Skånes Stadsmissions anordnar sommarläger. Foto: Apelöga

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 21 mars beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för drygt 2 800 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Sociala ändamål 

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland Norrlägret Dalkarlså Folkhögskola 15 000
Essunga Ryttarförening Bidrag till ny handikapphäst 30 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 40 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Civilsamhällesstipendiet 40 000
Föreningen Briggen Tre Kronor Segling med ungdomar i utanförskap 25 000
Föreningen Hela Människan i Eslöv Skolföreläsningar om alkoholism och drogberoende 15 000
Föräldraföreningen mot narkotika Malmö Rikstäckande grundutbildning för nya rådgivare 10 000
Grundsärskolan 7-9 Vallaskolan Sollefteå Studieresa till Kiruna och Luleå för grundsärskoleklass 10 000
Göteborgs Handikappridklubb Häst för terapiridning 30 000
Karlavagnens fritidshem Hyra av buss samt bensin för diverse utflykter för barn med funktionsvariationer 10 000
Katrinelund GS Upplevelseresa till Marstrand 18 000
KFUM Malmö BUMS: Ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar mot segregation 2019 30 000
Kraniofaciala Föreningen i Sverige Kraniofaciala Föreningens årsträff 15 000
Kronberg, Cecilia Studieresa till Polen mot rasism och främlingsfientlighet 10 000
Malmabergsgruppen Ge elever i behov av extra stöd sådant de inte får men som ger dem otroligt mycket 10 000
Musikskolan Lilla Akademien Tryck: Lilla Akademiens 20 års-jubileumsfolder 30 000
Område GS Burgården Utflykt till Akvarellmuseet 10 000
PIO, Primär immunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2019 20 000
Projekt S/S Orions Verksamhet för att förebygga missbruk och våld 30 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger 2019 för ryttare med flerfunktionsnedsättning Rett S 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 50 000
Riksgymnasiet i Göteborg, Bräcke Diakoni Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättning 30 000
RSMH I samma båt Sommarläger en vecka för 14 medlemmar 15 000
S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka Lund S:t Thomas Samarit-Själaboden 50 000
Skåne Stadsmission Sommarläger för barnfamiljer 25 000
Stamningsförbundet Barnläger 2019 30 000
Stiftelsen Fryshuset Aktiviteter för barn till ensamma mammor 30 000
Stockholms Scoutdistrikt Vässarö Rullstol fram till kanoten! 40 000
Sturge-Weber föreningen Sverige Sommarläger 30 000
Svenska med baby Öppna föräldragrupper 50 000
Teater Sagohuset Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer 30 000
Triangelkyrkan Läxhjälp och språkcafé för ensamkommande ungdomar 15 000
Vallbacksskolan grundsär Besök i huvudstaden för elever i grundsärskolan 5 800
Vara Hästsportklubb Prova-på-ridning för målgruppen funktionsnedsatta barn och ungdomar 11 000
Vision Center Sweden Sommaraktiviteter för ungdomar 13–18 år 30 000
869 800

 

