Foto: Hello World

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 25 oktoberr 2022 beviljades anslag för sammanlagt 1 805 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

I och med mötet inleds ett treårigt samarbete med den ideella organisationen Hello World. Visionen för deras verksamhet är att göra digitalt skapande tillgängligt för alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar. Främsta målet är att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik- och IKT-sektorn för ett konkurrenskraftigt Sverige.

För att skapa en bra grund för ett demokratiskt samhälle behöver alla barn ha rätt till en god och likvärdig utbildning, inte minst inom de ämnen som driver digitaliseringen. En nyckel är att väcka och ta tillvara på intresset för naturvetenskap, teknik, ingenjörskap, konst och matematik (STEAM) redan i unga år, och utifrån barn och ungas egna idéer och kraft.

Den digitala utvecklingen sker oerhört snabbt, vilket ger en föränderlig arbetsmarknad där grundläggande digital kompetens kommer att bli en förutsättning för allt fler jobb. Behovet växer och redan nu finns ett kompetensunderskott på 70 000 personer i IT-sektorn*. Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen, men det finns stora skillnader i de digitala möjligheter som erbjuds våra barn och unga. När föräldrarna inte är akademiker är chansen att deras barn kommer att utbilda sig till ingenjör liten, knappt tre av tio av dagens ingenjörsstudenter kommer från icke-akademikerhem. Samtidigt är kvinnor kraftigt underrepresenterade inom IT-relaterade yrken, exempelvis är enbart två av tio programmerare kvinnor.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beslutat belopp
Child10 Nationell konferens mot kommersiell sexuell exploatering av barn och unga 25 000
Drömstort Drömlov 30 000
Grunden SÖSK Projektet MOA – unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar 50 000
Hello World! Ideell förening Prova på-kurser i programmering i socioekonomiskt utsatta områden 250 000
Primär immunbristorganisation PIOs barn- och ungdomsläger 2023 25 000
Rädda barnen Rädda barnen i Ukraina 100 000
Röda Korset Ungdomsförbund Göteborg Transitgruppen 20 000
Spårvägen friidrott Integration för en jämlik idrott 30 000
Stamningsförbundet Barnläger 2023 20 000
Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! Helgläger 15 000
Svenska Dövidrottsförbundet Orientering – VM 2023 för döva och hörselskadade 30 000
Vadstena kommun Utflykt för ungdomar på vårt korttidsboende 15 000
Summa 610 000

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beslutat belopp
Aili, Hans Tryck: Peter Artedi: Reformer of 18th century zoology 30 000
Albinsson, Staffan Tryck: En miljard till svensk musik – riksdaler och kronor i tjänst hos Kungliga Musikaliska Akademien 30 000
Andersson, Kent Tryck: Järnålderns guld 30 000
Andersson, Roger Tryck: Krokslätts utmark – Burås, Fridkulla och Fredriksdal 20 000
Appelros, Peter Tryck: Kullens fyr 30 000
Dahlbäck, Kerstin Tryck: Hjalmar och Stina Bergman bakom och framför kameran 30 000
Danielsson, Anna Tryck: En gruvans by. Bergsgården genom 700 år 20 000
Feuk, Douglas Tryck: Livslång rörelse – en essä om Ola Billgrens konstnärskap 30 000
Furås, Ulrika Tryck: Människan och växterna – symbolik, myter och nyttor 30 000
Föreningen Gotlands fornvänner Tryck: Visby ringmur 30 000
Hermansson, Bengt Tryck: Sirena av Länna. Berättelsen om en vedjakt 20 000
K. A. Almgren sidenväveri och museum Tryck: Drömmar och novalucol. Sidenväverskor på K. A. Almgren under två sekel 30 000
Kungl. Krigsvetenskapsakademien Tryck: Gustaf Wilhelm af Tibell – general och akademiker 45 000
Leksands pastorat Tryck: Leksands kyrka – historia, miljö, inventarier 25 000
Lindelöv, Gunnel Tryck: Maja Sjöström – svensk textilpionjär 20 000
Lindqvist, Svante Tryck: Tidens retorik. Bilden av Hannes Alfvén 40 000
Lundby Hembygdsförening Tryck: Ett svunnet Lundby, Hisingen, Göteborg – fotografier 1870–1930 20 000
Magnusson, Thomas Tryck: Anno 1790 30 000
Michaelisgillet Tryck: Historien om svenska poesin och svenska poeter. Historiola Litteraria Poëtarum Svecanorum 30 000
Millhagen Adelswärd, Rebecka Tryck: Stockholms slott – kungligt residens med levande historia 50 000
Måltidsakademien Tryck: Svensk gastronomi – en global succé 50 000
Mårald, Bert Tryck: Läroverk in memoriam 30 000
Nationalmuseum Tryck: Trädgården – konst och natur under sex sekel 30 000
Nilsson, Lennart Tryck: Mysingedagboken 1915–1956. En bondedagbok från södra Öland 20 000
Nordlund Edvinsson, Therese Tryck: I fåfängans tjänst. Kvinnors etablering i skönhetsbranschen 1890–1910 30 000
Rasbo hembygdsgille Tryck: Smedjor i Rasbo 20 000
Retsö, Jan Tryck: De vise männen och stjärnan 25 000
Rydals museum Utställning: Lin On Me – inspiration och framtid 20 000
Sandberg, Henrik Tryck: Låt oss göra något vackert – Orrefors 1915–1930 30 000
Sanner, Jörgen Tryck: Vallonsmedjor 20 000
Sköld, Johanna Tryck: Barnavård till salu. Marknaden för privat förlossningsvård och långtidsbarnpassning 1900–1975 30 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Tryck: Hällristningarna i Tanums kommun, del 2 30 000
Stiftelsen för Sverige och kristen tro Tryck: John Cullberg – biskop, religionsfilosof och samtidskritiker 20 000
Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors Tryck: Brodera livet 20 000
Stiftelsen Thielska Galleriet Tryck: Oskar Bergman – produktion av utställningskatalog 20 000
Stockholms Hantverksförening Historisk film till tidskapsel 30 000
Svenska arkivförbundet Tryck: Minnesjägarna. Handbok i samtidsdokumentation 30 000
Svenska barnboksinstitutet Tryck: Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia 40 000
Tellström, Richard Tryck: Svensk mathistoria under 700 år 20 000
Tuvesson Lindaryd, Christina Tryck: Vadstena – vår stad på 1900-talet, del 2 15 000
Törnquist, Leif Tryck: Fanor och standar vid värvade förband 1686–1815 10 000
Wangefelt Ström, Helena Tryck: Lighting candles before a headless Jesus 15 000
Werner, Jeff Tryck: Laddade bilder 30 000
Yman, Bosse Tryck: Erik Wallin – kyrkomålaren från Härjedalen 20 000
Summa 1 195 000