KUNGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS näringslivsmedalj – en belöning för framstående entreprenörskap – har den 23 april 2018 tilldelats nio mottagare. Medaljen överlämnades av Prins Daniel vid Sällskapets årshögtid på Riddarhuset. Läkaren och författaren Anders Hansen höll högtidstalet Hjärnstark – Om att optimera sin hjärna.

– Syftet med Näringslivsmedaljen är att hedra företagsledare som med ägarinflytande utvecklat framgångsrika företag och därigenom arbetat för ett välmående Sverige samt även att inspirera nya entreprenörer, sammanfattar Kungl. Patriotiska Sällskapets ordförande Erik Norberg. Medaljen har delats ut årligen sedan 1984.

2018 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Konrad Bergström, Zound Industries, Stockholm
Pressmeddelande

Gustaf Douglas, Boxholms Skogar, Boxholm
Pressmeddelande

Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya, Serendipity Group, Stockholm
Pressmeddelande

Bo Hilleberg, Hilleberg the Tentmaker, Östersund
Pressmeddelande

Jessica Löfström, Expandera Mera Byggbemanning, Stockholm
Pressmeddelande

Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne, Helsingborg
Pressmeddelande

Karin Söderlind, House of Dagmar, Stockholm
Pressmeddelande

Dan Tervaniemi, Rasta Group, Askim
Pressmeddelande

För ytterligare information
Ständig sekreterare Kjell Blückert 08-611 62 12, 0727-403 951, kjell.bluckert@kungligapatriotiskasallskapet.se
Biträdande sekreterare Anette Jonsson 0709–301 269, anette.jonsson@kungligapatriotiskasallskapet.se