Foto: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har  fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 10 mars 2022 beviljades anslag för sammanlagt 1 790 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

På grund av det eskalerande våldet i Ukraina har Understödsfonden beslutat om två särskilda anslag, dels 200 000 kronor till Rädda Barnens arbete på plats i Ukraina, dels 200 000 kronor till det initiativ som Nordiska museet, centralmuseerna och Riksantikvarieämbetet står bakom för att hjälpa till att rädda Ukrainas kulturarv.

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: Wikimedia Commons.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Autism- och Aspergerförbundet Sommarläger för barn och ungdomar med autism tillsammans med familjer 10 000
Breviksstiftelsen Projekt Friplats 30 000
DHB Östra Aktiv fritid för barn och ungdomar med hörselnedsättning och/eller språkstörning 20 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets Volontär 2022 50 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 2022 50 000
FutureTeens Läger för barn och ungdomar 9–13 år utsatta för våld i nära relation 20 000
Föreningen Lysestrands Diabetesläger Diabetesläger 30 000
Föreningen Textpiloterna Läsplogen 25 000
Ideella Föreningen S:ta Clara Kyrka Barn- och ungdomsverksamhet – projekt ungdomsgård 50 000
Kvinnorättsförbundet Riksorganisation Barn i natur-projektet – stöd och aktiviteteter för våldsutsatta barn och mammor 30 000
Primärimmunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2022 20 000
Riksorganisationen GAPF ”Vänd dem inte ryggen” – könsstympning, bortförande av barn 50 000
Råsunda IS Fotboll på lika villkor 30 000
Rädda Barnen Ukrainainsamlingen 200 000
Skåne Stadsmission Sommaraktiviteter och kollo för barn och deras familjer som lever i social och ekonomisk utsatthet 30 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Sommarläger för barn i social och ekonomisk utsattet 30 000
Svenska Diabetesförbundet Ung Diabetes Ungdomsläger 2022 30 000
Unga innovatörer Innovationsdagen – för och med unga 30 000
Summa 735 000

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Bergström, Eva-Lena Tryck: Utan konst kan jag inte leva – om Agnes Widlund och konstsalongen Samlaren 20 000
Burén, Ann af Tryck: En känsla av samhörighet – religionsvetenskapliga essäer 20 000
Daun, Johannes Tryck: När man sydde kläder på fabrik. Konfektionsindustrins historia 30 000
Ekengren, Staffan Tryck: Spår av passion 30 000
Fritz, Liselotte Tryck: Ulla Molin – trädgårdskonstnär Ulla Molin – trädgårdskonstnär 20 000
Fritz, Sven Tryck: Johan Liljancrants. Gustaf III:s och Sveriges första finansminister 30 000
Föreningen Vattenmöllans Vänner Tryck: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla 20 000
Gram, Magdalena Tryck: Karl Wåhlin. Liv och verk 30 000
Granefelt, Lena Tryck: The Linnean Collection 30 000
Göteborgs konstmuseum Tryck: Albert Edelfelt 20 000
Historielärarnas förening Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift 2022 30 000
Karlsson, Rebecka Tryck: ”Svenska turer till nordiska kadriljer, tolkade af Anna Löfgren” – om historisk sällskapsdans 20 000
Kungl. Musikaliska Akademien Tryck: Notutgåva av skådespelet Birger Jarl från 1774 40 000
Kungl. Slottsstaten (Kungl. Husgerådskammaren) Tryck: Vasa till Bernadotte – kulturarv i rikets tjänst 1523–1973–2023 50 000
Leksands konstsällskap Tryck: Himlaspelet – målarboken 20 000
Mittuniversitetet Tryck: Den svenska revisionsverksamheten 30 000
Norén, Karl-Gunnar Tryck: Polarexpeditionernas farkoster – fartyg, båtar och en luftballong 20 000
Norling, Bengt Tryck: Rent mjöl. Kulturhistorisk överblick på Sveriges handelskvarnar 20 000
Nyberg, Gudrun Tryck: Systrar – de först utbildade sjuksköterskorna i Sverige 20 000
Piltz, Anders Tryck: Kort introduktion till Timmarnas liturgi 25 000
Rasbo Hembygdsgille Tryck: Gården 10 000
Runefelt, Leif Tryck: Några ögonblicks förundran. Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1770–1880 30 000
Salsåkers byalag Tryck: Minnen från Borgen i Salsåker, Nordingrå. Ett hundraårigt föreningshus som blev privatägt 15 000
Searby, Denis Tryck: En kort introduktion till den heliga Birgittas uppenbarelser 25 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Tryck: Grupputställning SLÄPLJUS 15 000
Stiftelsen Nordiska museet Fond för Ukrainas kulturarv 200 000
Stiftelsen Thielska Galleriet Tryck: Ett hem – utställningskatalog 25 000
Stjernholm, Kjell Tryck: Same same but different – om att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning 30 000
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö Tryck: Strängnäs domkyrka. Levande katedral – då och nu 30 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Sporaden 2022 20 000
Svenska byggnadsvårdsföreningen Tryck: Hela staden och bygden – med kulturvärden som resurs 30 000
Svenska vävakademin Tryck: IndigoMadder 15 000
Svensson, Ingrid Tryck: Handskriften Codex Gigas. Presentation, beskrivning och analys i bokform 25 000
Uppsala Svampklubb Tryck: Fältguidie till svampmarker i Uppsala med omnejd. Exkursionsguide mykologiveckan 2022 20 000
Wallstedt, Gunnar Tryck: Gålsjö. Ett krono-skatte-bergslagshemman i Lerbäcks socken 15 000
Wikström, Staffan Tryck: Carl Michael Bellmans Geografi 10 000
Östergren, Majvor Tryck: Brottsplats Gotland. En berättelse om ett plundrat kulturarv 15 000
Summa 1 055 000