Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond delar ut medel till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och till sociala ändamål med inriktning på barn och ungdom
.

Beviljade bidrag februari 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Jernet och harpan, Rikspelman Per-Olof Österholm
 • 100 år på spåret, Göran Dahlberg
 • Den globala staden, Docent Ulf Stahre, Göteborgs Universitet
 • Tidskriften Sv Konsthantverk 2013
 • Extra bild/färgark,16 sidor i utgåva om Raoul Wallenberg, Bengt Jangfeldt
 • Musikboken Håll Käft, Niklas Wrångberg, Position Förlag
 • Växtproduktion i jordbruket, Statsagronom Håkan Fogelfors
 • Kokkonsten som vetenskap och konst, Viveka Adelswärd, Hagdalsakademien
 • Seminarium mm kring Braskhandskrift, Linköpings Slotts & Domkyrkomuseum
 • Ståten och nyttan – kläder och textila traditioner i Småland, Dräktrådet o hembygdsf. Kronoberg
 • Design för kök och offentlig miljö; bruksföremål av rostfritt stål och aluminium
 • Fritz von Dardels teckningar från Svea Garde, Kgl Svea Livgardes Officerskårs stiftelse
 • Utställningskatalog om Charlotte Gyllenhammar, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Katalog, 50-års jubileum, Nutida Svenskt Silver
 • Lännäs by folket och gårdarna, Lännäs Byskoleförening
 • De brukade arvejorden i Ignaberga socken
 • Så mycket mer än fläsk, Martin Ragnar adjungerad professor
 • Ingenjörens konst, Professor Sture Samuelsson
 • Årsbok 2013, Sv Humanistiska Förbundet
 • Bilder till Sven Hedin & Borggårdstalet
 • I hemtrefnadens tid, del 2, Professor Johan Knutsson, Nordiska Museet
 • Med håg för det historiska facket. Johan Fredrik Höckert, Konstsamlingarna Stockholms universitet
 • Hellre fri än filmare, Professor Lars Gustaf Andersson, Lund universitet
 • Medeltida kyrkor och kapell på Öland, kyrkokamrer Stig Lundh
 • NTA Utveckling, c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Utveckling av teman för skolundervisning

Sociala bidrag

 • Dagverksamheten Gnistan
 • Barnen Först, jämställdhetsprojekt som motverkar hedersrelaterat våld
 • Tärnans hemvist, Örtagårdsskolan, utflykter
 • Brickebackens särskola, Skicart i Storstenshöjden
 • Sylteskolan särskola högstadiet, Grebbestadsresa
 • Gymnasiesärskola Kv. Örnen, Stockholmsresa
 • Platengymnasiesärskolan, skidresa
 • Nya Stenkulaskolan, Tutankhamun utställningen i Malmö f särskoleklass
 • Fridhemsskolans fritidsverksamhet, gymnasiesärskola, bussresa
 • Stureskolan, lägerverksamhet för särskolebarn i Boden
 • Gotlands Folkhögskola Hemse, skolresa till Stockholm för ungdomar med Aspberger
 • Sturge Weber-föreningen Sverige, familjeläger i Billingens stugby i Skara
 • Sv Edföreningen, familjeläger Gislaved
 • Varbergs Handikappidrott, Resa till SM i simning för funktionsnedsatta
 • NF-förbundet i Sverige, familjeläger
 • Svenska kyrkan Visby stift – Nattskutan
 • Stiftelsen Min Stora Dag

Beviljade bidrag december 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Biografi Bertil G:son Uggla, FD Peter Dahlén, Atlantis Förlag
 • Tutankhamuns textiler, tidigare lektor vid Högskolan I Borås Christina Rinaldo
 • Mejt Ståbis dagböcker
 • Föreningen för Svensk Hemslöjd
 • Boken Björk, Marit Stigsdotter
 • Kullsbjörken i Leksands socken, Kullsbjörkens Byalag
 • Från danska kroer till skånskt gästis, Lennart Jönsson
 • Kalender 2013 med historiska bilder av Malmö år 1692, VHM Virtuella historiska modeler, ek för
 • Halländskt liv under svensk-danska kriget 1643-45, Föreningen Halländska 1600-tals källor
 • Hedwig Eleonora
 • Linnedräll – Prynad på bondens bord, Arbrå hemslöjdsförening
 • SAK:s årsbok 2013 – Tova Mozard, Sv allmänna Konstförening, SAK
 • Förbindelser: Fem Leksandskvinnor, Professor Anna Götlind, Stockholms univ
 • Baroner, bönder och bolsjeviker, Professor Torkel Jansson, Uppsala uni m fl
 • Musik i Mjölby, Föreningen Musik I Mjölby
 • Den fristående versionen av Karls Páttr vesæla, Sällskapet Runica et Mediavalia förlag
 • Privata aktörer och offentliga intressen i svensk luftfart 1900-1952, Uppsala Universitet

