2015: Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Under 2015 beviljades bidrag för 7 913 500 kr ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond. Tillgängliggörande av forskning: via symposium, publicering m.m. • Skogsmuseet i Lycksele, Digitalisering av skogliga filmer • Modellframställning av Gustaf III:s...

Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m. Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer  Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ. De Svenska Historiedagarna  Sv Vildnad,...

Beviljade bidrag februari 2014

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m. Regional Matkultur, Tekn Dr Martin Ragnar, Carlssons bokförlag Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Drottning Kristina, språkforskare Anna Carlstedt, Gidlunds Förlag Utgivning av...

Beviljade bidrag december 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m. Vetenskapligt symposium: Roma Kloster, Gotlands Museum Ett ömmande hjärta, Docent Magnus Berg, Inst för Globala studier, Göteborgs univ. Josef. Om Jesus far i Bibeln och den kristna traditionen, FD Per Stobaeus Ur minnenas...