UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 11 juni 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för 1 558 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.


Föreningen Lära med Djur. Foto: Hanna Askered.

En av de beviljade ansökningarna kom från Föreningen Lära med Djur, en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsskillnader. Ansökan gällde ett sommarläger med trygga islandshästar. Lära med Djur arbetar med anpassad ridning för elever från särskolor med neuropsykiatriska funktionsskillnader, NPF.

En ansökan om tryckningsbidrag som beviljades kom från Tidskriften Respons. Respons recenserar huvudsakligen akademisk facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap utgiven på svenska. Tidskriften är ett forum för spridning av forskningsresultat och vänder sig både till dem som är verksamma inom den akademiska världen och till den intresserade allmänheten.

 

Sociala ändamål 

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Bufff Värmland Familjeläger för barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård 30 000
Bufff: Barn/ungdom/förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård Informationskampanj 30 000
DHR Malmö Läger för funktionshindrade barn och ungdom 30 000
Föreningen Lära med Djur Sommarläger 30 000
Hushållningssällskapet Västra Det goda livet – fakta och 100 recept anpassade för äldres specifika behov 20 000
Kollo Full Fart Helgkollo för barn med autismliknande funktionsnedsättning 30 000
Njurförbundet Barn- och ungdomsverksamhet 30 000
Spädbarnsfonden Familjeläger med fokus barns och syskons sorgebearbetning 30 000
Stiftelsen Fryshuset – Barn till ensamma mammor Positiva barndomsminnen 45 000
Triangelkyrkan i Enskede Stöd och integrationsarbete för ensamkommande ungdomar 20 000
Unga Forskare Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar: Stockholm International Youth Science Seminar 50 000
345 000

Vetenskap och kultur

Diarienr Titel Beviljad summa
Ahlbom, Johan Tryck: Klassiska småbåtsvarv – och deras konstruktörer 20 000
Bennesved, Peter Tryck: Sveriges civilförsvarshistoria 20 000
Berg, Annika Tryck: Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 20 000
Berglund, Kristina Tryck: Gotlands landskyrkor 20 000
Björklund, Anders Tryck: Bilsamlarna – möten med gränslösa fordonsälskare 20 000
Björnberg, Alf Tryck: Vid regnbågens fot – den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång 20 000
Bring, Ove Tryck: Dag Hammarskjölds död 30 000
Celsing, Johan Tryck: Johan Celsing, Buildings, Texts 30 000
Eklund, Christer Tryck: Kerstin Thorborg och Gustaf Bergman 20 000
Frykholm, Ann-Margret Tryck: 350 år i Hvena 30 000
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Översättning till ryska av Bent Jangfelts Immanuel Nobel & Söner 30 000
Glans, Kay Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Gothems sockenförening Tryck: Gothem en strandsocken 15 000
Hadevik, Claes Tryck: Kuku står! De svenska killekortens historia. Katalog 8 000
Hamark, Lars Jesper Tryck: Strejk – från satans svarta kvarnar till plattformsekonomin 30 000
Hansson-de Laage de Meux, Maria Tryck: Osynliga band – folktro som medel för social kritik 30 000
Hildasholms stiftelse Marionetteater för barn 20 000
Holmquist, Åke Tryck: Den auktoritäre demokraten – Ludwig van Beethovens politiska historia 1770 till vår tid 30 000
Hugo, Ulf Tryck: Underrättelser och incidenter – kalla krigets hemligheter 20 000
Ingesson, Stefan Tryck: Karl XII:s fältapotek – en studie av medicinska recept 20 000
Jacobsson, Anna Tryck: Judiskt flyktingläger på Marstrand 1969 30 000
Johansson, Thomas Tryck: Den hatade andre – vägar in i och ut ifrån nynazistiska rörelser 30 000
Karlsson, Hans Tryck: Skolorna i Tärna under 300 år – från utveckling till avveckling 20 000
Karlsson, Sara Tryck: Torp och backstugor under Tannåkers säteri 10 000
Kristoferson, Lars Tryck: Den naturvetenskapliga skapelseberättelsen för barn och ungdom 20 000
Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala Tryck: En akademi finner sin väg 40 000
Larsson, Lars Olof Tryck: Rollspel och konterfej – Ehrenstrahls porträtt à l’antique och andra 30 000
LBK Gottfridsberg Tryck: Från kvartersgäng till stadsdelsklubb – LBK Gottfridsberg 1930–2020 20 000
Lundblad, Jonas Produktionsstöd CD-inspelning av svensk romantisk orgelmusik 30 000
Måltidsakademiens biblioteksstiftelse Tryck: Svensk Gastronomi – en global succé 50 000
Olsson, Lars-Gunnar Tryck: Biografi om Schönheit 20 000
Riksförbundet Svensk Trädgård Odla unga Odlare – kunskapsbank 50 000
Romanowska, Julia Tryck: Schibboleteffekten – om ledarskap, ondska och ansvar 30 000
Salö, Linus Tryck: Kattluckan – universiteten som samhällsbyggare 30 000
Skogshistoriska Sällskapet Kunskapsbank om skogens historia, steg 2 20 000
Stiftelsen Hilding Linnqvists konst Tryck: Hilding Linnqvist – att bli konstnär 20 000
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Tryck: Allt du behöver veta om ull 20 000
Steorn, Patrik Tryck: Thielska Galleriet – huset, konsten, tiden 30 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium: Sveriges Vildnad 2020 50 000
Sveriges unga akademi Tryck: Bland fotbollsspelare, astronauter och Nobelpristagare 20 000
Sällskapet Par Bricole Tryck: Bellmanhuset & Par Bricole 20 000
Sörenson, Ulf Bertil Tryck: Ferdinand Boberg – en konstnärsbiografi 20 000
Tyresö hembygdsförening Tryck: Torp och gårdar i Tyresö 15 000
Ulväng, Göran Internationell herrgårdskonferens på Julita 20 000
Växjö stiftshistoriska sällskap Tryck: Växjö stift 850 år 20 000
Åkerlund, Christian Tryck: Berta Hansson – möten i hembygden 15 000
1 213 000