Inval av ny ledamot i Förvaltningsutskottet

  Ny ledamot i Förvaltningsutskottet Vid sammanträde den 6 december 2018 valdes Johan Cederlund till ledamot i Sällskapets Förvaltningsutskott. Cederlund (f. 1963) invaldes som ledamot i Sällskapet 2006. Samma år blev han museidirektör och chef för Zornmuseet i...