Foto: Teater Sagohuset

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond 2018

Understödsfonden beviljar medel inom två huvudområden:

SOCIALA ÄNDAMÅL – särskilt barn och ungdom
Till sociala insatser och projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra.

VETENSKAP OCH KULTUR
Till spridande och popularisering av forskningsresultat inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Under år 2018 har Understödsfonden utlyst medel i fyra ansökningsomgångar och efter granskning av Sällskapets förvaltningsutskott fördelat cirka åtta miljoner kronor i projektmedel. Nedan redovisas ett utdrag av de bidrag som har beviljats. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Sociala ändamål

Organisation Projekttitel Beviljat belopp
Asphagen, Barnverksamheten, Enköpings kommun Sommarutflykt 2018 12 000
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige Sommarläger för barn med astma och allergi 20 000
Astronomisk Ungdom Ungdomens Star Party 2018 6 000
Blixt, Hanna Tryck: Inspiration till delaktighet i samhällslivet 10 000
Cities of Love Scandinavia Podcast som förenar barn och ungdomar i Malmö kring kärleken för sin stad 25 000
DHB Västra Teckenspråksläger för familjer med funktionshindrade barn 25 000
Emerichfonden – Fonden mot våld för medmänsklighet Att mobilisera unga – för medmänsklighet och tolerans 75 000
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder Endagskonferens: Från ord till handling med FN:s Barnkonvention 40 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Civilsamhällestipendiet 40 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 40 000
Förbundet Blödarsjuka i Sverige Hjälpverksamhet för blödarsjuka barn och ungdom 25 000
Föreningen Briggen Tre Kronor Segling med ungdomar i utanförskap 25 000
Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Resa för rörelsehindrade barn och ungdomar 10 000
Föreningen Lära med Djur Sommarläger för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 25 000
Föreningen Träffpunkten Verksamhet för uteliggare, hemlösa och andra personer i utanförskap med eller utan missbruk 25 000
Föräldraföreningen Mot Narkotika – StorStockholm Anhörigprogrammet för barn/syskon till person med ett missbruk 50 000
Hushållningssällskapet Väst Tryck: Välkommen på middag – studiehandledning, faktamaterial 30 000
Hushållningssällskapet Väst Tryck: MatGlad – Arbetsbok 1 och 2, utbildning för personal inom funktionshinderverksamhet 22 000
Insamlingsstiftelsen Futebol dá força Sverige Utbildning av unga kvinnliga ledare 30 000
KFUM Limitless Välmående i vardagen – ett förebyggande projekt för barn och unga med övervikt och olika funktionsnedsättningar 40 000
KFUM Malmö Taekwondo klubb Läger för ungdomar i social utsatthet 20 000
KFUM Umeå Friplatser och betala efter förmåga 25 000
Majgårdens förskola specialavdelningen Kupan Arbete med Snoezelenmetoden 10 000
Major Paul Forsells sociala arbete Tryck: Major Paul Forsells sociala arbete i Stockholm – Svenska Frälsningsarmén 40 000
Mind – för psykisk hälsa Specialsatsning på samtal med barn i Självmordslinjen 97 500
NF-förbundet i Sverige Familjekonferens för medlemmar i NF-förbundet i Sverige 15 000
Njurförbundet Barn- och ungdomsverksamhet 2019 50 000
Partille gymnasiesärskola Individuella programmet Klassresa till Stockholm. 25 000
Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation Skolprojekt för en ren ungdom 50 000
Riksförbundet för social och mental hälsa Idédagar om kamratstöd 30 000
Riksorganisationen Unga Reumatiker Familjeläger för barn med reumatisk sjukdom 30 000
