Beviljningar juni 2023

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 1 juni 2023 beviljades anslag för sammanlagt 2 230 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på...

Beviljningar mars 2023

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 16 mars 2023 beviljades anslag för sammanlagt 2 264 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på...

Beviljningar januari 2023

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 25 januari 2023 beviljades anslag för sammanlagt 1 174 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på...