INBJUDAN Måndagen den 23 april 2018 delar Kungl. Patriotiska Sällskapet ut nio näringslivsmedaljer till entreprenörer i Sverige. Medaljen överlämnas av Prins Daniel och är en belöning för en framgångsrik insats i och för svenskt näringsliv.

– Årets mottagare av Näringslivsmedaljen är en heterogen skara av yngre och äldre, kvinnor och män från olika delar av landet och från olika branscher som exempelvis teknik, mode, friluftsliv, skogsbruk – kändisar och doldisar, säger Kjell Blückert, ny ständig sekreterare i Kungl. Patriotiska Sällskapet sedan årsskiftet.

Läkaren och författaren Anders Hansen håller högtidstalet Hjärnstark – Om att optimera sin hjärna.

Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin på Riddarhuset måndagen den 23 april 2018 kl. 16.50. Förhandsanmälan är obligatorisk och görs till Kjell Blückert på 08-611 62 12, 0727-40 39 51 eller kjell.bluckert@kungligapatriotiskasallskapet.se. Mer detaljerad information samt fotografier från utdelningen kommer att skickas ut direkt efter ceremoni under kvällen.