WEB_INRIKES

Stipendiet kan endast sökas av kvinnor över 50 år, som arbetat med sjukvårdande yrken, som hembiträde eller diakon i Stockholms län. Sista ansökningsdag är 30 oktober 2016.

1915 donerade stockholmaren och medicinaren Karl Fredrik Björn en stor summa pengar till Kungliga Patriotiska Sällskapet. Detta blev grunden till Fredrik Björns Donationsfond som sällskapet förvaltar. Fondens avkastning ska enligt donationen delas ut till ”ålderstigna trotjänarinnor”, dvs. hembiträden som i sitt yrkesliv har tagit hand om andra.

Stipendiet kan nuförtiden även sökas av kvinnor som har arbetat minst 15 år inom diakoni eller sjukvårdande yrken i Stockholm, de behöver dock inte bo i Stockholms län idag.

”De senaste 10 åren har alla som sökt och varit berättigade fått bidrag”, berättar Marianne Reuterskiöld, ständig sekreterare vid Kungliga Patriotiska Sällskapet. Totalt kan 250 stipendiater erhålla 10 000 kronor vardera.

Årsinkomsten för den sökande skall idag understiga 177 200 kronor, för ytterligare personer i hushållet får 44 300 kronor/person adderas till årsinkomsten.

Ansökan för stipendium ur Fredrik Björns Donationsfond ska vara Kungliga Patriotiska Sällskapet tillhanda senast sista oktober 2016.

Ansökningsblankett >>
Mer information Fredrik Björns Donationsfond >>

Kungliga Patriotiska Sällskapet, som 2016 firar sitt 250 årsjubileum, grundades för att utveckla svenskt näringsliv och samhälle. Detta genom att belöna goda gärningar samt bidrag. Utöver Fredrik Björns donationsfond delar sällskapet även ut bidrag för att sprida forskning och för sociala satsningar. Sällskapet delar också ut ett flertal olika medaljer, några exempel är Näringslivsmedaljen och medaljer för Uppskattad Arbetsinsats, Betydande Gärning och Betydande Fostrargärning.