Foto: Bengt Gustaf Jonshult


Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar

I början av året släpptes Bengt Gustaf Jonshults bok Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar och mottagandet har varit mycket varmt. Intresset har varit stort, framförallt i Sverige men även utomlands då denna typ av böcker är sällsynta och en ovärderlig källa till kunskap. Den ges ut både som fysisk bok och som fritt tillgänglig e-bok.

Under sommaren tas försäljningen av den fysiska boken över av Rönnells Antikvariat. De har under sommaren öppet mån-fre kl. 11-18 och lördagar kl. 12-16.