Barbara Bergström tilldelas Fostrargärningsmedaljen. Foto: Martin Källqvist t v, Pontus Lundahl t h.

PRESSMEDDELANDE För den framgångsrika pedagogiska gärningen med Internationella Engelska Skolan och den kraftfulla injektionen av nytänkande i skoldebatten tilldelas den hyllade, uppskattade och omstridda Barbara Bergström nu Fostrargärningsmedaljen av Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Redan den 16 januari 2020 beslutade Kungl. Patriotiska Sällskapet att belöna Barbara Bergström med en fostrargärningsmedalj. Sedan kom pandemin och utdelningen har i omgångar skjutits upp. Nu i skolavslutningstid tilldelas hon sin medalj.

– Jag känner mig mycket hedrad. ’Fostran’ är ett lite gammalmodigt ord som jag gärna använder och bekänner mig till. Skolan sviker de unga om den inte fostrar dem till vanor och normer som håller även i vuxenlivet, säger Barbara Bergström. Betydelsefullt för Sverige är också att vi till svensk skola har tagit över 1000 högt kvalificerade lärare från engelskspråkiga länder. De undervisar framförallt i de naturvetenskapliga ämnena, där Sverige har stor brist på duktiga lärare.

Sina erfarenheter av de första 25 åren med Internationella Engelska Skolan har hon häromåret tillsammans med sin make Hans Bergström sammanfattat i boken Tough Love – en titel som sammanfattar grunden för det pedagogiska programmet.

Motiveringen
Skolan befinner sig – och det med rätta – alltid i stöpsleven. En lärare, skolledare och entreprenör som med en stark vision bidragit till att förnya skolan i Sverige på 2000-talet är Barbara Bergström med sitt grundande av Internationella Engelska Skolan. I stor utsträckning har det handlat om sådana normer och arbetsformer som de flesta är överens om, men som på många håll har haft svårt att göra sig gällande i praktiken i den svenska skolan: lugn och ordnad arbetsmiljö, civiliserat uppträdande, flit, artighet, respekt för andra, för kunskaper och för dess företrädare. Det handlade också om engelskan – att vid sidan av svenskan fullt behärska den som the key to the world för svenska ungdomar.

– Den svenska skolan behöver en mångfald av aktörer – både offentliga och privata. Motorer som tillför energi. Idésprutor som vitaliserar, säger Kjell Blückert, ständig sekreterare vid Kungl. Patriotiska Sällskapet. Han berättar vidare att åtsidan på den utdelade medaljen framställer en kerub som blåser liv i vetenskapens eld och konstaterar att Barbara Bergström är en sådan blåslampa.

Om Internationella Engelska Skolan
Efter friskolereformen 1992 grundade Barbara Bergström Internationella Engelska Skolan 1993. Skolan skulle vara internationell till sin inriktning och träna eleverna att fullt behärska det engelska språket. Verksamhetsåret 2020/2021 går drygt 28 000 elever i Sverige i företagets 38 grundskolor i årskurserna förskoleklass till årskurs 9 samt en gymnasieskola, Internationella Engelska Gymnasiet på Södermalm i Stockholm.

Om Fostrargärningsmedaljen
Medaljen utdelas inom »uppfostrans och lärandets områden« efter förslag från Sällskapet ledamöter. Fostrargärningsmedaljen är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan. År 1830 beslöt Sällskapet att instifta en utmärkelse i form av ett silverkors att utdelas som belöning för berömvärd fostrargärning. Medaljen har numera en annan form med Sällskapets emblem som motiv. Den senaste varianten av denna version är designad av Stefan Siljemar på Svenska Medalj under 2019.

Exempel på Fostrargärningsmedaljens tidigare mottagare
Johan Kuylenstierna, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, Inger Enkvist, Birgitta Notlöf, Nina Balabina, Louise Westerberg, Louise Ankarcrona, Magnus Härenstam, Anders Carlberg.

 

Fostrargärningsmedaljen. Foto: Pontus Lundahl.