Vetenskap och kultur

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
ABF Norr Tryck: Törefors sågverk – det bortglömda industrisamhället 20 000
Adelswärd, Viveka Tryck: Theodor Adelswärds biografi 40 000
Andersson, Kent Tryck: Öga mot öga med järnåldern 30 000
Andersson, Maria Tryck: Rätt till röst? Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921 25 000
Ankert, Kerstin Tryck: Trasryor och andra små mattor 20 000
Artos & Norma bokförlag Tryck: Bakom bilderna – Biskopsporträtt i Strängnäs 30 000
Attius Sohlman, Margareta Tryck: Sibirien 20 000
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland Norrlägret Dalkarlså Folkhögskola 15 000
Bennich-Björkman, Li Tryck: Filosofi och fantasi: Existentiellt motstånd och vägen till pluralism i västra Sovjet 20 000
Björklund, Bo Tryck: Bondesamhälle i förvandling 20 000
Broberg, Gunnar Tryck: Biografi över Carl von Linné 30 000
Burén, Carl-Gustaf Tryck: Carl Daniel Buréns dagbok 1790–1815 25 000
Carlquist, Erik Tryck: Erikskrönikan 23 000
Carlstedt, Anna Tryck: Renässansrebeller 30 000
Dalarnas Spelmansförbund Tryck: Bingsjöstämman 50 år 20 000
Daun, Johannes Tryck: Göteborg genom tiderna 40 000
De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2019 40 000
Eklund, Karl Johan Tryck: Mariakyrkan i Sigtuna och dess restaurering 1904–05 30 000
Englund, Boel Trymck: Att forma en ny tid. Borgerliga stockholmskvinnor 1880–1920: en kollektivbiografi 35 000
Enskilda Högskolan Stockholm Tryck: Nutida kyrklig kultur kring vigsel, begravning och dop 20 000
Eriksson, Jonas Tryck: Ystad-Metall 30 000
Essunga Ryttarförening Bidrag till ny handikapphäst 30 000
Fioretos, Aris Tryck: Atlas 30 000
Folke Dahlberg Sällskapet Tryck: Folke Dahlbergs landskap Norra Vättern 20 000
Folkets Husby Tryck: Organiseringens oaser 25 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 40 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Civilsamhällesstipendiet 40 000
Fryksände hembygdsförening Utställning om skogshistoria på Fryksände hembygdsförening 20 000
Furås, Ulrika Tryk: Stadsodlingens historia 40 000
Föreningen Briggen Tre Kronor Segling med ungdomar i utanförskap 25 000
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Tryck: Biografi över Mathilda Strömberg Hamilton, grundare av Indiska 40 000
Föreningen för Dendrologi och Parkvård Tryck: Årsskrift för Föreningen för Dendrologi och Parkvård 25 000
föreningen Hela Människan i Eslöv Skolföreläsningar om alkoholism och drogberoende 15 000
Föräldraföreningen mot narkotika Malmö Rikstäckande grundutbildning för nya rådgivare 10 000
Gerdemo Holmgren, Louise Tryck: Vårt hem vid Vasaparken – en spegling av Stockholms historia 30 000
Grundsärskolan 7-9 Vallaskolan Sollefteå Studieresa till Kiruna och Luleå för grundsärskoleklass 10 000
Grönhammar, Ann Tryck: Armenier och svenskar 900–1900 30 000
Göteborgs Handikappridklubb Häst för terapiridning 30 000
Historielärarnas Förening Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift 30 000
Huuva, Per Tryck: Ursprungsmat, med rötterna i den samiska och tornedalska matkulturen 30 000
Insamlingsstiftelsen för Livgardets Historia Livgardets historia 30 000
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet Tryck: Antologi om Ellen Key i Europa 40 000
Internationella Vadstena-Akademien Tryck: Vadstena-Akademiens program till operan Orpheus avTelemann 2019 20 000
Jakobsbergs folkhögskola Tryck: Jakobsbergs folkhögskolas historia 20 000
Jonasson, Karl Ingemar Tryck: Hagar på Tjörn 20 000
Jönsson, Sofia Lilly Tryck: Arosia – om musik och bildning i Västerås domkyrka 20 000
Karlavagnens fritidshem Hyra av buss samt bensin för diverse utflykter för barn med funktionsvariationer 10 000
Katrinelund GS Upplevelseresa till Marstrand 18 000
KFUM Malmö BUMS: Ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar mot segregation 2019 30 000
Kindstrand, Jan Fredrik Tryck: Biograsfi övder Gudmund Björck  1905–1955, professor i grekiska språket och litteraturen 21 000
Kraniofaciala Föreningen i Sverige Kraniofaciala Föreningens årsträff 15 000
Kronberg, Cecilia Studieresa till Polen mot rasism och främlingsfientlighet 10 000
Kungl. Musikaliska Akademien Översättning av Camilla Hambros biografi om den kvinnliga tonsättaren Laura Netzel 20 000
Kungl. Skytteanska Samfundet Tryck: Komminister J. A. Linder minnen 30 000
Landsarkivet i Göteborg Tryck: Swenska Ost-Indiska Compagniet 30 000
