2015: Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Under 2015 beviljades bidrag för 7 913 500 kr ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond. Tillgängliggörande av forskning: via symposium, publicering m.m. • Skogsmuseet i Lycksele, Digitalisering av skogliga filmer • Modellframställning av Gustaf III:s...

Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m. Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer  Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ. De Svenska Historiedagarna  Sv Vildnad,...