ForskarFredag i Umeå på Curiosum. Foto: Gabrielle Beans

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 1 juni 2022 beviljades anslag för sammanlagt 1 569 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

ForskarFredag – Låna en forskare-plattform är ett av projekten som beviljades medel. Att kunna ”låna en forskare” har länge varit en del av ForskarFredag. Konceptet går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet Sommarseglarläger för barn med allergi/astma 40 000
DHR Malmöavdelningen Prova-på-aktivitet i parasport 20 000
Elevhem Äppelbo Skolresa till Kolmården 10 000
Göteborgs stad, utbildningsförvaltningen Gymnasiesärskolan möter Krokslätt dagliga verksamhet 12 000
Katrinelund gymnasiesärskola Studieresa till Marstrand 10 000
KFUM Umeå Läger för alla 20 000
No2Crimes Bli självsäker 50 000
NOC – nätverket för ovanliga kromosomavvikelser Familjeläger sommaren 40 000
Rutsborgsskolan Bjärred Studieresa till Berlin Sachenhausen 10 000
Språkambassadörerna i Finland Skolbesök – inspiration till att lära det andra inhemska språket 50 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Projekt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina 20 000
Södertälje kommun Paddling i Åkers Bergslag 10 000
Summa 292 000

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Andersson, Martin Tryck: Från trälar till tjänstefolk: Legofolksinstitutionen i Sverige 1250–1600 30 000
Andersson, Tommy Tryck: Kullahalvöns hällristningar 15 000
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap Tryck: 1930-talet i Norden – folkhemsbygge och kamp mot fascismens framväxt 30 000
De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2022 50 000
Fredborg, Isabelle Tryck: Smöret smakte jag aldrig: recept, traditioner och berättelser från svenska fäbodar 20 000
Fredrikson, Mats Tryck: Carl-Axel Acking – arkitekt med människan i centrum 30 000
Fritidsodlingens Riksorganisation Tryck: Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas 30 000
Föreningen för dendrologi och parkvård Tryck: Lustgården 10 000
Föreningen för Enskedespelet Tryck: Boken om Enskedespelet – de första tjugo åren 30 000
Föreningen Svenskbyborna Hjälp till Gammalsvenskby i Ukraina 100 000
Föreningen Vårda Uppsala Tryck: Varsam stadsomvandling – Uppsalas arkitektur vid sidan av domkyrkan och slottet 20 000
Gapp, Isabelle Tryck: A Circumpolar Landscape: Art and Environment in Scandinavia and North America, 1890–1930 22 000
Gustafsson, Birgitta Tryck: Brönstjärn Brännkälen Brattfors – Tre byar i förändring 20 000
Hallands Kulturhistoriska Museum Tryck: Jakten i Hallands historia 30 000
Hammarén, Lars Tryck: Allmänningarnas död? Kampen om allmänningarna i fyra värmländska socknar under frihetstiden 20 000
Jonsson, Sverker Tryck: Stolar, bord och hyllor i långa rader. Svensk möbeltillverkning 1950–1970 30 000
Jonsson, Ulf Tryck: Gud och andra orsaker 20 000
Jorikson, Håkan Tryck: S A Andrée. Ingenjören och polarfararen – en biografi 30 000
Kjellin, Gustaf Tryck: Keramikerna Wilhelm Kåge och Sohji Hamada 30 000
Leijonhielm, Jan Tryck: Leijonets kamp mot björnen – om en resa från ett kallt krig till ett varmt 30 000
Lepp, Hans Tryck: Drömmen om Estland. Om händelser, människor och platser värda att minnas 30 000
Lindheimer, Cecilia Tryck: Klosterområdet i Vadstena som kulturmiljöprojekt 25 000
Lundberg, Urban Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Magnusson, Lars Tryck: Från landskapslagar till statsliberalism 30 000
Ohlsson Björn Tryck: Krigsbarnet på Hellekis säteri 15 000
Olsson, Simon Tryck: Härmed får jag vördsamt meddela – om beredskapssoldater 20 000
Riving, Cecilia Tryck: Mötet. Om patientrelationer i behandling av psykisk ohälsa, 1800–1924 30 000
Rågöföreningen Ansökan om ekonomiskt stöd till Rågöbornas minnesmärken på Rågöarna i Estland 40 000
Samuelsson Horned, Kerstin Tryck: Konsten på Katedralskolan i Linköping 30 000
Santell, Fredrik Tryck: En kyrka för hela livet. Rikssvenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors 100 år 1922–2022 30 000
Segerstedt, Rolf Tryck: Vildmarksvägen 30 000
Stenberg, Roger Tryck: Dramat – fotografier 20 000
Stiftelsen Thielska Galleriet Tryck: Tora Vega Holmström – produktion av utställningskatalog 30 000
Strömstads museum Tryck: Anna Snövit i berget – 90 sagor från Bohuslän 30 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium Sveriges Vildnad 2022 50 000
Säverman, Ove Tryck: Folkhemmets okrönte schlagerkung 30 000
Tornedalica Tryck: Försvenskningen av Tornedalen – dess socioekonomiska och kulturella konsekvenser 20 000
Torslunda hembygdsförening Tryck: Skriftställare Thekla Engström från Torslunda socken 20 000
Ulmaja, Niina Tryck: En annan Edith 30 000
Vetenskap & Allmänhet ForskarFredag – Låna en forskare-plattform 40 000
Wikström, Cecilia Tryck: När krisen kommer – att hantera det oväntade 30 000
Summa 1 277 000