Sociala bidrag

 • Social verksamhet vid EFS, missionsförening i St:a Clara
 • Ungdomsverksamhet Schack4an 2013, Stockholms Schackförbund
 • Föra 2 personer och deras nätverk genom DUNK-processen, Nätverket Vileda
 • Natashas barläger i Sotter 2013, Natasha Andersson
 • Vårresa 2013, Ferlinskolan särskolan
 • Vinterresa, riksgymnasiet för rörelsehindrade, Bräcke Diakoni
 • Jag ska må bra-projekt, Åre FUB
 • Särskolebarn i Rosengård till utflykter 2013, Karlavagnens Fritidshem Örtagårdsskolan

Beviljade bidrag oktober 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Slöjdsymposium, Dalarnas Hemslöjdsförbund
 • Opuscula Historica Upsaliensia: Auktoritet i förvandling, Eva-Marie Letzter
 • Bevarandeprojekt för Jesu kapell på Odensholm
 • Transnational Print Cultures in Scandinavia 1450-1525, FD Wolfgang Undorf
 • Ljudsättning av Gunnar Olssons filmsamling, Gutamålsgillet
 • Anna Ankarcrona, Leksands Konstsällskap
 • Kvinnomakt, Id. för. Skarhults kulturminne
 • Drottning Victorias fotografiska liv, Kungliga Husgerådskammaren
 • Bilden av Kristina. Drottning av Sverige – Drottning i Rom, Kungl. Livrustkammaren
 • Kärrbo socken, professor Gunnar Grant
 • Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström, Hephata IK
 • GIH, 200 år av kroppsbildning, 1813-2013, docent Leif Yttergren
 • Du gamla du fria. Från folkvisa till nationalsång, Märta Ramsten, Sv Visarkiv
 • Svenskt Frikyrkolexikon, professor Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
 • Gustav III:s hov, professor Gunnar Artéus
 • Ecce Homo – passionsdramat i svensk medeltidskonst, docent Lennart Karlsson
 • Jordens salt om Mollie Faustman, professor Lena Kåreland
 • Hertiginnan, hovet & det politiska rummet, My Hellsing, Örebro universitet
 • Biografi Carl Gustaf Mannerheim, Dag Sebastian Ahlander
 • JA Wadman, hans liv, hans skaldekonst och Göteborg 1814-1837, docent Magnus Berg
 • Studia Byzantina Upsaliensia, docent Helena Bodin
 • Metaller, hantverk och arkeologi – från nutid till forntid, Sv Hemslöjdsför. Riksf.
 • Trådkonst, FD Kristina Malmberg
 • Bokprojektet Läroverket, Ingemar Jonasson
 • Aguélimuseets årsbok 2013, Fil lic Lennart Parknäs
 • Monografi om Midsommarkrisen 1941, FD Erik Carlsson
 • KPS historia, FD Göran Nilzén
 • När Sverige styrdes från Moldavien, FD Per Sandin, Kungl. Livrustkammaren
 • Den gröne mannen/Bladmannen, adjunkt Adèle Schreiber
 • Bebyggelsehistorisk Tidskrift, AgrD Åsa Ahrland

Sociala bidrag

 • Stockholms Handikappridklubb
 • Lägerverksamhet för döva ungdomar, Sveriges Dövas ungdomsförbund, SDUF
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Skåne Stadsmission, Utveckling för utsatta flickor med fotografering
 • Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet, Id. För, Rehabilitering