Lappmarkens släkt & bygdeforskare Symposium för forskare och allmänhet: Vardagsliv i kåta och stuga 20 000
Larsson Heidenblad, David Tryck: Miljöfrågornas genombrott i Sverige 1967–1972 30 000
Lundblad, Birgitta Tryck: Norrlandet Gävle – från fiskareboställen och sommarnöjen till en ny stadsdel 25 000
Malmabergsgruppen Ge elever i behov av extra stöd sådant de inte får men som ger dem otroligt mycket 10 000
Melander, Ellinor Tryck: Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren 35 000
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Tryck: Holms Yachtvarf i Gamleby 20 000
Musikskolan Lilla Akademien AB Tryck: Lilla Akademiens 20 års-jubileumsfolder 30 000
Nordiska Kulturlandskapsförbundet Tryck: Nordisk Bygd om Gotland 25 000
Norén, Karl-Gunnar Tryck: Polarexpeditionernas mat – femton essäer från 1870-talet till 1950-talet 20 000
Olsson, Gert Tryck: Möten med jättar – de stora träden berättar 30 000
Område GS Burgården Utflykt till Akvarellmuseet 10 000
PIO, Primär immunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2019 20 000
Pleijel, Richard Tryck: Att riva Babels torn – om Viveka Heyman 30 000
Projekt S/S Orions Verksamhet för att förebygga missbruk och våld 30 000
Rasbo Hembygdsgille Tryck: Rasbos historia 20 000
Rask, Peo Tryck: Fredrik Lidvall – en av jugendstilens mästare 30 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger 2019 för ryttare med flerfunktionsnedsättning Rett S 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 50 000
Riksgymnasiet i Göteborg, Bräcke Diakoni Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättning 30 000
Risberg, Sara Tryck: Pepper for Prayer: The Correspondence of the Birgittine Nun Katerina Lemmel, 1516–1525. 20 000
Roma Hembygdsförening Boken om Roma. En sockenbok om Roma socken på Gotland 20 000
Rostorps Egna Hems Förening Tryck: Trädgårdarnas gröna kulturarv – 100-årsjubileumsskrift för Föreningen Rostorps Egna Hem 20 000
RSMH I samma båt Sommarläger en vecka för 14 medlemmar 15 000
Rydberg, Hans Tryck: Nyköpings Flora 10 000
S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka Lund S:t Thomas Samarit-Själaboden 50 000
Schildt, Sebastian Tryck: Precious – Galleri Sebastian Schildt 30 000
Sjögren, Sarah Tryck: Lilla hemlis-boken 30 000
Skara stiftshistoriska sällskap Tryck: Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samlingar. Föremål och beskrivning 10 000
Skara stiftshistoriska sällskap Tryck: Söderling – en västsvensk orgelbyggarfamilj 40 000
Skåne Stadsmission Sommarläger för barnfamiljer 25 000
Soldéus, Lars G Tryck: En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm 25 000
Stamningsförbundet Barnläger 2019 30 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé Tryck: Utställningskatalog: Rahel Belatchew 25 000
Stiftelsen Fryshuset Aktiviteter för barn till ensamma mammor 30 000
Stockholms Scoutdistrikt Vässarö Rullstol fram till kanoten! 40 000
Sturge-Weber föreningen Sverige Sommarläger 30 000
Sundberg, Björn Tryck: Grekiska tragedier 20 000
Svahnström, Annika Tryck: Konstnärernas Gotland – 1900-talet 25 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Sporaden 2019 39 000
Svedberg, Roger Tryck: Kungliga Operan ur slagverkaren perspektiv 20 000
Svenska Humanistiska förbundet Tryck: SHF:s årsskrift 2019 (Johan Stenström: Ordet och vinet) 35 000
Svenska med baby Öppna föräldragrupper 50 000
Sörenson, Margareta Tryck: Marionnetteatern 60 år 30 000
Teater Sagohuset Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer 30 000
Tegenborg Falkdalen , Karin Tryck: Om de svenska drottningarnas roll och funktion från Vasatid till idag 20 000
Triangelkyrkan Läxhjälp och språkcafé för ensamkommande ungdomar 15 000
Ullenhag, Kersti Tryck: Kvinna under vänstervind i männens akademi – minnen ur yrkesliv 30 000
Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet i Uppsala Tryck:Akademiska frackkragar 20 000
Vallbacksskolan grundsär Besök i huvudstaden för elever i grundsärskolan 5 800
Vara Hästsportklubb Prova-på-ridning för målgruppen funktionsnedsatta barn och ungdomar 11 000
Vision Center Sweden Sommaraktiviteter för ungdomar 13–18 år 30 000
Åkerblom, Claes Tryck: Seffle Möbelfabrik 1909–1979 – en företagsmonografi 15 000
Åkesson, Birgitta Tryck: Resta och liggande stenar på Söderslätt 20 000
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening Tryck: Stickbok Östgötakoftor 30 000
1 938 000