Några av alla de viktiga böcker som är utgivna med anslag från Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond under året. Foto: Anette Jonsson/Kungl. Patriotiska Sällskapet.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 15 september 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för sammanlagt 956 100 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

 

Sociala ändamål 

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Föreningen Lysestrands diabetesläger Föreningen Lysestrands diabetesläger 50 000
Henka Dojo Jujitsu Tänk om, tänk nytt! En aktiv och meningsfull fritid för unga 15 000
Minnamottagningen i Göteborg Tryck: Informationsblad för Minnamottagningens verksamhet 46 100
Stiftelsen Jiddra Inte Workshops och inspirationsläger – ungdomar gör sin röst hörd 50 000
Vision Center Sweden Vinteraktiviteter 2020–2021 för ungdomar 13–18år 30 000
Totalt: 191 100

Vetenskap och kultur

Sökande Projektitel Beviljad summa
Aman, Robert Tryck: När Fantomen blev svensk –  nationella självbilder i trikå 30 000
Andersson, Kent Tryck: Järnålderns djur 30 000
Bengt, Nyström Tryck: En försvunnen stockholmsfabrik i bild. Rörstrand vid sekelskiftet 1900 20 000
Bergenheim, Åsa Tryck: Lars Leksell – professor i neurokirurgi och innovatör 30 000
Berner, Örjan Tryck: Krig eller fred 20 000
Blomqvist, Jerker Tryck: Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria 30 000
Broberg, Åsa Tryck: Kvinnors yrkesutbildning i historisk belysning 30 000
Broström, Sven Tryck: Västmanlands hällristningar 20 000
Dansmuseet Livet bakom scenen – Svenska Baletten 40 000
Ekström, Simon Tryck: Sjödränkt. Död och annan spektakulär materialitet på maritima museer 20 000
Ericsson, Christer Tryck: Den nyfikna människan – en berättelse om vetenskapens historia 20 000
Franzén,  Mari-Louise Inger Estham och medeltida broderi – ett efterlämnat forskningsmaterial 40 000
Götlind, Anna Tryck: Syster Gerda 30 000
Hallén, Per Tryck: Delsjöskogen 15 000
Hedenström, John Tryck: Otto Nordenskölds expedition till Amazonas och Patagonien 1920–21 20 000
Holm, Birgitta Tryck: Göran Tunströms textvärld 30 000
Jershed, Bo Tryck: Grosshandlaren och redaren Ludvig Tydén – En Skeppsbroadelsman i en brytningstid 20 000
Johansson, Britt-Inger Tryck: A Hundred Years of Art History in Sweden – and then? A historiographical account 30 000
Johansson, Peter Tryck: Biografi över zoologen och upptäcktsresanden Charles John Andersson 20 000
Jonsson, Hans Tryck: Samer – ingen isolerad ö 20 000
Kalmar läns hemslöjd Vandringsutställning 15 000
Kopf, Björn Tryck: Dit vinden bär oss … Balttyskarnas exodus – en släktkrönika 15 000
Kumler, Håkan Tryck: Familjen Dicksons Vikaryd och slottet som revs 20 000
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Tryck: En jaktbok från 1800-talet i nytt ljus 30 000
Lundh, Stig Tryck: Medeltidens kyrkor i Halland och deras kvarvarande inventarier 15 000
Makko, Aryo Tryck: Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag 30 000
Norling, Bengt Tryck: Funktion i funkispionjär – Rekonstruktion av tillverkningsprocessen i KF:s havrekvarn 10 000
Odensvi Hembygdsförening Tryck: Odensvi i text och bild 10 000
Segerstedt, Rolf Tryck: Skogslycka 15 000
Ståhl, Eva-Britta Tryck: Den stora klangen – essäer 20 000
Sven-Harrys konstmuseum Tryck: Bakom hörnet vindens jojk – samisk samtidskonst och kultur 30 000
Svenska exegetiska sällskapet Tryck: Svensk Exegetisk Årsbok 2020 10 000
Swensson, Ewa Tryck: Lantmätare – yrke utan gränser 30 000
Totalt: 765 000