Ordförande Erik Norberg och vice ordförande Christina von Arbin flankerar medaljörerna Johan Ekström och Jan Rosenlund. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

PRESSMEDDELANDE Hantverksmedaljen 2019 – Kungl. Patriotiska Sällskapets hantverksmedalj tilldelades den 5 december 2019 snickarmästarna Johan Ekström och Jan Rosenlund för deras arbete med möbelkonservering under närmare fyra decennier.

Ett hållbart samhälle ställer krav på hantverkskunnande.Genom att med medalj premiera hantverkare som förlänger livslängden på föremål vill Kungl. Patriotiska Sällskapet bidra till ett samhälle med cirkulär ekonomi.

Snickarmästarna Johan Ekström och Jan Rosenlund är utmärka företrädare för en profession där detta tänkande alltid har varit självklart. De tilldelades medaljen för utmärkt yrkesskicklighet, Hantverksmedaljen, vid en sammankomst torsdagen den 5 december på Nya Sällskapet i Stockholm.

Sällskapets motivering lyder:

Kungl. Patriotiska Sällskapets Hantverksmedalj år 2019 tilldelas snickarmästarna Johan Ekström och Jan Rosenlund. Årets hantverksmedaljörer har under närmare fyra decennier ägnat sig åt möbel­konservering på högsta internationella nivå. Otaliga klenoder i museisamlingar och privat ägo har under deras varsamma händer fått fortsatt liv och räddats från förgängelse. Deras erfarenheter har tagits till vara i utbildningen av blivande finsnickare och deras kunskap om äldre möbler har av institutioner och museer nyttjats för att bestämma ålder, äkthet och upphovsman. Johan Ekström och Jan Rosenlund har på ett konkret sätt bidragit till bevarandet av svenskt kulturarv.

– Det känns hedrande och roligt att få en sån utmärkelse, men framförallt är det positivt för en bransch som sällan uppmärksammas men som i dessa tider av återvinning och kulturarvsdiskussion borde ha en större plats, säger de båda medaljörerna Johan Ekström och Jan Rosenlund om utmärkelsen. De var bland de första i Sverige att avlägga gesällbrev inom möbelrestauration och hade mellan 1985 och 1993 en gemensam möbelverkstad.

Förslagsställare
Sällskapets ledamöter Susann Silfverstolpe (tidigare intendent vid Bukowskis) och Johan Cederlund (chef för Zornmuseet i Mora).

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljtradition
Utdelningen av belöningar bygger på traditioner från 1700-talet. År 1802 fick Sällskapet tillstånd av Kungl. Maj:t att dela ut medaljer avsedda att bäras. Idag delar Sällskapet ut egna medaljer och hedersbevis, dessutom kan företag, organisationer eller enskilda personer ansöka om belöningar.

Mer information
För mer information välkommen att kontakta ständige sekreterare Kjell Blückert på kjell.bluckert@kungligapatriotiskasallskapet.se eller 070-278 76 62 alternativt biträdande sekreterare Anette Jonsson på anette.jonsson@kungligapatriotiskasallskapet.se eller 070-278 74 63.