Foto: Föreningen Furuboda.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 5 november 2020 beviljades anslag för sammanlagt 1 802 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

Föreningen Furuboda driver en folkhögskola i Åhus. Andra året av ett treårigt anslag är beviljat för att man ska kunna etablera en verksamhet för skötsel av hund i rehabiliteringssyfte för personer med förvärvad hjärnskada – ett hunddagis. Målet är att verksamheten ska finansiera sig själv efter tre år.

 

Sociala ändamål

Sökande Projekttitel Beiljad summa
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskada år 2 350 000
Göteborgs Stadsmission Sommarläger för barn i social och ekonomisk utsatthet 15 000
Hågelby 4H Häst för barn och unga med fokus på särskola 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 30 000
Stiftelsen Hippocampus Ridning för funktionshindrade 30 000
Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! Ledarskapsutbildning för unga ledare 30 000
Stockholms Handikappridklubb Verksamhet för funktionshindrade ryttare – barn och ungdomar 10 000
495 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Aronsson, Kerstin Utställning och visning av dalsländska bygdedräkter 20 000
Axelsson, Åke Tryck: Åke Axelsson – Offentligt 20 000
Baarman, Anders Tryck: Trädgårdsmästare Karl Alarik Grönholm, Ingå. Dagböcker, biografi 30 000
Bartosch Edström, Carin Suecia Antiqua et Hodierna – en konstnärlig och vetenskaplig manifestation för antiken i Sverige 30 000
Bellmanssällskapet Tryck: Bellmansstudier. Tjugosjätte samlingen 20 000
Bergström, Eva-Lena Tryck: Om söndagarne – 1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst 30 000
Brunnberg Lindroos, Maud Fotografiskt arbete för bokprojetet Ingegerd Silow Textilkonstnär 1916–2005 30 000
Dahlbäck, Kerstin Tryck: Självbiografiska rum. Problem i Strindbergs- och Hjalmar Bergmansforskningen 20 000
Dejke, Inger Tryck: Badorten Lyckorna 10 000
Denimal, Laurent Tryck: Våra svenska landsbygdskyrkor. Västergötland och Värmland 15 000
Ekdahl, Mats Tryck: K.G. Lindner –  flygare och ingenjör 20 000
Ericson-Roos, Catarina Tryck: Kjerstin Dellert – en biografi 30 000
FemNet – Lokalt Resurscentrum för kvinnor Tryck: Kvinnor i Bara härad. Dåtid och nutid 20 000
Hammarlund, Anders Tryck: Judiska städer. En europeisk läsebok 31 000
Hellström, Petter Tryck: The End of Genealogy: A History of Tree Thinking 20 000
Hofsten, Gustaf von Tryck: I fred och örlog – brittisk och svensk sjömakt genom seklen 20 000
Johansson Törnqvist, Victoria Tryck: Eldsjälar i utmarken – fäbodbrukare i Dalarna på 2000-talet 20 000
Källstrand, Gustav Tryck: Nobelprisets historia 30 000
Kärrbom, Gunnar Tryck: Entreprenörer på Guds åkrar – Eva och Gustaf Lewenhaupt 10 000
Larsson, Bo Tryck: Levnadsberättelser om att leva och bo i Vårberg 20 000
Lilja, Sven Tryck: Folk, städer, stater. Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området ca 1500–1820 20 000
Lind, Magnus Tryck: Sjukvård är humanism, kunskap och personligt ansvar 30 000
Lundahl, Gunilla Tryck: Konstnären Lilian Lindblad Domec 20 000
Magntorn, Erik Tryck: Den svenska utgrävningen i Asine – en barnbok 30 000
Melander, Ellinor Tryck: Bland tidningsmakare, pennskaft, politiker och konstnärer. Sveriges Pressarkiv 30 000
O’Nils Franke, Katarina Tryck: Den tidlöse resenären. Rainer Maria Rilke 30 000
Personhistoriska Samfundet Tryck: Personhistorisk Tidskrift 2021–2022 40 000
Pihl Atmer, Ann Katrin Tryck: Östermalm. Husen – historien – människorna 20 000
Rentzhog, Sten Tryck: Kulturarv och museer 30 000
Retsö, Jan Tryck: Från Sinai till Etiopien. Legenden om förbundsarken 20 000
Rolf, Hannes Tryck: När hyresgästerna gjorde uppror 30 000
Salsåkers Byalag Tryck: Minnen från Salsåkers byskola. Livet i en sågverksby i Nordingrå 15 000
Samuelsson, Sture Tryck: En historia om brobyggande i Stockholm 30 000
Schmidt de Graaf, Pia Tryck: Kommenterad utgåva av Evert Taubes brev 1902–1924 20 000
Selma Lagerlöf-sällskapet Tryck: Utgivning av Selma Lagerlöfs Sankta Annas kloster med kommentarer och tolkningar 40 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Hällristningarna i Uddevalla kommun 20 000
Svenska Humanistiska Förbundet Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets Årsbok (Jacob Christensson: Vattenvarelser) 35 000
Svenska institutet Paris Tryck: Svenska Institutet Paris 50-årsjubileumsbok: Amitié! 50 000
Svenska Vitterhetssamfundet Tryck: Kommentar till Olof von Dalins Poesi 1744–1750 20 000
Svenskt visarkiv / Statens Musikverk Tryck: Kreativa förflyttningar – musik och mobiliteter i 1960- och 70-talens Sverige 20 000
Svensson, Ragni Tryck: Kunskapens arenor. Humaniora i efterkrigstidens offentlighet 30 000
Sällskapet Gustaf III Tryck: Gustaf III:s tankar i åtskilliga ämnen 20 000
Sörenson von Gertten, Iwa Tryck: Sångaren och notbilden. Hur man arbetade med utsmyckningar i sång under 1700-talet 21 000
Thielska Galleriet Tryck: Axel Törneman – utställningskatalog 20 000
Thomasson, Fredrik Tryck: Sveriges svarta befolkning i Karibien 30 000
Uppsala Stiftshistoriska Sällskap Tryck: Minnesskrift till Ragnar Norrman 20 000
Vasamuseet /Statens maritima och transporthistoriska museer Tryck: The Sculptures on Vasa. A story of power 30 000
Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening Biblioteksdatabas över Rutger Mackleans boksamling på Svaneholms slott 40 000
Westerlund, Stina Tryck: Nordisk slöjdantologi 30 000
Zennström, Maria Tryck: Konsten, politiken och pappa 20 000
Zetterberg, Kent Tryck: Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget 30 000
Åhlén, Carl-Gunnar Ruinoperan x 2, Friedrich Mehlers kyrkoopera Petrus de Dacia 1952 och 1975 (Visby) 20 000
1 307 000