Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond delar ut medel till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och till sociala ändamål med inriktning på barn och ungdom
.

2015: Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Under 2015 beviljades bidrag för 7 913 500 kr ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Tillgängliggörande av forskning: via symposium, publicering m.m.

• Skogsmuseet i Lycksele, Digitalisering av skogliga filmer
• Modellframställning av Gustaf III:s operahus
• Symposium: Civil samhällsforskning, Ersta Sköndal högskola
• De Svenska Historiedagarna
• Finnsams vårkonferens 2015
• Seminarium Sv Vildnad
• Jaktens redskap, Ralf Turander
• Lunds universitet, SOL-centrum, The International Conference on Human Rights
• Stiftelsen Dalarnas museum, utsällning Hagströms elgitarrer
• Träffpunkt Svensktfinland 2016
• Estlandssvenskarnas sångfest
• Östergötlands museum: Familjeläger med byggnadsvård och slöjd
• Stiftelsen Dalarnas museum: Utsällning med Hagströms elgitarrer
• Virtuella Historiska Modeller VHM
• Skildring av Malmbergets samhällsomvandling
• Lockrenar och motstånd bland folken i norr, docent Kerstin Kuoljok
• Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015: Härjedalen
• Giftsvampar och svampgifter, Svampkonsulenternas Riksförbund
• Biskop Brasks mathållning, Markus Lindberg
• Prosten Ekströms ordinationer
• De samhällsbesvärliga: Om kverulanter, psykopater och gränsdiagnoser på 1930-talet: Fil Dr Annika Berg
• Visby som världsarvsstad
• Änglar och Drakar, Gotlands Fornsal
• Bakverk i Sverige åren 1500-2000, Fil Dr Ulrica Söderlind
• Jubileumsbok Blekinge Läns Hemslöjd 130 år
• Eldsjälar – hembygdsförbundets Jubileumsbok, Sveriges Hembygdsförbund
• Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Symposium mm
• Tidskriften Svenskt Konsthantverk
• Bohus Stickning, Bohusläns museum/Västarvet
• Svensk Genealogisk Tidskrift
• Bebyggelsehistorisk Tidskrift
• Lustgården, föreningen för Dendrologi och Parkvårds årsskift
• Svenska Släktkalendern 2016
• Natan Söderbloms-spelen i Trönö
• Kungl biblioteket, Denis Ballus bibliografi över nordisk litteratur
• Slå vakt om friheten. Hoten mot akademin, professor Li Bennich-Björkman
• Sverigeutställning på Musée Bernadotte, Bernadotte-musei Vänner
• Kulturförvaltningen Stockholms Stadsbibliotek, Mobila biblioteksstationer