Beviljade bidrag september 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Amerikabrev, arkivarie Lars Nylander
 • Sveriges Vildnad, seminarium, Svenska Jägarförbundet
 • Sveriges trädgårdar viktiga för folkhälsan, seminarium, Fritidsodlingens Riksorganisation
 • Museihistoria – Johan Adolf Andersson, Vänersborgs Museum
 • Räkenskaper för Åtvidaberg från 1500-talets början, Svenska fornskriftssällskapet
 • Träsket, Rönnells Antikvariat
 • Fritz von Dardel 1817-1901: Han tecknade sin värld, FD Angela Rundquist
 • Sångarprinsen Gustaf, Odd Inge Skjævesland
 • Ytterhogdal – en gränsbygd, adjunkt Karin Preusler
 • Sverige i skuggan Rom, docent Kent Andersson
 • Portalerna i Gamla stan, stenkonservator Rikard Larsson
 • Vardagens verktyg på Grönsöö, Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse
 • Fiskköpare, sumpskeppare, Lars G Soldéus
 • Från kläde till silkesflor, docent Elisabet Hidemark
 • Flyinge hippologi, från medeltid till nutid, professor Ingvar Fredricson
 • Zornsamlingarna, katalog
 • Sveriges kyrkor, docent Ingrid Sjöström
 • Gudarnas skål, professor Britt-Mari Näsström
 • Arbete och jämställdhet – förändringar under 50 år, professor Kirsti Niskanen
 • Eva Billow – formgivare och illustratör, FD Elina Druker
 • Heraldisk applikation, bitr statsheraldiker Carl Michael Raab
 • Torslunda III, Torslunda Hembygdsförening
 • Hembygd någonstans i Sverige, Annica Carlsson Bergdahl

 

Sociala bidrag

 • Svensk förening för Tuberös skleros, TSC, Senaste rön, specialistseminarium
 • Clownronden i Skåne, ideell för, Utvidgning till Ystad och Landskrona
 • Öppna utsikter, Borås, studieresa till Livstycket, Stockholm
 • Fosie stadsdelsförvaltning/ Uppsala univ. Språk- och matematikutveckling
 • Unga i samverkan, Hidde Ivo Dhaqan
 • Bröder & systrar, ideell för, Din bror, case Alby
 • Föreningen Viking Foundation, Höstkul på vikingagården
 • Studieresa, barn i Malmberget

 

Beviljade bidrag juni 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Stiftelsen Framtidsmuseet, Rymdutställning
 • Biografi över Kerstin Hesselgren, docent Renée Frangeur, Linköpings Univ., Carlsson Bokförlag
 • Antologi: Anne Charlotte Leffler, docent Claudia Lindén, Södertörns Högskola
 • Dalarnas hövitsmän, ståthållare, fogdar, lagmän och regementschefer, Nils Åberg o Lars O Lagerqvist
 • Personhistorisk tidskrift, fd riksarkivarie Tomas Lidman
 • Clas Rålamb – maktspelare i storhetstidens Sverige, Sten Westerberg, Atlantis Förlag
 • Adlers journal, FD Paul Hallberg, KVVS Acta-serie
 • Carl Ekströms biografiska anteckningar, Johan Aspenberg
 • Gustaviansk människosyn, professor Gunnar Artéus, Atlantis Förlag
 • Monografi: Folke Dahlberg, Folke Dahlberg Sällskapet
 • Folkdansforskning – amatörernas arena, Folkmusikens hus, Atlantis Förlag
 • Raggarmöten vid Power Big Meet i Västerås, Kjell-Åke Jansson, Förlaget Journal
 • Att ge – samtal med svenska filantroper, Ekerlids förlag
 • Barfota barn – fostran och fattigvård i Sverige 1870-1910, professor Kerstin Holmlund, Borea Bokförlag
 • Lämmeltåg, hittebarn och björnjakt, Gerda Helena Lindskog, Carlsson Bokförlag
 • Gammorla; ord, talesätt och härm på Nordingråmål, Marianne Nilsson
 • Backabor berättar, Backa Hembygdsförening
 • Vibyggerå under 1900-talet, Birgitta Wedin
 • Gotländska sakramentsskåp, FD Peter Tångeberg
 • Skarabiskopen Osmund, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Julseder i Tumbo prästgård, Strängnäs Stiftshistoriska Sällskap

 