Rosenborgskolan Friluftsdag Romme 20 000
Sandvikens AIK bandy Sommarläger – Furuviksparken 15 000
Skåne Stadsmission Sommarläger för barnfamiljer 25 000
Snilleblixtarnas Vänner Samverkan Snilleblixtarna Teknikcollege 30 000
Spädbarnsfonden Familjeläger med fokus barns och syskons sorgebearbetning 30 000
Stiftelsen Trygga Barnen Aktivitetsgrupper, kontaktpersoner och öppet hus för barn och unga mellan 6 och 25 år 45 000
Stiftelsen Fryshuset – Barn till ensamma mammor Positiva barndomsminnen 45 000
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission Sommarkollo för familjer i utsatthet 20 000
Stiftelsen Inuti Studieresa för konstnärer med neuropsykiatriska och intellektuella funktionshinder 4 800
Stiftelsen MusikBojen Musikterapi till förmån för barn och ungdomar som drabbats av fysiska, psykiska eller sociala besvär 30 000
Stiftelsen Teskedsorden Utveckling av lärarhandledning 40 000
Stiftelsen Våga va´digsjälv!!! Ledarutbildning för unga ledare samt återträffar 50 000
Stockholms Dövas Ungdomsråd Lovverksamhet för döva ungdomar 18 000
Stockholms Handikappridningsklubb Ridning för barn och ungdom med fuktionsnedsättning 15 000
Stockholms Schackförbund Schackfyran och Schack56:an 30 000
Svenska Downföreningen Babyläger för barn med Downs syndrom 25 000
Svenska Dövidrottsförbundet U21 EM i fotboll för döva och hörselskadade ungdomar 25 000
Svenska Noonanföreningen Familjekonferens 2018 30 000
Sveriges Dövas Ungdomsförbund Lägerverksamhet 2018 40 000
Teater Sagohuset Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer under skolloven 30 000
Unga Forskare Stockholm International Youth Science Seminar 80 000
Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland Social verksamhet för hörselskadade barn och ungdomar 30 000
Unga med Synnedsättning Stockholm Lägerverksamhet 2019 – Unga med Synnedsättning Stockholm 40 000
Varbergs Parasport Träningsläger och social samvaro 3 000
Vi vågar! Vi vågar! – Ideell organisation till förmån för allas rätt att finnas 50 000
Westerlundska Gymnasiet Lägerskola – Gymnasiesärskolans nationella program i Enköping 15 000
Yalla Lantbruksvistelse för nyanlända barn och ungdomar som mår dåligt 15 000

 

Vetenskap och kultur

Adelswärd, Viveka Tryck: Husens röster 30 000
Ahlbom, Lars Tryck: Sven Delblanc och Selma Lagerlöf 30 000
Alexandersson, Henrik Tryck: Soten – en kulturhistoria från Hållö till Väderöbod 20 000
Andersson, Lars M. Tryck:  Ödehus – från ruckel till pärla 40 000
Andersson, Roger Tryck: IK Vikingen, jubileumsbok 20 000
Andersson, Stig Åke Tryck: Torp och backstugor inom Onsjö Rote 20 000
Anna Höglund Tryck: Vad ska vi äta? Om mat och etik 30 000
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap Tryck: Finska inbördeskriget ur svenskt perspektiv 30 000
Arnerud Mejhammar, Kristina Tryck: Självsyn och världsbild i tecknade serier 25 000
Axelstjerna, Pär Tryck: Kebnekaise Nordtoppen och Sveriges tak 30 000
Bagerius, Henric Tryck: Korsettkriget. Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet 20 000
Bengtsson, Kerstin Tryck: Åkes värld – bilkyrkogården 20 000
Blanck, Dag Tryck: De svenska amerikanerna. Identitet och politik i svenskamerikansk press cirka 1900 30 000
Blekinge museum Tryck: Gribshunden – medeltidens modernaste skepp 30 000
Blennow, Anna Tryck: Guidebok till det medeltida Rom 30 000
Bohman Falk, Stefan Tryck: Personer med skelett i garderoben. Svåra frågor på museer 30 000
Bortolozzi, Anna Tryck: Katalog över de italienska arkitekturritningarna i Cronstedt-samlingen i Nationalmuseum 29 000