• Fiskköpare möter fiskare mellan Rådmansö och Mönsterås, Lars G Soldéus
• Svensk försvarsindustri 1945-1992, docent Birgit Karlsson
• Kan Sverige försvaras – mot vad? Bertil Ekerlid
• Lützen, Stiftelsen Lützenfonden
• Uppfångade karolinska krigsbrev. Karl XII:s soldater under fälttåget i Norge 1718, Fil Dr Peter Ullgren
• Ledamöter i Kungl Krigsvetenskaps-akademien 1996-2016, Kungl Krigsvetenskapsakademien
• Evert Svensson, Ett liv i fred och försoning, Socialdemokrater för tro och solidaritet
• Italienjagarna, Örjan Sterner
• Emanuel Cederqvist, Instrumenten
• Propagandans berättarteknik, Fil Dr Jimmy Vulovic
• Högtryck. SAS och omvandlingen, Hans Sjögren
• Svärdfejare i Sverige, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
• Tärnsjö garveri, Kersti Kollberg
• Kemisk industri i Sverige 1850-1920, professor Anders Lundberg
• Kopparslagare i Hälsingland, Hälsinglands museum
• Den svenska barn- o ungdomslitteraturens historia, Sv barnboksinstitutet
• Bohuslän i krig och fred, Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
• Museet på Varbergs fästning 100 år, Hallands kulturhistoriska museum Metaphorical
• I skuggan av Waterloo, Stor-Sverige blir Lill-Sverige, Berntd Sehlstedt
• Tysklandsfararna – historien om en glömd utvandring, Bengt Gärdfors
• Inflyttad från Sverige – en studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors, lektor Östen Wahlbeck
• Svenska skogshuggare i nordvästra USA, utvandrarhistoria, Sv Migrationscentret
• De svenska emigranterna tillArgentina, film o utställning
• Svenskhetens tidigmoderna gränser, Lektor Jens Lerbom
• Nordiska familjedynastier, professor Hans Sjögren
• Inte för en främling och Hur man botar en fanatiker, Teskedsorden Biografi rörande Thorgny de Maré, Johan Bolin
Carl Johan Cronstedt, Fil Dr Linnéa Rollenhagen Tilly
• Sveriges Fängelsemuseum, Avrättningsplatser i Gävleborgs län
• Tidsrum, teaterns bildspråk, Lars-Åke Thessman
• Strindbergs drömspel, Astrid von Rosen
• Universitet under uppsikt, professor Lars Engwall
• Människor runt Strindberg, Erik Höök
• Känslornas idéhistoria, Fil Dr Kristina Savin
• Nordenflycht, lidandets problem och den nödvändiga blasfemin, docent Helene Blomqvist
• Svensk modernitetskritik under det långa 1800-talet, Fil Dr Anders Hedberg
• Seminarium till minne av Gunilla Strömholm, Föreningen för kvinnliga forskare
• Det styrda universitetet, docent Linda Wedin
• Biografi över Disa Beijer: förskolehistoria under tidigt 1900-tal.
• Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra institutioner, Professor Roddy Nilsson
• Svensk kvinnlig gymnastpionjär, Fil Dr Birgitta Wistrand
• Systrar till lärda män – 1700-tal, professor Gudrun Nyberg
• Det kungliga äktenskapet – politik och kärlek under åtta århundraden, lektor Louise Berglund
• Sjöfarare och superkargörer, Lars Olof Lööf
• Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till idag, Leos Müller
• Trolleri som konst och kultur
• Lustresande och bärsöndagar, Anna Lokrantz
• Att pappa i exil, Annika Theodorsson
• Flickebarnet i sävlådan, Fil Dr Hjördis Levin
• Den nya kvinnogruppen, Utställningskatalog på Eskilstuna Konstmuseum
• Folksagor i Sverige, professor Ulf Palmenfelt
• Barn och familjespel, Leif Ekengren

• Den svenska arkitekturens historia, professor Fredric Bedoire
• Slagghus, byggnadsantikvarie AnnMarie Gunnarsson
• Kalkstenshus Rembs, Marianne Hamilton
• Urbanismer – Dagens stadsbyggade i retorik och praktik, Tekn Dr Krister Olsson
• Malmarnas och Kungsholmens hus, Fil Dr Claes Ellehag
• Hembygdsbok om byarna Kroknäs, Hjärtvallen, Hälsing-Nybro
• Gamla stenbroar i nordöstra Skåne, Gamla stenbroar i Kristianstads kommun, id. för.
• Småländska stenvalvbroar, Ingegerd Andersson
• Visborgs slott – danskt herresäte och piratnäste på Gotland, Fil lic Gun Westholm
• Järnvägsbroar, stationshus och perronger på Gotland, Järnvägsbroar, stationshus och perronger på Gotland Daun
• SH, De kungliga slotten
• Örberga kyrka 900 år 2016, Marianne Andersson
• Araslövs kyrka, Fil Dr Nils-Åke Sjösten
• Gotlands medeltida kyrkor, Tore Gannholm

• Schefflerska Palaiset, ”Spökslottet” , Fil Dr Nina Weibull
• Från Ås kloster till Varbergs fästning, Fil Dr Agneta Boqvist
• Svearnas land, bosättning och samhällsorganisation i Mälardalen under yngre järnåldern, John Kraft
• Tidlös arkitektur, Fil lic Christina Lindvall-Nordin
• Medeltida takstolar, Skara stiftshistoriska sällskap
• Kyrkklockorna i Bolstad kyrka, Harry Nyberg

• Johannes Magnus Historia de omnibus Gothorum Sveonumque, professor Hans Helander
• Hembygsrörelsen, Kalmar Läns Hembygsförening
• Den antika surdegen: den islamiska filosofins historia, docent Klas Grinell
• Musslan och hästen, Sankt Jakob, Göta Johansson
• Skedemosse Museum, Skedemosse offerplats
• Mästarnas tid – konstskatter i gotländska kyrkor

