Kansliet har sommarstängt mellan 1 juli och 15 augusti, vi öppnar igen tisdagen den 16 augusti. Under denna tid kan inte böcker tas emot per bud eller rekvisitioner av anslag hanteras. Detsamma gäller även medaljansökningar. Kanske kan någon av följande punkter svara på din eventuella fråga.

Förhandsinformation – Från torsdagen den 1 september 2022 övergår Kungl. Patriotiska Sällskapet till att enbart ta emot medaljansökningar via vårt digitala system Apply som då öppnar för ansökningar. Ansökningar via pappersblanketten kommer då inte längre att registreras.

Trevlig sommar önskar Kungl. Patriotiska Sällskapet!