Bosch Roxman, Karin Tryck: Sverige i Jerusalem – dröm och verklighet 20 000
Brown Ahlund, Carolina Tryck: Det moderna vardagslivets födelse 30 000
Bruce, Peter Tryck: Kulturer som möts. Sverige Marocko 1763–1960 30 000
Brytting, Tomas Tryck: Äga, leva, dö – från föremål till egodel 40 000
Burman, Lars Tryck: Utgåva av Torsten Rudeen Skönheet, kyskheet, dygd och wett 30 000
Calagos, Birgitta Tryck: Från bondmora till konstväverska. Boken om Cilluf Olsson 1847–1916 20 000
Carl och Karin Larssons släktförening Tryck: Mellan björk och bambu. Utställningskatalog 20 000
Cavalli-Björkman, Åsa Tryck: Carin Ellberg. Utställningskatalog 30 000
Christensen, Jan Tryck: Rikedom förpliktigar. Kulturella kapitalister i donationsstaden Göteborg 1850–1920 20 000
Dahlén, Ashk Tryck: Achaemenid Anatolia. Persian Presence and Influence in the Western Satrapies 546–330 40 000
Damsällskapet Concordia Tryck: Concordias jubileumsskrift 40 000
Danielsson, Robert Tryck:  Ödehus – från ruckel till pärla 20 000
De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2018 40 000
Drottningholms Barockensemble Gli Elisi -– Levandegörande av forskningsresultat genom konsertgestaltning 30 000
Dyfverman, Martin Tryck: Bildhuggare Carl Johan Dyfvermans liv och verk 20 000
Ekberg, Johanna Tryck: Alnarpsliv 40 000
Ekdahl, Mats Tryck: Snöns historia 30 000
Ekengren, Leif Tryck: Svenska barnspelkort, katalogdel 3 17 000
Eklöf, Motzi Tryck: Medicinska moraler. Vetenskapens etiska gränser (antologi) 30 000
Ekman, Henrik Tryck: Miljöresan. Miljöfrågornas utveckling under sex decennier 30 000
Ekström, Simon Tryck: Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter 10 000
Elin Wägner-sällskapet Litterär skylt, Elin Wägner 6 000
Ellegren, Hans Tryck: Kungliga Vetenskaps-Societeten: historik över Sveriges äldsta vetenskapsakademi 30 000
Ericson-Roos, Catarina Tryck: Biografi om hovsångaren Erik Saedén 30 000
Eriksson, Johan The Condottiere Prince – A Visual Rhetoric 20 000
Eriksson, Martin Tryck: Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm 30 000
Eriksson, Per Munktecken i Sverige / Monk signs in Sweden 10 000
Erlandsson, Susanna Tryck: Tillit och diplomati 30 000
Falkenström, Erica & Höglund, Anna Tryck: På spaning efter etik. Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården 20 000
Fideikommissariernas Intresseorganisation Tryck: Svenska Fideikommiss 50 000
FINNSAM (finnbygder i samverkan) Det skogsfinska bibliografiprojektet, etapp 1 20 000
FINNSAM-Finnbygder i samverkan Tryck: Finnarnas historia i Kilsbergen 20 000
Flyman, Hans Tryck: Kärleken till en kör – körsångens betydelse 20 000
Föreningen för Svenskar i Världen Tryck: 30+1 utmärkta svenskar. Årets Svensk i Världen 1988–2018 30 000
Föreningen Gotlands Fornvänner Tryck: Gotländskt Arkiv 2018. Arkeologi, ny forskning kring centrala platser på Gotland 20 000
Föreningen Himlaspelet Uppordning av arkivet för Himlaspelet, Leksand 20 000
Föreningen Klaverens Hus Vetenskapligt symposium: Inför ett forskningprojekt 18 000
Föreningen LNK Folket och Konsten. Länsmuseet i Östergötlands temaår för Folkkonst 20 000
Föreningen Spetsmuseet i Vadstena Tryck: Att i ord och bild dokumentera de olika redskap som behövs inom spetsknypplingen 10 000
Galleri Sebastian Schildt Tryck: En resa i tiden – Silversmeden Olle Ohlsson 90 år. Utställningskatalog 40 000
Glans, Kay Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Gottzén, Lucas Tryck: Av det känsligare slaget – maskulinitet, känslor och våld mot kvinnor 30 000
