UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 16 mars 2023 beviljades anslag för sammanlagt 2 264 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Summa
Barn till Ensamma Mammor, Stiftelsen Fryshuset Sommarlovsdagar med BEM, Kalmar 30 000
Clownkåren Sjukhusclowner i Dalarna 20 000
Clownmedicin-Glädjeverkstan Clownbesök på lördagar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna 2023–24 50 000
Compassen Lidköping Aktiviteter för barn drabbade av psykisk ohälsa 20 000
De la Gardiegymnasiet, Introduktionsprogrammet, Lidköping Studieresa till Stockholm 10 000
DHB Västra Tecken- och språkläger för familjer med barn som har funktionsvariationer 30 000
Diabetesföreningen Södertälje Barndiabetesläger 15 000
Dövas förening i Örebro Teckenspråkig ridweekend på Hällstad kronogård i Älmestad 30 000
Elevhem Månen, Örebro Studieresa 10 000
FC Bellevue Alla Tillsammans – att stärka flickors och pojkars självförtroende, självkänsla 30 000
FilmCentrum Syd ARF – Film och samtal på lätt svenska 40 000
Frälsningsarmén Djärva Tjejer. Förebyggande arbete bland tjejer 9–13 år i Järva 50 000
Föreningen Briggen Tre Kronor Jungmansskola, integration och praktik 50 000
Helamalmö Det Stora Mötet 30 000
Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden Stöd till sjukdomsdrabbade i ekonomisk utsatthet 50 000
KFUM Malmö DORIS – dans och rörelse i samverkan för barn och unga med funktionsnedsättning – år 1 25 000
KFUM Umeå Läger för alla 2023 20 000
Kollo Full Fart Kollo för alla 25 000
Läkare i Världen Sverige Tolktjänster avseende vård och stöd familjer, barn, unga vuxna 40 000
Läkare utan gränser Ukraina – Läkare utan gränser 30 000
Maskrosbarn Volontärsatsning Stockholm 50 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger juli 2023 30 000
Riksorganisationen GAPF ”Vänd dem inte ryggen” – ett projekt riktat till barn och unga mot hedersrelaterat våld 50 000
Skåne Stadsmission En fin sommar för barn som lever i utsatthet i Skåne 50 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Sommarläger för barn i social och ekonomisk utsatthet 30 000
Stiftelsen Tensta konsthall Vill du också ha gröna fingrar? Kurser för mindre barn och tonåringar på Järvafältet sommaren 2023 50 000
Svenska Noonan Förening Sommarläger 2023 30 000
Svenska Turnerföreningen Medlemsläger 30 000
Sveriges Dövas Ungdomsförbund Nordiskt ungdomsseminarium 50 000
Ung Cancer Utveckling av digitala rehabiliteringsaktiviteter för unga vuxna cancerberörda 50 000
Ung Diabetes/Svenska Diabetesförbundet Ungdomsläger 2023 35 000
Unga Forskare Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar 100 000
Varbergs Parasport SM i kortbanesimning Säffle 10 000
Westerlundska gymnasiet, Gymnasiesärskolans nationella program Gymnasiesärskolans studiebesök 2023 10 000
Summa 1 180 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Summa
Almqvistsällskapet Tryck: Johan Svedjedal: Carl Jonas Love Almqvist 20 000
Andersson, Thorbjörn Tryck: Topografier – landskapets texter 30 000
Carelli, Peter Tryck: Feodalsamhället i miniatyr. Det nordiska schackspelets medeltida kulturhistoria 30 000
De svenska Historiedagarna De svenska historiedagarna 50 000
Ekegren, Staffan Tryck: Slussad genom fyra sekel – Hjälmare kanal berättar 20 000
Ericson-Roos, Catarina Tryck: Jag måste sjunga annars dör jag. Biografi över operasångaren Ragnar Ulfung 40 000
Ewö, Lars Tryck: Ärans Hand: Carl Malmsten har ordet, en bibliografi 30 000
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Tryck: Kerstin Hesselgren – en biografi 30 000
Gunnar Ternhag Tryck: När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar 14 000
Hildebrand Karlén, Malin Tryck: Alkoholens gränsland: om den historiskt flytande gränsen mellan alkoholens bruk och missbruk 20 000
Historielärarnas förening Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift 2023 30 000
Idvall, Markus Tryck: Den medicinska spärren och UNRRA-aktionen 1945 40 000
Johansson, Magnus Tryck: Finjasjön 20 000
Kamratföreningen Norra Skåningar Tryck: Norra skånska regementet, kasernerna på Näsby 1923–2023 20 000
von Lampe, Thérèse Tryck: Ulla Sallert. Porträtt av en Fair Lady 30 000
Lilja, Efva Tryck: Att leva i och genom dans 30 000
Maria Sandelsällskapet Tryck: Maria Sandels litterära landskap 30 000
Nationalmuseum Tryck: Gustavsbergs porslinsfabrik. Nationalmuseums samling 30 000
Nilsson, Lars Tryck: Så blev Sverige modernt – 48 teknikhistorier 30 000
Nutida Svenskt Silver Ideell förening Tryck: Nutida Svenskt Silver 60 år 25 000
Qviberg, Lisa Tryck: Senta har gått till en bättre värld 25 000
Rian designmuseum Tryck: Lerans magi: Skandinavisk keramik under hundra år 30 000
Ringbom, Jakob Tryck: S/S Hansa, Minnet av en sjökatastrof 20 000
Saltzman, Katarina Tryck: Rötter i rörelse 30 000
von Schwerin, Otto Tryck: Sveriges ridderskaps och adels vapenbok – levande ätter 30 000
Sjögren, John Tryck: Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld 20 000
Sorgenfrei, Simon Tryck: Stagnelius – Näktergalen 30 000
Stadin, Kekke Tryck: Promenerandets historia. Från kungligt framträdande till folknöje 30 000
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra Föreläsningsserie 20 000
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater Tryck: Skräddade berättelser – teaterkostymer, hantverk och minnen 40 000
Stiftelsen Wanås Utställningar Konstupptäckare – språkfrämjande aktiviteter för barn 1-5 år 40 000
Ström Melin, Annika Tryck: Jean Monnets blinda fläck. Om EU:s grundare och skapelse 30 000
Sveriges Pomologiska Sällskap Tryck: Päronillustrationer av Bertha Wernqvist 30 000
Sändare, Göran Tryck: Sjöfarten på Stenungsund 15 000
Thege, Per Tryck: Sandviken – om skutor och sjöfolk, Sandviks hamn, Öland 20 000
Wahlgren, Anders Tryck: Sanna ögonblick 20 000
Wallin, Jonas Tryck: Betty Gyllensvärd – liv och receptsamling. Adlig möda i kök och salong 20 000
Westerberg, Rikard Tryck: Från Marx till marknaden – historien om de svenska löntagarfonderna 30 000
Zetterström, Jelena Tryck: Gunila Axén – illustratör, textilformgivare, kläddesigner, företagare, professor, odlare 20 000
Åberg, Martin Tryck: Sextio liv. Herrnhutiska självbiografier och individualisering i Sverige, 1770–1840 15 000
Summa 1 084 000