Mottagare av trädgårdsmedaljer. Från vänster Ann Richardson, Sten Ahlvin (för Kerstin Ahlvin) och Claes Carlsson.

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2021 års trädgårdsmedaljer tilldelas trädgårdsingenjör Ann Richardsson, Höganäs, hovflorist Claes Carlsson, Stockholm och författaren Kerstin Ahlvin, Hjärnarp.

Medaljerna delades ut den 28 augusti i slottsparken vid Ulriksdals slott. En högtidlig och finstämd ceremoni som avslutades med skönsång av Charlotta Huldt. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem. Närvarade gjorde även Sten Ahlvin, Kerstina Ahlvins son, som mottog medaljen för hennes räkning.

Ceremonin finns på www.facebook.com/riksforbundet… och går även att ses på IGTV @svensktradgard.

För mer information besök Riksförbundet Svensk Trädgårds nyhetsrum.