Gramén, Barbro Tryck: Elin Sirenius tonårsdagbok från Grödinge 1874–1880 15 000
Grönhammar, Ann Tryck: Armenier och svenskar 900–1900 45 000
Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse Tryck: Vardag på Grönsöö 20 000
Gustafsson Reinius, Lotten Tryck: Arktiska spår. Natur och kultur i rörelse 30 000
Gustafsson, Ulrika Tryck: Min ljusa stad. Sally Salminen, livet, litteraturen 30 000
Gustavsson, Agneta Tryck: Dokumentation av doktor Strömboms trädgårdsanläggning i Dorotea 17 000
Gynnerstedt, Kerstin Tryck: Vävt och broderat under två sekler. En släktgårds textilier 30 000
Göteborgs konstmuseum Utställning: Mloda Polska. Sekelskifteskonst från Polen 20 000
Götlind, Anna Tryck: Ett liv i stadens utkant 20 000
Habetzeder, Julia Tryck: Reading Roman emotions 40 000
Hagman, Tore Tryck: Vår tid med jorden. Om småbrukarens liv i äldre tid 20 000
Hammarlund, Anders Tryck: Ravband. En upptäcktsresa längs Bärnstensvägen 30 000
Hanneryd, Ola Tryck: Schatullmakare Jöns Ljungberg och Härjedalens storsnickare 30 000
Hedenström, Tommy Tryck: En skärgårdsbondes dagbok. Smådalarö gård 1815–1834 20 000
Heino Holmstedt, Stig Peter Tryck: Färnebofjärdens nationalpark 20 000
Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult Tryck: Affärsliv i centrum 20 000
Henningsson, Anna Tryck: Hidden Stories of Burchardt Precht’s Altarpiece in Gustaf Vasa Church 10 000
Henriksson, Per Tryck: Kartläggning av 33 cl standardflaskor 15 000
Herjulfsdotter, Ritwa Tryck: Brev från Thorild Wulff 20 000
Hillefors Grynkvarns Museiförening Tryck: De tre grynarna 20 000
Historielärarnas förening Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift 20 000
Holger, Lena Tryck: Postum utgivning av Claes Bäckströms bok Han reste 30 000
Hyllstedt, Ragnvi Tryck: Återbruk – nya former 30 000
Håkansson Petré, Lisbeth Tryck: Boken om Tolfternas samkväm 25 000
Ignell, Kristina Textilierna på Ellen Keys Strand. Bok, utställning, föreläsningar 30 000
jagvillhabostad.nu Tryck: Lösningar på bostadskrisen för unga 28 000
Johansson, Anders Tryck: Biografi om Malcolm Munthe – engelsk-svensk krigshjälte 25 000
Johnson, Anders Tryck: Besvärliga människor. Svenska entreprenörer under 400 år 30 000
Jonsson, Leif Tryck: Göran Lindahl. Arkitekturhistoriker, samhällsdebattör, lärare och forskare 30 000
Julin, Bengt Tryck: Stadsdelen Johannesfred 1950–1970 10 000
Jönsson, Lennart Tryck: Minnesmärke i Nord-Väst Skåne berättar 20 000
Kallenberg, Lena Tryck: Broarna över Stockholms vatten 20 000
Karlsson, Sara Tryck: Torp och backstugor i Färle, Rykull och Klockaregård 11 000
Killander Cariboni, Carla Tryck: Fransk litteraturhistoria 25 000
Kjellberg, Erik Tryck: Receptionen av Johann Sebastian Bach 30 000
Kjölstad, Torbjörn Tryck: Kring ett författarliv. En biografisk essä om Bertil Malmberg 30 000
Knutsson, Johan Tryck: Teknik och form. Material, konstruktion och tillverkning genom möbelhistorien 40 000
Koivunen, Johanna Symposium för studenter inom klassiska språk i Sverige 21 000
Kolk, Jaan Tryck: Relationerna mellan TCO och Saco 30 000
Kollberg, Kersti Tryck: Söderfors bruk igår och i dag 20 000
Konsthantverkscentrum Programverksamhet: Smycketriennal i Gustavsbergs Konsthall 20 000
Konsthantverkscentrum Besöksprogram i samband med seminariet Ways of Perceiving Crafts och samtalet Curating Craft 20 000
Kortekangas, Otso Tryck: Samisk utbildningshistoria i Norden 30 000
Kristensson, Peter Tryck: Norrköpings kvartersnamn 20 000
Kristoferson, Lars & Wrangsjö, Björn Tryck: Det är farligt att inte sjunga. Vad det betyder att sjunga i kör 30 000
