Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m. Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer  Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ. De Svenska Historiedagarna  Sv Vildnad,...