• Fårö och Ingemar Bergman – ett möte, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
• Stugboken – en guide till Sveriges gratisstugor, Kjell Vowles
• Den kultiverade naturen. Vardag, liv och arbete i villaträdgården, lektor Katarina Saltzman
• Visby som världsarvsstad, Gotlands fornvänner
• Landskapsregementenas fanor och standar, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
• Götgatan – förr i tiden, nu för tiden, Maj Sandin
• Ericsberg, Ericsbergs slotts kulturhistoriska förening
• Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförenings jubileumsskrift
• Norrvikens Trädgårdar: text Rudolf Abelin
• Knisgården inventering, Kerstin Jobs-Björklöf
• Tjädern och urskogen, Stiftelsen Tyrestaskogen
• I utkanter och marginaler, Fil Dr Annelie Palmsköld
• Forntid längs ostkusten, Michael Dahlin
• Vän med havet – kåsebergafiskaren Herbert Wallin, Jonas Wikborg
• Skeppsvrak och ättestupor, professor Christer Westerdahl
• Ölänningar. Utställning och bok, Simon Johansson
• Tillbakablick, sörmländsk historia, Leif Jacobsson
• Rödlöga – dagböcker, brev och berättelser, Intendent Britt Bogren Ekfeldt
• Pålsjö förr och nu. Från fiskeläge till gräddhylla, Siv Liljeqvist
• Platser i Skaraborg, Karl-Erik Tysk
• Dalarnas historia, Gitten Skiöld
• Skärgårdens förhistoriska fornlämningar i Tjust och Misterhult
• Göteborgarnas Haga – en stadsdels historia, antikvarie Gudrun Lönnroth
• Wefde och Gussjö, byar innan laga skiftet och om godskomplexet, Jan Carlsäter
• Hus och hem i Hälleviksstrand, Sällskapet Stranans Historia
• Ölänningar. Utställning och bok, Simon Johansson
• Smålands Folkblad
• Vadstena akademiens programbok 2015
• Gastronomisk kalender, Gastronomiska Akademien
• Sällskapet de 17 – 130 år
• Halländska trolldoms- o vidskepelseprocesser, För. Halländska 1600-tals källor
• Museum Gustavianum – fönster mot omvärlden, Fil Dr Ing-Marie Munktell
• Beethoven i Sverige, lektor Anders Gabriel Sundström
• Coherence – Studies in Seneca´s Epistulae Morales, Fil Dr Aron Sjöblad
• Menuetten – älsklingsdansen under mer än 350 år, Fil Dr Gunnel Biskop
• Staging Cultural Heritage in Sweden: Art History and the Retro-Gustavian
• Det gränsöverskridande 1700-talet, Fil Dr Kristoffer Arvidsson
• Jubileumsskrift: Kulturarv utan gränser, Fil Dr Ing-Marie Munktell
• Alla Tiders Uppsalaspex, professor Tom Lundin
• Nordenflychts Fruentimrets Försvar, Jennie Nell
• Corpus Speculoru, Ingela Wiman

• Millesgården, museichef Onita Wass
• Konstnärskolonin Varbergsskolan, Hallands kulturhistoriska museum
• Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Arvika, Ideella Föreningen Rackstadmuseet
• Konstnären Marie Adlercreutz, Johanna Rosenqvist
• Ingeborg Lundin – glasets drottning, docent Kerstin Gynnerstedt
• On The Periphery: Vicke Lindstrand, Fil Dr Mark Ian Jones
• Sveriges Allmänna Konstförening, unga svenska konstnärer
• Ebba Matz, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
• Eva Ek Schaeffers textila verk, Eva Zetterberg
• Jubileumsskrift för glas- och keramikgruppen Blås & Knåda
• Folder för Collect 2015, Sebastian Schildt
• Skönhet för alla i nytt ljus, LSH
• Konstnären och experimentfilmaren Åke Karlung, Teddy Hultberg
• Nationalmuseum: Utställningskatalog om smyckekonst
• Möte i Vinterträdgården, handskmakare Thomasine Barnekows konst
• Pärlblommor – tiden trädd på tråd, Ragnar Levi
• Arbetarkonst för 2000-talet, Ahlbäckpristagarna 1993-2013, Johan Ahlbäckstiftelsen
• Kvinnliga pionjärer inom svensk form 1944-1964, museichef Cecilia Widenheim
• Hela världen i en designskola, Mattias Löw
• Studenternas Frackband, professor Tom Lundin
• Zornsamlingarna, Johan Cederlund
• Hövdingens totempåle – om konsten att utbyta gåvor, Anders Björklund
• Symbolism och dekadens – ett nordiskt perspektiv, överintendent Karin Sidén
• Östasiatiskt porslin ur Hallwylska museets samlingar, LSH
• Almare Stäket, Irene Seth
• Östergötlands museum, Familjeläger med byggnadsvård och slöjd
• Estlandssvenskarnas Sångfest
• Bror-Erik Ohlsson, Grafisk historiska almanackan

