Foto från Stockholms Stadsmission/Unga Station Järva Tensta.


UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 16 september 2021 beviljades anslag för sammanlagt 1 045 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Ett av projekten som har fått medel bevisat är en ny Unga station i Järva som anordnas av Stockholms Stadsmission. Det är en mötesplats som ska finnas till för barn och unga mellan 0 till 21 år och deras familj. Aktiviteter ordnas och då serverar alltid mat eller fika. Där kan de få prata med erfarna vuxna om saker som händer i livet och få stöd. Kurser och utbildningar anordnas t ex med fokus på hälsa, den egna framtiden eller föräldrautbildning med fokus på föräldraskap i Sverige. Barn och vuxna är även välkomna för att få stöd med sina skoluppgifter. Stockholms Stadsmissions verksamheter för barn och unga är ett av deras snabbast växande områden.

Sociala ändamål

Sökande Projekttitel Beviljat belopp
Compassen Lidköping Fritid för barn 15 000
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskador – år 3 150 000
Göteborgs Räddningsmission Lovaktiviteter i utsatta områden 30 000
Hello World! Ideell förening Digitalt skapande som framtidsväg 15 000
KFUM Infinite Bryt barriärer, bygg broar 40 000
RSMH Carpe diem Kulturella aktiviteter och utflykter 25 000
Stockholms Stadsmission Ny Unga station i Järva 50 000
Utmarksskolan Skolutflykt till Stockholm 20 000
345 000
 

 

Vetenskap och kultur 

Sökande Projekttitel Beviljat belopp
Améen, Mats Tryck: Gustaf Améen – bildningsresenär och nationalromantisk arkitekt 10 000
Andersson, Kent Tryck: Stora och små hemligheter. Ytterligare berättelser om järnåldern 30 000
Andreasson, Christer Tryck: När färjorna gick 15 000
Badelunda Hembygdsförening Tryck: Bjurhovda – de första fyratusen åren från stenåldersboplats till miljonprogramområde 15 000
Bergström, Håkan Tryck: Teurajärvi – byn där fyra språk möttes 15 000
Bernström, Mimi Tryck: Laddad front – Svenska ostkusten under andra världskriget 15 000
Carlson, Gunnel Tryck: Min pappa var en trädgårdens mästare 20 000
Didriksson, Gunilla Tryck: Hammare och bruk i Lindesbergs och Ramsbergs Bergslager 20 000
Ekerlid, Birger Tryck: Han ville sprida ljus över Jämtland 20 000
Engwall, Gunnel Tryck: August Strindberg, The Occult Diary. Paris 1896–Stockholm 1908 30 000
Gynnerstedt, Kerstin Tryck: Student i dåtid och nutid – ett paradigmskifte 15 000
Håkansson, Ragnar Tryck: Vi sjunger aldrig på sista versen. Den svenska kyrkokörens historia 25 000
Isacson, Maths Tryck: Vad gör en fackförening? Klubbordförandes dagliga anteckningar från Hedemora Verkstäder 1977–1997 30 000
Kraft, John Tryck: Trojas murar – labyrinter under 3000 år 20 000
Landin, Bo Tryck: Vatten – en lovsång 20 000
Linderholm, Ann Tryck: Tora Dahl – en biografi 20 000
Lund, Tobias Tryck: Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang 20 000
Molin, Maria Tryck: Fotspår i sanden – berättelser från Gotska Sandön 10 000
Mårtens, Ylva Tryck: Kjell Westling och musiken 20 000
Nationalmuseum Tryck: Nordic Women Sculptors at the Turn of the Last Century. Formation, Visibility and Self-Creation 30 000
Nyström, Bengt Tryck: Uppländska porslinsdrömmar 20 000
Pripp, Oscar; Zackariasson, Maria; Öhlander, Magnus Tryck: Det händer i Sverige – etnologiska perspektiv på polarisering, samexistens och kulturell förändring 30 000
Rosenblad, Jan-Gunnar Tryck: Kvinnorna, makten och religionen 20 000
Stiftelsen Stora Kopparberget Industrinatur. Svenska bruks- och gruvmiljöer 30 000
Telhammer, Göran Tryck: Gårdarnas historia. Mädan, en by i Nordingrå församling 15 000
Terstriep, Dominik Tryck: En munks vishet – Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil 15 000
Uppsala universitetsbibliotek Tryck: UUB 400 år – en jubileumsbok 30 000
Wadensten, Kristina Tryck: Textilstaden – minnen att vårda och bevara 30 000
Yttergren, Leif Tryck: Kvinnliga gymnastikdirektörer och idrottslärares yrkeskarriärer och livsöden 1890–2020 30 000
Zornsamlingarna (Zornmuseet) Tryck: Zorn & Carl Larsson – konst och vänskap 30 000
Åkerlund, Kjell Tryck: Mannen som byggde ett tidningsimperium – en bok om Erik Åkerlund 30 000
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening Tryck: Östgötabroderier 20 000
700 000