Krupinska, Jadwiga Tryck: Texter om skolbyggnader 25 000
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige – Kulturen Från fysisk bok till digital resurs. Kulturens årsböcker i ny skepnad 77 500
Kungl. Krigsvetenskapsakademien Tryck: Ett svenskt militärstrategiskt lexikon 40 000
Kålrotsakademien Tryck: Underbara kålrötter 30 000
Lagerlöf Nilsson, Ulrika Tryck: ”Bliv! Bliv vad du skall vara!” Elisabeth Beskows liv och författarskap 1870–1928 30 000
Landén, Eva Tryck: Allmogens kläder blir häradsdräkter – en resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län 30 000
Landin, Maria Tryck: Androm till varnagel. Brott och straff på Södertörn 20 000
Lange, Ulrich Tryck: Hertig Adolf Johan – den svenska stormaktstidens enfant terrible 30 000
LarsOlof Lööf Tryck: Sjöfarare & Superkargörer 30 000
Larson, Per Tryck: Christopher Günther – Boktryckare i Kalmar 1626–1635 15 000
Larsson, Conny Tryck: Fönsterglasets historia 30 000
Larsson, Stefan Tryck: Grafisk design i system, Curt Dahlén 1957–90 30 000
Leksands Konstsällskap Alf Munthe – den mjuka arkitekturens mästare 20 000
Lidman, Tomas Tryck: Till boken lov 30 000
Lidström , Isak Tryck: Heja Persson! Berättelse om Vasaloppet fordomtida 25 000
Liljefors, Mats Vetenskapligt seminarium: Queen Christina – Det europeiska kulturinitiativet 30 000
Lindelöf, Karin S. Tryck: I tjejers spår för framtids segrar. Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande 30 000
Lindenfors, Patrik Tryck: Det kulturella djuret 30 000
Ljungbergmuseet Gunnar Widforss – den försvunne vildmarksmålaren. Utställning och katalog 30 000
Ljungkvist, John Tryck: Valsgärde 14 – en vikingatida båt- och ryttargrav 30 000
Lundegårdh, Catarina Tryck: Trogen in i döden – Bruno och Signe Liljefors liv i breven till Alma Uggla 30 000
Lundh, Stig Tryck: Medeltidens kyrkor i Visby och norra Gotland samt Medeltidens kyrkor på mellersta och södra Gotland 20 000
Lövgren, Anna-Brita Tryck: Pass i Sverige i äldre tid 40 000
Maassen, Barbro Ingarödagboken 50 000
Magnusson, Thomas Tryck: Oligarchia – frihetstidens Sverige 20 000
Malmborg, Marianne af Befolkningsundersökning angående ideellt engagemang 2019 75 000
Markelius, Martin Tryck: Gustav III:s armé 40 000
Markusson Winkvist, Hanna Tryck: Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – en antologi 20 000
Murray, Bertil & Murray Nyman Margareta Tryck: Din egen Anne-Margrethe. Fragment från en svunnen tid 20 000
Murray, Richard Tryck: Why Cities Need Large Parks 40 000
Neuhauser, Charlott Tryck: Dramat om dramatikerna 20 000
Nilsson, Jenny Tryck: Sånt vi bara gör. Populärvetenskaplig antologi 30 000
Nilsson, Lars Göran Tryck: Kvinnohamn – en berättelse om längtan, en bok om folkminnen 20 000
Niskanen, Kirsti Tryck: Forskarpersona – Rockefeller Foundation och det svenska forskningsuniversitetet, 1920–50-talen 30 000
Nordström, Lars Tryck: Emil Engströms bok Med yxa, såg och penna: Minnen från Fjärran västerns skogar 20 000
Norén, Kerstin Tryck: Min hembygd – Sorunda och Grödinge på Södertörn 15 000
Norling, Bengt Tryck: Batterigjutning i Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik. Dokumentation 8 000
Norman, Hans Tryck: Sjöfärder i Österled. En historisk guidebok 30 000
Nyberg, Gudrun Tryck: En ny frihet. 17 konstnärer (volym 4 i serien Hundra år i Göteborg) 30 000
Nyberg, Gudrun Tryck: Lärande & bildning. Hundra år i Göteborg 20 000
Nyberg, Klas Tryck: Elsa Gullberg – textil pionjär 40 000
Nykterhetshistoriska Sällskapet Föreläsningsserie: Det goda samtalet 10 000