Sociala bidrag

 • Svensk Dysmeliförening, familjeläger vid Pite Havsbad
 • Svensk förening för Tuberös skleros, TSC, familjehelg Furuboda
 • Svenska Noonan föreningen, Ungdomskonferens i Växjö
 • Maskrosbarn, sommarläger för ungdomar från dysfunktionella familjer
 • Kvinnors rätt, sommarläger Barnens ö
 • Livstycket, aktiviteter 20-års jubileum
 • INUG, Ingenjörer & Naturvetare utan gränser, After School Lambohov – läxläsningshjälp
 • Rainbow Sweden, Dataundervisning för hemlösa
 • Stiftelsen Teskedsorden, projekt, Om det vore krig i Norden
 • FilmCentrum Syd, ARF Antirasistiska filmdagar i Malmö
 • Somaliska Freds & Skiljedomsföreningen, utflykt/läger från Rosengård till Österlen
 • Amana, simundervisning för unga nyanlända i Skåne

Beviljade bidrag april 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Vadstena akademien, program
 • Lunds universitets Historiska Museum, katalog
 • Polhemutställning, Tekniska Museet
 • Svampkonsulenternas Riksförbund, tidningen Sporaden o utställning
 • The Linnæus Apostels – Global Science & Adventure: Textile Traditions and Trade
 • Skånsk allmogekonst, Per Axel Hylta
 • Broschyr för Collect 2012, Sebastian Schildt Galleri
 • Gustavsbergs Konsthall, Katalog, Making Knowledge, 4 doktorerande konsthantverkare
 • Dagboken som konst, fd riksarkivarie Tomas Lidman
 • Svenska Vitterhetssamfundet, Olof von Dalins brev och skrivelser
 • Kartor över förbjudna orter, arkivarie Mats Höglund
 • Eloquent students, professor Lars Burman
 • Brahekyrkan på Visingsö, intendent Anders Franzén
 • Sju Hälsingegårdar, Stephanie Cassel Kristofers
 • Brännkyrka – 100 år som förort till Stockholm, Micael Ernstell
 • Lindhagen – en ny stadsdel i Stockholm, Charlotte Holst
 • ”Här var det..”, svensk historia från sörmländsk horisont, Leif Jacobsson
 • Kyrkorna i Svede och Aspeland, fd kyrkokamrer Stig Lundh

 

Sociala bidrag

 • Entreprenörprojektet år 2, Fryshuset
 • Major Paul Forsells arbete i Stockholm
 • Unga Kvinnors Värn, UKV
 • Robot-programmeringstävling: ”First Lego League 2012”
 • KFUK-KFUM Central, läger Kärsön för döva barn
 • Fritids Bräcke Östergård, Bräcke Diakoni, studieresa för unga handikappade
 • Dövas hus, Näckrosen, Familjeläger för döva med hörande barn
 • Stiftelsen Mora Parks läkepedagogiska institut, Lägervistelse barn med gravt handikapp
 • Club Lyran, Aspen Omsorg, utflykt för dementa
 • Föreningen för de Neurosedynskadade, läger
 • CAH-föreningen i Sverige, sommarläger
 • Minneslådor till Säffle kommuns äldreboende

Beviljade bidrag februari 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier, utställningar m.m.

 • De Svenska Historiedagarna 21-23 september 2012, Dag Klackenberg
 • Carl Eldhs 20-tal Strindbergsporträtt på Strindbergsmuseet
 • Hagströms elgitarrer, Stiftelsen Dalarnas museum
 • Den svenska möbeltillverkningen 1850-1950, professor Sverker Jonsson, Gbgs univ.
 • IKEAs Swedishness, professor Bo Andersson, Uppsala universitet
 • Arkeologi längs ostkusten, Kenneth Alexandersson, Västerviks museum
 • Ystad revisited, FD Stefan Tesch
 • Varbergs fästning, Hallands kulturhistoriska museum, FD Agneta Boqvist
 • Stockholms Glasbruk, Skansen, Karin Hammar
 • Kvinnlig skulptur 1890-1940. Alice Nordin och hennes samtida, docent Irja Bergström
 • Textilkonstnär Maja Sjöström, Åsa Rausing-Roos, Carlssons förlag
 • Här och där på stadsmuseet, docent Magnus Berg, Göteborgs universitet
 • Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, museichef Erika Grann
 • På besök i Folkhemmets kök, Johanna Övling, Arbetets museum
 • Det svenska Civilförsvaret, Tekn Lic Vilhelm Sjölin
 • Krig och fred – Örebro 1812, antologi, Einar Lyth, Länsmuseet i Örebro, m fl
 • Sveriges roll i EU och Europa, Ulf Dinkelspiel
 • Biskopsporträtt, Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstads stift, Gunnar Imberg
 • Restaureringsprojekt för Stora Rågös kapellruin, Rågökapellens minnesfond
 • Jubileumsskrift för UTS 150 år, Ann-Catrin Thor, Uppsala TrädgårdsSällskap
 • Gärds Härads hembygdsförenings Årsbok 2012, Monitorförlaget

