Kronprinsessan Victoria överlämnade, den 25 april 2017, Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj till Sebastian Siemiatkowski, Klarna AB, Erik Sellberg, Ragnsells AB, Tobias Lindfors, Student Consult AB, Gunvor Munck, Börjes Transport AB, Ann-Marie Skarp, Piratförlaget AB, Krister Olsson, Balticgruppen AB och Anders Johansson, AJ Produkter AB på Riddarhuset i Stockholm.
Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030

Näringslivsmedaljen är Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis för utomordentligt entreprenörskap. Medaljen utdelas av Kronprinsessan Victoria vid det kungliga sällskapets årshögtid på Riddarhuset den 25 april. Högtidstalare är Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud i Syrien.

– Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj är viktig – en krona på medaljörens livsverk. Företagen är ägarstyrda och ägs av medaljören helt eller delvis. Sällskapet belönar framgångsrika entreprenörer m fl för att inspirera andra och hedra medaljören, säger Erik Norberg, ordförande för Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter, vad som förenar är att de under lång tid byggt upp en framgångsrik verksamhet. Vid urvalet, tas hänsyn till en rad faktorer som arbetstillfällen i Sverige, lönsamhet, innovation och värdeskapande. Förslagsställare är ledamöterna i Sällskapet, ofta med lokal förankring och kännedom om näringslivet i sin region.

2017 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap

Enskilda pressmeddelanden, samt pressbilder

Anders Johansson, AJ produkter AB, Halmstad, tillverkar kontors- och lagerinredning samt industriprodukter
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Tobias Lindfors, StudentConsulting AB, Luleå, rekrytering och bemanning
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Gunvor Munck, Smålandslogistik AB, Nybro, transport
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Krister Olsson, Balticgruppen AB, Umeå, konglomerat
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Erik Sellberg, Ragnsells AB, Jordbro, återvinning och avfallshantering
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Sebastian Siemiatkowski, Klarna AB, Stockholm, betalningssystem
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Ann-Marie Skarp, Piratförlaget AB, Stockholm, bokförlag
Pressmeddelande
Pressbilder
Film (Youtube)


Kungliga Patriotiska Sällskapet har i över 250 år stöttat utvecklingen av svenskt näringsliv. På 1700-talet var ordet patriot starkt positivt värdeladdat. Det användes om personer som arbetade för det allmännas bästa, inte bara för egen vinning. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet bidrar till Sveriges utveckling genom bidrag på drygt 15 miljoner kr till spridning av forskning och för sociala ändamål. Medaljen som delas ut är i 18 K guld och av första storleken med gulgrönt band. Den heter Näringslivsmedaljen och är en belöning för gagnerik gärning inom svensk näringsliv.

Medaljerna delades ut  tisdag 25 april kl. 16.50 på Riddarhuset i Stockholm. För närvaro under högtiden krävs föranmälan. För ytterligare information, föranmälan och bilder vänligen kontakta: Marianne Reuterskiöld, Ständig sekreterare vid Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-611 72 64, 070-36 77 646, marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se.

Kontaktpersoner
Marianne Reuterskiöld
Ständig sekreterare
08-611 12 62, 070-36 77 646
marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Om Kungliga Patriotiska Sällskapet

Kungliga Patriotiska Sällskapet är sedan 250 år en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772.

Sällskapet förvaltar fonder på en 1/2 miljard kr och lämnar årligen ca 15 Mkr i bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål.

Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till bortåt 10 medaljörer varje år.