Nyström, Bengt Tryck: Rörstrand Porslin. En kavalkad genom 300 år. Hushållsvaror och konstgods i fajans, flintgods, porslin 20 000
Nyström, Staffan Tryck: Bayeuxtapeten. En broderad krönika från 1000-talet 30 000
Odenbring Widmark, Marie Tryck: Tryckt året runt – en bok om tryckta textilier med fokus på 1950- och 1960-talen 40 000
Olsson, Lars-Gunnar Tryck: Ryssen kommer! Om rysk galäreskader mot Umeå 1714 20 000
Packalén, Sture Tryck: Günther Grass – författare och fridstörare 30 000
Personhistoriska samfundet Tryck: Personhistorisk tidskrift 30 000
Persson, Mathias Tryck: Det villrådiga samhället: Kungliga Vetenskapsakademiens politiska och ekonomiska ideologi 1739–1792 30 000
Pettersson, Cecilia Tryck: Forskningsantologi om våldsskildringar 30 000
Pettersson, Cecilia Tryck: Biblioterapi i Sverige. Hälsofrämjande läsning i teori och praktik 30 000
Pietikäinen, Johanna Tryck: Konstnärsparet Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruce 30 000
Plank, Katarina Tryck: Det heliga i vardagen 30 000
Pontvik, Peter Musikhistorisk dokumentation: Sveriges äldsta mässa 40 000
Rech, Carina Tryck: Self, Other and Space. Nordic Women Painters’ Self-Fashioning in the Late Nineteenth Century 20 000
Redvall, Eva Tryck: En etta på Nybroplan – en bok om livet i Dramatens skådespelarloger 15 000
Rhedin, Marita Tryck: Sånger av Barbro Hörberg 20 000
Ringstedt, Nils Tryck: Norra Ängbys gatunamn – en färd genom nordisk historia 20 000
Rosengren, Mats Tryck: Online-publikation av ett internationellt kollokvium till minnet av Cornelius Castoriadis 17 500
Rossholm Lagerlöf, Margaretha Tryck: Det visar sig. Estetisk mening i bildkonst från nutiden till det nära förflutna (i två språkeditioner) 30 000
Rostorp, Vibeke Tryck: Anders Zorn och Frankrike 10 000
Samuelsson, Tore Tryck: 1950-talets Göteborg 15 000
Schager, Karin Tryck: Staffan Stalledräng – en gåfull gestalt i nordiskt julfirande 20 000
Schmidt, Lisa Tryck: RADDERA – Dialogisk ikonicitet i raderingspoesi 20 000
Schueler, Kaj Research för en bok om författarens morföräldrars öde i Tyskland och dennes mors liv i Sverige under andra världskriget 20 000
Selin, Eva Tryck: Bo Beskow och Dag Hammarskjöld, brevkorrespondens 30 000
Severin, Ingrid W. Tryck: Ekensbergsberättelser 15 000
Sjöberg, Jan Tryck: Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga 20 000
Sjögren, Hans Tryck: Smörgåsbord. Kulturekonomiska aspekter på flygmarknaden 1950–2015 30 000
Sjösvärd, Thomas Tryck: En himmel av sten: Willy Kyrklund och det grekiska 30 000
Skara stiftshistoriska sällskap Tryck: Mariestads Lagbok. En utgåva i faksimil, transkription och med kommentarer 20 000
Skjævesland, Odd Inge Tryck: Den svensk-norske sangerprinsen Gustaf (1827–1852) 40 000
Skogshistoriska Sällskapet Kunskapsbank om skogens historia 40 000
Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord Utökade aktiviteter med Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord 10 000
Spross, Linn Tryck: Ett frö till samhällets upplösning 30 000
Stenfeldt, Johan Tryck: Nils Flyg och Sven Olov Lindholm – en komparativ idébiografi 30 000
Stenström, Johan Tryck: Jacob Jonas Björnståhl – resenär och orientalist. Björnståhls resa 1767–1779 30 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Tryck: Hällristningarna i Munkedals kommun 25 000
Stiftelsen Hälsinglands museum Tryck: Söderhamns stadsbild och historia 20 000
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien Tryck: Vadstena-Akademiens program till operabaletten Solen och Nordstjärnan 28 000