 

Sociala bidrag

 • ”Dallas” verksamhet med unga i Rosengård
 • Sommarläger, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Hägersten
 • Sommarläger, Autism & Asperger Förbundet, Stockholm
 • Sommarläger, Föreningen Fragile-x, Valla
 • Sommarläger, Stamningsförbundet, Sundbyberg
 • Sommarläger, Föreningen Demokrati för Barns Framtid, integrationsprojekt, Visby
 • Barnen Först, jämställdhetsprojekt mot hedersrelaterat våld, Stockholm
 • Ungdomsverksamhet Schack4an 2012, final i Globen
 • Förbundet Unga Forskare, TEND 2.0 Teknik och Naturvetenskap för Dig
 • Göteborgs handikappridklubb, Kungälv
 • Briggen Tre Kronor, familjesegling med utsatta barn med familj, Stockholm
 • Sommarresa, Kvarteret Hackspetten, gymnasiesärskola, Luleå
 • Sommarresa, Välkommaskolan, gymnasiesärskola, Malmberget
 • Sommarresa, Boda grundsärskola, Älvkarleby
 • Sommarresa, Johannesbäcksskolan, gymnasiesärskola, Uppsala
 • Sommarresa, Hökegårdens gymnasiesärskola, Göteborg
 • Sommarresa, GS Lindholmen, Hantverksprogrammet, gymnasiesärskola, Göteborg
 • Sommarresa, Katrinelund gymnasiesärskola, Göteborg
 • Sommarresa, Brunnsboskolan, SU-grupp, Hisingsbacka
 • Sommarresa, Tingsholms gymnasiesärskola, Ulricehamn
 • Sommarresa, Gymnasiesärskolan Vipan, Lund
 • Sommarresa, Frans Suell & Jörgen Kocks gymnasiesärskola, Malmö
 • Sommarresa, Karlavagnen Örtagårdsskolan särskolebarn, Malmö

Beviljade bidrag december 2011

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Familjeföretagets väsen, professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet
 • Motståndskraft, oberoende integritet, Transparency Int. Sverige
 • Fredmans tid, Bo J. Ronnerstam, Carlssons bokförlag
 • Carl Gustaf Tessin, docent Göran Nilzén, Carlssons bokförlag
 • Mekanisk medicin och hälsovård, FD Anders Ottosson, Historiska Media
 • Enskilda Gymnasiets 100-åriga verksamhet, Stockholm
 • Sågspår, ångsågstiden 1850-1930 i Ådalen, Birgit Öberg, Carlssons bokförlag
 • Åke Ortmark, Svenska televisionens historia
 • Krona, militärstat och menigheter, Daniel Spindel, Göteborgs universitet, Nordic Academic Press
 • Lisa Skogh, Hedwig Eleonora as Collector & Patron, Kungl. Vetenskapsakademins skriftserie
 • Kopparslagare i 4 generationer, Michaela Ivarsdotter
 • Engelskan i Sverige i äldre och nyare tid, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis
 • Dick Beers konstverk, Cecilia Beer
 • Karl-Erik Tysk, Mitt Skaraborg, Skaraborgsakademin, Kungsgården
 • MTh Jan Folkegård, I våra kvarter, Strängnäs 2000-2010
 • Åse Lyttkens Meyer, Dokumentärfilm om Alzheimers sjukdom

 

Sociala bidrag

 • FAS-föreningen, gemanskap, stöd o information om alkoholrelaterade fosterskador
 • Barn till våldsutsatta mammor, Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter, Malmö
 • Clownetterna – sjukhusclownverksamhet, Västerås
 • Neurofibromatos-förbundet, sommarläger, Sala
 • KFUK-KFUM, stödprojekt för funktionsnedsatta barn, Malmö
 • Natashas Barnläger i Sotter, Natasha Andersson
 • Föreningens Balans Sverige, sommarläger
 • Vinterläger, Södra Skolan grundsärskola, Motala
 • Vinterläger, Björkskolan mellanstadie-resursskola, Uppsala
 • Vinterläger, Ottelinskolan gymnsiesärskola, Uppsala
 • Vinterläger, grundresursskolan i Hög, Kävlinge
 • Vinterläger, Bräcke Diakoni riksgymnasium för rörelsehindrade, Angered
 • Gärdesgårdsprojektet, Kallhäll 4H, Järfälla

