Beviljningar oktober 2022

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 25 oktoberr 2022 beviljades anslag för sammanlagt 1 805 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på...

Beviljningar september 2022

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 9 september 2022 beviljades anslag för sammanlagt 770 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på...