Sundström, Satu Tryck: Erik Lindström och hans dagbok 1877–1936: med hänsyn till innehållet samt ur genresynpunkt 20 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Tidskriften Sporaden 37 000
Sven-Harrys konstmuseum Tryck: Jenny Nyström, illustratör och pionjär 25 000
Svenska Bibelsällskapet Korrekturläsning av den digitala utgåvan av Karl XII:s bibel 50 000
Svenska Exlibrisföreningen Svenska Exlibrisföreningens årsbok 10 000
Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund Tillgängliggörande av Lilli Zickermans studiesamling på Digitalt museum 150 000
Svenska Läkaresällskapet Tryck: Svenska Läkaresällskapets Porträttsamling 30 000
Svensson, Martina K. Tryck: Kungliga klockor – en resa i tid på de kungliga slotten 25 000
Swedenmark, Sara Tryck: Allmogemålare i Lockne socken, Jämtland 20 000
Sällskapet Bellmans Minne Peter Collin och Bacchi port – Fredmans testamente volym 2 30 000
Söderlind, Ulrica Tryck: Sveriges mest kända mamsell 30 000
Tardell, Rolf Tryck: Kvinnorna i Ravensbrück 40 000
Torslunda Hembygdsförening Bevarande av grönt kulturarv, ängsskötsel 20 000
Tralau, Johan Tryck: Havets väldiga ryggar. Offret och de flytande bildernas gåta 40 000
Turander, Ralf Tryck: Jägarens redskap – en historisk tillbakablick 40 000
Uddhammar, Emil Tryck: Svensk företagsamhet i Afrika 30 000
UNGiKÖR  ”Voices 4 Health” – med fokus ungdomars hälsa idag ur ett globalt perspektiv 40 000
Vetenskapens Hus, Stockholm FIRST LEGO League: Vetenskaplig tävling för skolungdomar 10–16 år 30 000
Växjö stiftshistoriska sällskap Owe Samuelsson: Växjö stifts herdaminne. Pastorat och präster. Summarisk översikt 30 000
Wahlstedt, Lena Tryck: Kvinnoliv i glesbygd 15 000
Wahlström, Maria Tryck: Den litterära sorgens uttryck i den samtida litteraturen 30 000
Walletun, Håkan Tryck: Gästgiverier och skjutsstationer – Södermanlands län 1649–1933 25 000
Wallgren Hemlin, Barbro Tryck: Esaias Tegnérs kyrkliga tal, volym III 20 000
Wase, Dick Tryck: Invånarna i medeltidens Visby 25 000
Wennberg, Kåa Tryck: Allan Österlind – svensk konstnär som blev fransk 20 000
Westerberg, Lars Utställning om rysshärjningarna i skärgården år 1719 30 000
Wiktorsson, Per-Axel Tryck: Fornsvenska legendariet. Utgåva och översättning 30 000
Williams, Anna & Fahlgren, Margaretha Tryck: Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap 20 000
Winroth, Karin Tryck: Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer 30 000
Zawall, Emi-Simone Tryck: Olov Rudbecks botaniska verk Campus elysii 30 000
Zetterberg, Kent Tryck: Det förflutnas magi. En historikers berättelser (Gunnar Artéus) 25 000
Zetterquist, Nina Tryck: Mitt Värmland genom min konst – bilder och text 20 000
Zilli, Anna Maria Tryck: Christina of Sweden – queen of music in Rome 30 000
Åkerberg, Anders Tryck: En ö och dess grannar – Spelfolk och Dansyra 15 000
Åkersberga trädgårdssällskap Tryck: Åkersberga trädgårdssällskap 20 år 30 000
Åkesson, Birgitta Tryck: Vägen till bronsåldern – Oxie härad 30 000
Åkesson, Birgitta Utställning: En bronsåldersbygd av riksintresse – Vemmenhögs härad 15 000
Åselius, Gunnar Tryck: Vietnamkriget och de svenska diplomaterna 20 000
Öhrström, Eva Tryck: Brevväxling mellan Felix Mendelssohn och Adolf Fredrik Lindblad 30 000
Östergren, Majvor Tryck: Tingsplatser på Gotland. Organisation och styrning före 1700 20 000
Östergötlands museum Vetenskapliga seminarier på Östergötlands museum 30 000
Östergötlands museum Tryck: Folkkonst i Östergötland. En populärvetenskaplig forskningsantologi 20 000
Östlin, Göran Tryck: Galaxernas Rike 20 000