Medaljutdelning 23 maj 2022. Övre raden Peter Fornstam, Nils-Åke Hallström, Anders Müntzing, Knut Knutson, Pär Svärdson. Nedre raden Christian von Koenigsegg, Cassandra Rhodin, H.K.H. Prins Carl Philip, Ärkebiskop Benyamin Atas. Foto: Anders Wiklund /TT

Sju mottagare får Näringslivsmedaljen 2022. Ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, tilldelas medaljen för sina mångåriga insatser för svensk ekumenik. H.K.H. Prins Carl Philip överlämnade årshögtidens medaljer under Kungl. patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset den 23 maj. 

Utdelning av Näringslivsmedaljen
Kungl. Patriotiska Sällskapet instiftade 1982 en särskild belöningsmedalj för att hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv. Belöningen ges för ledarinsatser på ägarbasis. Medaljen utdelas efter beslut av Sällskapets förvaltningsutskott efter förslag av ledamöterna. Årets medaljörer är:

Peter Fornstam, Svenska Bio, Stockholms län
Intervju: https://youtu.be/MXnI3D-OeGE
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-peter-fornstam-svenska-bio?publisherId=1274213&releaseId=3323329&lang=sv

Nils-Åke Hallström, C Hallströms Verkstäder, Jämtlands län
Intervju: https://youtu.be/FEQbDkBYzac
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-nils-ake-hallstrom-c-hallstroms-verkstader?publisherId=1274213&releaseId=3323330&lang=sv

Knut Knutson, Uppsala Nya Auktionskammare, Uppsala län
Intervju: https://youtu.be/JRBvQL0JzhI
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-knut-knutson-uppsala-nya-auktionskammare?publisherId=1274213&releaseId=3323331&lang=sv

Christian von Koenigsegg, Koenigsegg Automotive, Skåne län
Intervju: https://youtu.be/5xmD_hf46Ik
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-christian-von-koenigsegg-koenigsegg-automotive?publisherId=1274213&releaseId=3323332&lang=sv

Anders Müntzing, Triumf Glass, Västra Götalands län
Intervju: https://youtu.be/WFxKwHolhQ4
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-anders-muntzing-triumf-glass?publisherId=1274213&releaseId=3323333&lang=sv

Cassandra Rhodin, Mini Rodini, Stockholms län
Intervju: https://youtu.be/eDI12XyZpXo
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-cassandra-rhodin-mini-rodini?publisherId=1274213&releaseId=3323334&lang=sv

Pär Svärdson, Apotea, Uppsala län
Intervju: https://youtu.be/Ow4HM4g2-Dg
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/naringslivsmedaljen-2022-till-par-svardson-apotea?publisherId=1274213&releaseId=3323335&lang=sv

Utdelning av Medalj för betydande gärning
Medaljen delas ut som belöning för insatser och förtroendeuppdrag som är av långvarigt slag och särskilt betydande för det svenska samhället.

Ärkebiskop Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
Intervju: https://youtu.be/IfLKHGlXoUU
Pressmeddelande: https://via.tt.se/pressmeddelande/medalj-for-betydande-garning-till-arkebiskop-dioscoros-benyamin-atas?publisherId=1274213&releaseId=3323336&lang=sv

Högtidstal: Patriotism och integration
Mauricio Rojas, docent och fv riksdagsledamot

Filmerna som visades under högtiden, däribland från tillverkningen av Sällskapets medaljer på Svenska Medalj AB i Eskilstuna, är producerade av Bedford Production.

Musiken framförs av ensemblen Symbio
Johannes Geworkian Hellman, vevlira
LarsEmil Öjeberget, dragspel