Beviljade bidrag oktober 2011

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

Entreprenörskap och varumärken, ek dr Karin Winroth, Södertörns Högskola
Bellmanstudier, Bellmansällskapet
Svampboken Sent och sakta, Anders Hirell
Svenska stolar, Dan Gordan
Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman, professor Hans Landberg
Lainiovuoma-samernas flyttleder till Norge, dr Håkan Tunon, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala
Stockholm Olympiaden 1912, docent Leif Yttergren, GIH
Murverkets hemligheter, professor Fredric Bedoir, Kungl. Konsthögskolan
Madonna, Skulptören Lena Lerviks konstnärskap, Ingela Bendt
Brahekyrkan – Grevens skattkammare, Annica Sunnerfors
Sveno Jacobis Bibliotek, docent Otfried Czaika, Kungliga biblioteket
Erik den helige, docent Henrik Ågren, Uppsala universitet
Påskkärringar, FD Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg
Teatermästaren Strindberg, docent Hans-Göran Ekman
I offentlighetens ljus, kungliga födslar och dop, Livrustkammaren
Om krig och fred i stormaktstidens Sverige, docent Barbro Bursell
Karolinen Jacob Johan Crafoords anteckningar, John Crafoord
Historia och släkthistoria, Gösta Lewenhaupt
Sten Bergmans forskningsresor, Jens Sucksdorff
Genuspedagogiska gärningar, FD Katarina Wadstein MacLeod, Södertörns Högskola
Saxo nr 21, Kulturhistoria för Skåneland, Tor Flensmarck
De skånska landskapens historia, Jubileumsnummer, Arle historisk tidskrift
Förarp och dess torp mm, Göran Strålwall
Torp i Håbo, Håbo kultur- och hembygdsförening
Kilsbergs kultur och torparliv, Pernilla Sundin
Broderigarn till Kungälvsbroderiet, Kungälvs Musei Vänner
Utveckling, Brukskultur Åtvidaberg

Sociala bidrag

Föreningen Furuboda, handikapprehabilitering
FutureTeens, tryck
Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet
Berättarnätverket Kronoberg, studiematerial
Föreningen Aktivitetshusets vänner, verksamhet för psykiskt handikappade
Gula Änglarna, hjälpverksamhet för behövande
S:ta Clara kyrka, ungdomsverksamhet

 

Beviljade bidrag september 2011

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.
Kvinnomöda och skaparglädje, landsantikvarie Henrik Zipsane, Stiftelsen Jamtli
Nordisk konferens Svenskans beskrivning: Språket som kulturbärare, docent Björn Bihl, Karlstad univ.
Svenska fornskriftssällskapet, Budde – svensk språkpionjär, professor Lars Wollin, Uppsala universitet
Analys röse och hällbilder, professor Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet
Forum för Trädgårdshistorisk Forskning, Docent Catharina Nolin, Stockholms universitet
Brukspatronen, professor Fredric Bedoire, Kungliga Konsthögskolan
René Chauveau-reliefer på Stockholms slott, intendent Linda Hinners
Biografi om konstnären Ragnhild Nordensten, adjunkt Cecilia Regen
Minnen från en resa i länderna i norr år 1663-1664, professor Ingemar Oscarsson, Lunds universitet
Konstnären Peter Dahl, museidirektör Zorn-museet Johan Cederlund
Symposium, Det svenska kyrkliga kulturarvet, FD Emilie Karlsmo, Uppsala universitet
Halländskt vardagsliv på 1600-talet, Föreningen Halländska 1600-tals källor
Svenska studenter i Leipzig, professor Olle Ferm, Stockholms universitet
Locus Celebris, Dalby kyrka, kloster och gård, professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet
Bondungar. Från Nils Dacke till Anders Wall, författare Anders Bockgård
I fäders spår, Adelövs kommuns hembygdshistoria, adjunkt Marie Dalestrand-Haldemark
Lärarhandledningsmaterial för Snilleblixtarna, Lennart Nyström, Snilleblixtarna i Sverige

Sociala bidrag
ARF Antirasistiska filmdagar i Malmö, FilmCentrum Syd
Skolornas Fredspris och Uppsatspristävling, Emerichfonden