Bea Szenfeld, Eva Ölwing och Christina von Arbin. Fotograf: Jason Andersson.

PRESSMEDDELANDE från Hantverkarna Stockholm. Kläddesignern och konstnären Bea Szenfeld och mattrestaureraren Eva Ölwing, medlemmar i Hantverkarna Stockholm, mottog igår Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för utmärkt yrkesskicklighet av första storleken i silver. Utdelningen skedde på Gesäll- och mästarbrevsutdelningen i Stockholms Stadshus.

– Vi vill genom denna medalj premiera händernas skicklighet och blicken för färg, form och skönhet samt uppmärksamma hur gamla hantverkstraditioner förs in i samtiden och framtiden. Det är en ära att få dela ut dessa medaljer till kläddesignern och konstnären Bea Szenfeld och mattrestaurerare Eva Ölwing, säger Christina von Arbin, Kungl. Patriotiska Sällskapets vice ordförande samt arkitekt och tidigare överintendent.

Bea Szenfeld och Eva Ölwing. Fotograf: Jason Andersson.

Bea Szenfeld är modedesignern som efter examen på Beckmans Designhögskola startade sitt eget modehus under eget namn, men som efter fem år beslutade sig för att sluta med kommersiellt mode och istället skapa i papper. Hon är även utbildad keramiker.

Beas mormor var sömmerska och var den som lärde Bea att sy. Hon växte upp i en värld där vikten av att återanvända och uppskatta gamla saker var viktig och naturlig, i stället för att köpa nya kläder lagade man och sydde om.

Bea Szenfelds konstnärliga papperskreationer har ställts ut på bland annat: Liljevalchs, Sven Harrys konstmuseum och Östasiatiska museet i Stockholm. Inför utdelningen av Polarpriset 2015 klädde hon in Grand Hôtel i papper.

Hon har designat kläder som burits av världskända artister som Lady Gaga och Björk. Den klänning som bars av politikern Alice Bah Kunhke på Nobelmiddagen år 2017 rönte stor uppmärksamhet världen över.

– Det känns roligt och hedersamt att få en sådan uppskattning för det man har arbetat med och brunnit för, kommenterar Bea Szenfeld utmärkelsen.

– Bea är en ambassadör för hantverket och för vikten av att återanvända allt från kläder till bruksföremål. Hon är en stor inspiration för många, säger Anders ”Kullen” Havdelin, VD för Hantverkarna Stockholm.

Bea Szenfeld, Christina von Arbin och Eva Ölwing. Fotograf: Jason Andersson.

Eva Ölwing driver sedan 30 år Orientaliska Mattateljén i Johanneshov och är specialist på lagning och restaurering av såväl orientaliska som svenska mattor såsom: ryor, trasmattor, rölakan och allmogetextilier.

Eva började sin bana hos Stockholms främsta mattsamlare och -handlare, Peter Willborg, på 1980-talet. Hos honom lärde hon sig allt om orientaliska mattor, varifrån de kom, under vilken tid de tillverkats, tekniker och material.

Hon är specialiserad på krävande arbeten, där färgval och material är av yttersta vikt, så att varje reparation smälter in i mattan och återställer den till sitt ursprungliga skick, oavsett om det är en orientalisk matta eller en svensk designklassiker som Märta Måås-Fjetterström. För att få exakt rätt nyans i lagningen färgar Eva ullgarn själv.

Då intresset för orientmattor har svalnat betydligt sedan 80-talet och återväxten av personer som intresserar sig för orientmattor sjunker, ser Eva Ölwing framför sig att man inte längre kommer kunna veta vad det är för matta i framtiden. På auktionshusens sidor kommer det endast stå ”orientalisk matta”, för ingen har längre kunskapen om var de är gjorda.

– Att Kungliga Patriotiska Sällskapet tilldelar mig som mattreparatör en medalj gör att orientmattan uppmärksammas ånyo och kanske väcker någons intresse i ämnet. Det är STORT, säger Eva Ölwing.

– Evas stora kunskaper om och engagemang i mattornas historia är imponerande. Hon ser också till att föra sina gedigna kunskaper om hantverket vidare genom att ta sig an lärlingar, säger Anders ”Kullen” Havdelin.

Medaljerna delades ut under Gesäll- och Mästarbrevsutdelningen som arrangerades av Hantverkarna Stockholm i Stockholms stadshus den 3 november. Utdelare vad Christina von Arbin.

För mer information kontakta:
Caroline Eriksson, kommunikationschef Hantverkarna Stockholm, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se
Anette Jonsson, biträdande sekreterare Kungl. Patriotiska Sällskapet, tel. 070-278 74 63, e-post: anette.jonsson@kungligapatriotiskasallskapet.se

Hantverkarna Stockholm, Stockholms Hantverksförening, är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter. hantverkarnastockholm.se

Kungl. Patriotiska Sällskapet startade som ett folkligt initiativ för över 250 år sedan och Gustav III skrev under stadgarna 1772. En patriot var och är en människa som verkar för det allmänna bästa och inte bara för egen vinning. Med Sällskapets medaljer premieras betydande insatser inom en rad områden. Sällskapet förvaltar fonder på över 800 Mkr och delar årligen ut ca 15 Mkr till spridande av forskningsresultat och sociala ändamål.