Vänligen notera i er kalender: Tisdagen den 25 april 2017 delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut sju Näringslivsmedaljer till entreprenörer i Sverige. Guldmedaljen delas ut av Kronprinsessan Victoria och är en belöning för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv.

Årets medaljörer mottar Näringslivsmedaljen ur Kronprinsessan Victorias hand. Medaljörerna har genom sitt entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling inom svenskt näringsliv.

FN:s särskilda sändebud i Syrien, Staffan de Mistura håller högtidstalet.

Branscherna som i år representeras har stor bredd: tillverkning av kontors- och lagerinredning samt industriprodukter, rekrytering och bemanning, transport, konglomerat, betalningssystem, bokförlag, återvinning- och avfallshantering.

Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin på Riddarhuset tisdagen den 25 april 2017 kl 16.50. Förhandsanmälan krävs till Marianne Reuterskiöld på 070-36 77 646, 08-611 72 64 eller marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se. Mer detaljerad information kommer att skickas ut.