Foto: Föreningen Furuboda

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 12 juni beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för drygt 2 000 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Några av de största anslagen denna gång är beviljade till:
– Föreningen Furuboda, som driver en folkhögskola i Åhus. Första året av ett treårigt anslag är beviljat med 250 000 kronor för att man ska kunna etablera en verksamhet för skötsel av hund i rehabiliteringssyfte för personer med förvärvad hjärnskada – ett hunddagis. Målet är att verksamheten ska finansiera sig själv efter tre år.
– Stiftelsen Roya Foundation, som driver Järvaskolans högstadium i Kista. Ett engångsanslag om 300 000 kronor är beviljat för att utveckla en modell för samverkan mellan arbetsliv och skola samt ett förhållningssätt till entreprenörskap som stimulerar elevernas initiativförmåga och självtillit. Basen är ett individanpassat program som ska bygga relationer mellan elever, arbetstagare och företagare.

Sociala ändamål 

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet Sommar-/seglarläger för barn med allergi/astma på Barnens Ö 30 000
Bufff Värmland (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse Familjeläger för familjer med frihetsberövad familjemedlem 50 000
DHR Malmö Läger för funktionshindrade barn och ungdom 30 000
Dövblind Ungdom Dövblinda Ungdom (DBU) 25-årsjubileum 20 000
Erikshjälpen Läger för ungdomar i riskzonen för utsatthet inkl. ensamkommande flyktingungdomar 25 000
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskada 250 000
Insamlingsstiftelsen Star for Life Tryck: Star for Life’s Jubileumsskrift – 15 års fokus på barn i södra Afrika 35 000
Johannesbäcksskolans grundsärskola Klassresa för elever i grundsärskolan 5 390
Lära med Djur Sommarläger för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsskillnader 30 000
RSMH Viljan vid Siljan Läger för att bryta ensamheten vid psykisk ohälsa 10 000
Spädbarnsfonden Familjeläger med fokus på barns och syskons sorgebearbetning 30 000
Stiftelsen Barnens Dag – Ungdomscrew Barnens Ö Ungdomscrew Barnens Ö – ett ungdomsjobbsprojekt 60 000
Stiftelsen Roya Foundation Ny modell för samverkan mellan skola och arbetsliv 300 000
Unga Forskare Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar: Stockholm International Youth Science Seminar 100 000
975 390

 

Vetenskap och kultur

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
Ahlbom, Jens Tryck: Faktabilderbok för barn om Gustav Dalén 25 000
Andersson, Maj-Britt Tryck: Till gårdens prydnad 20 000
Berith Bergströms Minne Tryck: Nolbyn – Värmländskt hantverk. Dockskåp och miniatyrer 20 000
Brytting, Tomas Tryck: Livets mening – frågan och svaren 30 000
Carlsson Bokförlag Tryck: Boken om Wanja Djanaieff 30 000
Engström, Lennart Tryck: Kroppar – Arbete, gemenskap, vila. Bilder från 1980-talets Uppsala 30 000
Essingeöarnas Hembygdsförening Tryck: Lilla Essingen i Stockholm 20 000
Frosterud-Jägerhorn, Åsa Tryck: Tjusts lokalhistoria 20 000
Föreningen Liv i Sverige Tryck: Biografminnen – en antologi 20 000
Galleri Atelje Silver LOD Tryck: Galleri LOD 20 år – jubileumsbok 25 000
Glans, Kay Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Grafiska Museet i Gamla Linköping Tryck: Jubileumsbok om Grafiska Museet i Gamla Linköping 15 000
Göteborgs konstmuseum Tryck: Art nouveau och Sverige – forskningsbaserad utställningskatalog 25 000
Hagby hembygdsförening Tryck: Hagby kapitel, kyrka och socken 1220 20 000
Hansson, Ann-Marie Tryck: Växternas Stockholm 25 000
Hedelius, Anna Tryck: Thalias hus – på spaning efter den svenska teaterns själ 30 000
Holmlund, Per Tryck: Glaciärernas dal – berättelser om Tarfala 30 000
Holms Yachtvarvs Vänner i Gamleby Tryck: Tore Holm and the Triumph of Swedish Sailing 20 000
Ideella Föreningen Rackstadmuseet Tryck: Utställningskatalog om Uno Åhrén 25 000
Kamratföreningen Flottans Män Symposium och tryck: Ålandsöarna – Brygga eller barriär. Ett led i Flottans Män försvarsupplysning 15 000
Kaolins Vänner Tryck: Kaolin – en presentation 10 000
Landin, Bo Tryck: Fotavtryck – Längs stigar i tid och rum 25 000
Liljeqvist, Siv Tryck: Sädeskärvarnas tid. Livet i en nordskånsk småbrukarbygd ur barn- och kvinnoperspektiv 20 000
Linköpings Studentsångare Tryck: Musiklivet i Linköping under 50 år 20 000
Lundh, Stig Tryck: Medeltidens kyrkor i Blekinge och deras kvarvarande medeltida inventarier 20 000
Nordenfelt, Lennart Tryck: Gudsbegreppet och Guds existens 20 000
Olsén, Håkan Tryck: Skråväsen – en bok om svenska hantverkare 30 000
Pella, Anna Tryck: Barnboken Operation dödsviktigt 10 000
Romateatern Produktion AB Symposium: Shakespeare och klassikernas roll i vår egen tid 25 000
Rudberg, Pontus Språkgranskning av antologin Early Holocaust Memory in Sweden 22 000
Sigurdson, Ola Tryck: Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens 30 000
Strandberg, Christer Tryck: Tvångsarbetsanstalten för kvinnor i Landskrona åren 1902–1940 20 000
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse Anton Dich – utställning och katalog 20 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium: Sveriges Vildnad 50 000
Sällskapet Runica et Mediaevalia Tryck: Svenska studenter i Paris under medeltiden 25 000
Sändare, Göran Tryck: Från Orust till Fiji. En släkthistoria 20 000
Wahlgren, Anders Tryck: Biografi över konstnären Otto G. Carlsund 25 000
Wall & Vivien Kulturproduktion Tryck: Röster om Ove Allansson 20 000
Wallin, Barbro Tryck: Moraband Barbro Wallin 10 000
Williams, Anna Tryck: Arbetarförfattaren 30 000
Åkers Hembygdsförening Temautställning ”Länna bruks äldre arkiv” 12 000
Östergötlands museum Tryck: Det mörka Östergötland – en populärvetenskaplig bok om historia och källkritik 20 000
Österlens museum Tryck: Jubileumsboken Simrishamn 900 år, del 1 20 000
1 049 000