Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförande Erik Norberg flankeras av de fem näringslivsmedaljörerna och en fostrargärningsmedaljör. Från vänster Anna Barkevall (Böda Sand Beach and Resort, Öland), Kjell-Ove Gunnarsson (GT Wire, Småland), Jenny Lindén Urnes (Lindéngruppen, Skåne), Lars Martinson (Martinson Group, Västerbotten), Karin Bodin (Polarbröd, Norrbotten) samt fostrargärningsmedaljören Barbara Bergström (Internationella Engelska Skolan) som under utdelningen mottog den medalj hon tilldelades redan i juni. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

PRESSMEDDELANDE 2020 års mottagare av Näringslivsmedaljen

Kungl. Patriotiska Sällskapet delade den 16 september äntligen ut Näringslivsmedaljen 2020 till fem mottagare. Beslutet togs redan den 29 januari 2020. Se nyproducerad intervjuer och hitta mer material i länkarna nedan.

Anna Barkevall, Böda Sand Beach and Resort, Öland
… för att ha utvecklat semesteranläggningen Böda Sand Beach and Resort – inte minst med konceptet Champing – en kombination charterlivets helhetsutbud och campinglivets friheter.
Intervju: https://youtu.be/IKfqbLSD1qU
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedalj-till-anna-barkevall-boda-sand-beach-and-resort?publisherId=1274213&releaseId=3306457
Webbplats:: www.bodasand.se

Karin Bodin, Polarbröd, Norrbotten
… för att med hållbarheten i fokus drivit familjeföretaget Polarbröd – och på senare tid med kraft drivit företaget genom krisen efter den förödande branden.
Intervju: https://youtu.be/TY-JcmX-Pz0
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedalj-till-karin-bodin-polarbrod?publisherId=1274213&releaseId=3306458
Webbplats: www.polarbrod.se

Kjell-Ove Gunnarsson, GT Wire, Småland
… för att ha förnyat ett traditionellt företag i tråddragningsbranschen Gunnars Tråd med nya produkter och strategiska förvärv till GT Wire – helt i linje med Gnosjöandan.
Intervju: https://youtu.be/Yh27R9t3GHI
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedalj-till-kjell-ove-gunnarsson-gt-wire?publisherId=1274213&releaseId=3306463
Webbplats: www.gunnarstrad.se

Jenny Lindén Urnes, Lindéngruppen, Skåne
… för att ha fortsatt utvecklingen av det framgångsrika familjeföretaget Lindéngruppen, där koppling till den samtida konsten är en viktig del.
Intervju: https://youtu.be/z6gNYbZjzsI
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedalj-till-jenny-linden-urnes-lindengruppen?publisherId=1274213&releaseId=3306465
Webbplats: www.lindengruppen.com

Lars Martinson, Martinson Group, Västerbotten
… för att ha utvecklat det traditionella familjeföretaget i träbranschen Martinson Group in i en ny tid där hållbarhetsaspekterna står i centrum.
Intervju: https://youtu.be/D7dm8G_wfZU
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedalj-till-lars-martinson-martinson-group?publisherId=1274213&releaseId=3306467
Webbplats: www.martinsons.se

Därtill mottog fostrargärningsmedaljören Barbara Bergström under utdelningen den medalj hon tilldelades redan i juni.

Barbara Bergström, Internationella Engelska Skolan
… för den framgångsrika pedagogiska gärningen med Internationella Engelska Skolan och den kraftfulla injektionen av nytänkande i skoldebatten.
Intervju: https://via.tt.se/pressmeddelande/fostrargarningsmedalj-till-barbara-bergstrom?publisherId=1274213&releaseId=3301607
Film: https://www.youtube.com/watch?v=cE6XmUj4Sfk
Webbplats: https://engelska.se