Gertrud Larsson var, som representant för familjen, på plats vid ceremonin och mottog Kenneths Lorentzon postuma utmärkelse. Här tillsammans med medaljören Gerben Tjeerdsma och Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsdirektör Inger Ekrem. Fotograf: Anna-Karin Fallheden.

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. 

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2019 års trädgårdsmedaljer tilldelas trädgårdsmästare Gerben Tjeerdsma, Mölnlycke, trädgårdsmästare Tommy Ahnby, Munkedal samt postumt till trädgårdsingenjör Kenneth Lorentzon, Kågeröd. Medaljerna delades ut under Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte i Stockholm 17-18 augusti. I år med Huddinge-Botkyrkas Trädgårdssällskap som värd för Sommarmötet. Utdelningen skedde i samband med invigningen i Huddinge den 17 augusti.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs bifogat dokument. PDF-dokument

Styrelsen har beslutat att dela ut utmärkelsen postumt för Kenneth Lorentzon. Gertrud Larsson var, som representant för familjen, på plats vid ceremonin och mottog Kenneths utmärkelse. Tommy Ahnby var förhindrad att närvara vid ceremonin. Han mottager medaljen vid ett senare tillfälle.

För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Lennart Froby, styrelseordförande, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0704-24 24 36, lennart.froby@tradgard.org

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård,www.tradgard.org.
Mer om Kungl. Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se.

Se även www.slu.se, www.botaniska.se, www.universeum.se, www.harryda.se/radasateri, www.isu-perennials.org, www.sta-tag.se, https://plantarum.slu.se, www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/plantarum, https://gerbianska.com