Från torsdagen den 1 september 2022 övergår Kungl. Patriotiska Sällskapet till att enbart ta emot ansökningar via vårt digitala system Apply. Ansökningar via mejl eller pappersblanketten kommer då inte längre att registreras.

 

E-ansökan

 

Beslut om medaljansökningarna fattas vid sex tillfällen per år och inte längre löpande som tidigare. Kommande stängningsdatum för ansökningssystemets utlysningar under 2022 är 28/9 och 14/12. Genom att skapa en personlig användarprofil i ansökningssystemet kan du företräda ett företag eller organisation. Beslut meddelas via mejl samt i systemet.

När det gäller medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats eller uppskattad arbetsinsats till sjöss (Emmery) ska fakturan vara betald innan hanteringen startar.