SOCIALA FRÅGOR, resor för gymnasiesärskolor etc

• Antologi med lärartexter för lärare, Id. för. Liv i Sverige
• Korttiden Tallbacken: Kolmården och Astrid Lindgrens Värld
• Gymnasiesärskolan Burgården, Skolresa till Bohuslän o Nordens ark
• Resursskolan Atlasskolan, Skolresa till Kungsberget
• Hökegården gymnasiesärskola, Skolresa Hönö
• Patrille gymnasiesärskola, Bohuslän o Nordens ark
• Häggvik gymnasiesärskola, Gotland
• Resursskolan Kristianstad, Att tänka innan, under, efter, Wanås konstpark
• Fritids Bräcke Östergård, Bräcke diakoni, Lägervistelse
• Platengymnasiet, gymnasiesärskoleresa
• Westerlundska gymnasiet, särskoleresa
• Karlavagnen Örtagårdsskolan, särskolebarn i Rosengård till utflykter
• Edinshemsskolan, särskoleresa
• Tunaskolan, särskoleresa, utomhuspedagogik
• Katrinelund gymnasiesärskola, särskoleresa
• Häggvik Gymnasium, författarbesök till särskoleklass

SOCIALA FRÅGOR, övrigt

• Major Paul Forsells arbete i Stockholm, Hjälp till behövande
• Varje människa kan göra skillnad, Raoul Walllenberg Academy for Young Leaders
• Europeiska Ungdoms-parlamentet, National Session of EYP Sweden
• Lilla Akademien
• Föräldraföreningen för dyslektiska barn, Läger för barn med läs- och skrivsvårigheter
• Svensk Dysmeliförening, Lägerverksamhet 2015
• Furuboda idrottsförening, Vägar in-projekt för barn och unga med funktionsnedsättning
• Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe, Skidresa till Kungsberget
• Föreningen Lysestrands diabetesläger för barn och ungdomar
• Förening för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, familjehelg i Åre
• Sv Edföreningen, Familjeläger i Södertälje
• RBU Skaraborg, Rullstolsdans i Mora
• Riksförbundet DHB, Döva, hörselskadade och språkstörda barn, aktivitetsdag
• Civilförsvarsförbundet
• Stiftelsen ”Våga va´Dig Själv”!!!
• Förbundet Unga Forskare, Stockholm International Youth Science Seminar
• Sv Turistföreningen, STFs lägerverksamhet Tillsammans 2016
• Utveckling av Design Lab S, tillgängliggör designvärlden för unga
• BRIS – boken ”Liten” till 600 konferensdeltagare
• Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Årets Initiativ o Civilsamhällesstipendiet
• Sommarläger, Unga Synskadade i Stockholm
• Unga Forum, Skånes Stadsmission
• Sturge-Weber föreningen, sommarläger
• Föreningen Träffpunkten
• Föreningen Fragile X, sommarläger
• Ideella för Vändpunkten ungdom
• Njurförbundet, Sommarvecka för kroniskt njursjuka barn
• Snilleblixtarna
• Future Teens
• Siman kunskapsförening, Bokprojekt f nyanlända barn
• Lära med Djur, Ridläger för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ungdomar
• Unga Kvinnors Värn, UKV, Bidrag till unga utsatta kvinnor
• Sveriges Dövas Riksförbund, Familjeläger sommaren 2015
• Sveriges Dövas ungdomsförbund, SDUF, Lägerverksamhet
• DHB Västra. Döva, hörselskadade och språkstörda barn, Läger för döva o hörselskadade barn
• Svenska Downföreningen, Babyläger för barn med Downs syndrom
• Svenska Noonanföreningen, Sommarläger för barn med Noonans syndrom
• Föreningen LNK, utställning/läsprojekt för barn
• Clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Föreningen Glädjeverkstan
• Björklunds hages 4H-gård, Utbilda unga ledare
• Intelligent city – ett ungdomsprojekt, Earth Organisation for Sustainability
• Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet, Återanpassningsverksamhet för socialt utsatta ungdomar
• Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska institut, Ferieresa för gravt funktionshindrade barn
• Fryshusets entreprenörer 2015
• 11th National Session of EYP Sweden
• FutureTeens, FT, Aktiviteter sommar/vinter 2015
• Stockholms Scoutdistrikt Vässarö
• Nattskutan – Svenska kyrkans tält, Visby

Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m.

 • Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer 
 • Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ.
 • De Svenska Historiedagarna 
 • Sv Vildnad, decemberseminarium
 • Symposium kring Historiska hus, lektor Emilie Karlsmo, Uppsala universitet
 • Symposium Queen Christina of Sweden, Stiftelsen Queen Christina
 • Datering av bronsåldersgravar, professor Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet
 • Jubileumssymposium, Svenska Bibelsällskapet
 • Identifiering av historiska klädesplagg, professor Marie Allen, Uppsala universitet
 • Symposium drottning Christinas konstsamling, Svenska Institutet i Rom
 • Regional Matkultur, tekn dr Martin Ragnar
 • Makt och ära i Stormaktstiden – familjen Brahe
 • Kjoltyg & Kreativitet – Kvinnans kliv ut i offentligheten 
 • Smålands gille och Smålands kvinnogille, Smålandsstugan
 • Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftslsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet/Kulturparken Småland, Konservering och dokumentation av gobeläng
 • Fårö och Ingemar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
 • Drottning Kristina, Fil Dr Anna Carlstedt
 • Tidningen Sporrades, Svampkonsulenternas Riksförbund
 • Linköpingsbiskopen Hemming Gadh, David Lindén
 • Koleran, idéerna, samhället och katastrofen 1834, Fil Dr Daniel Larsson
 • På spaning efter det förflutna, Ola Wolfhechel Jensen
 • Then Swenska Psalmboken av 1582, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Kungliga Hyllningsadresser, Antoinette Ramsay Herthelius
 • Lyx och mode i stormaktstidens Sverige, professor Håkan Möller, Göteborgs univ 
 • Föreningen Almvik Tegelbruks Vänner
 • Rågökapellens minnesfond en del av Rågöföreningen
 • Svenska Militära Veteranminnesmärken i utlandet
 • Insamlingsstiftelsen Oscar II Fort
 • Akademien för cirkuskonstens bevarande
 • Estlands svenskar, Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning
 • Lantbrukets kungliga belöningsmedaljer, KSLA
 • Medeltiden on Display, Fil Dr Pia Bengtsson Melin
 • Med slägga, spett och borr. 100 år av gotländsk stenindustri, Birgitta Radie
 • Mångfaldens utmark, Nordiska Kulturlandskapsförbundet
 • Inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri, Sveriges Järnvägsmuseum
 • Kampen mot vita slavhandeln – trafficking i ett historiskt perspektiv, Fil Dr Hjördis Levin
 • Anders Berglin, en jämtländsk målare, Sara Swedenmark
 • Kammarkollegiets 475 årsjubileumsbok
 • Mitt förhållande till det svenska språket, Språkförsvaret
 • Makers of Edged Weapons and their Marks, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
 • Biografi Hjalmar Stolpe, Fil Dr Bo G Eriksson
 • Military Thinking, Kungl. Krigsvetenskapsakademien
 • Sophie Elkan, Marie Hjalmarsson Engelke
 • Katalog för framstående svenska konsthantverkare, Blås & Knåda
 • Biografi Alma Braaten/Brodjaga, docent Birgit Petersson
 • Nordisk dövidrott – 100-årsjubileumsbok
 • Rudolf Kjellén, professor Thomas Lundén
 • Folder till Collect, Sebastian Schildt
 • Ferdinad Boberg, Ulf Sörensen
 • Skiascope 6, Göteborgs Konstmuseum
 • Monografi Svenska Resebrättelser 1667-1829, universitetslektor Carina Lidström
 • Ryska konsten kvarlämnad i Malmö efter Baltiska utställningen 1914, Malmö konstmuseum
 • Konung Alexander. En svensk roman från 1300-talet
 • Norges Grundlov 1814 – Sverige i fred i 200 år, Bernadotte-Musei Vänner,
 • Rosita Taikon Silversmed, Brita Årbrik
 • Första nr av en ny tidskrift om filosofi, Forskning & Framsteg
 • Ur systrarna Ulrichs dagböcker 1830-1855, Fil Dr Margareta Östman
 • Pippi på scen. Astrid Lindgren och teatern, universitetslektor Martin Hellström
 • Sverige i globaliseringens tidevarv
 • Den svenska Traktörsklubben, Fil Dr Ulrica Söderlind
 • Hur man botar en fanatiker, Teskedsorden
 • Moral, minne och politik, professor Martin Åberg
 • Bekymrens gråa flock, Birger Sjöberg-sällskapet
 • Wilhelm Mobergs författarlandskap, professor Ulf Beijbom
 • Personhistorisk tidskrift, PHT, Personhistoriska Samfundet
 • Studio talks: Thinking Through Painting 2009-2015
 • Filmproduktion: Slöjdtekniker, Sv Hemslöjdens Riksförbund
 • De dolda skatterna, Göran Dyhlén
 • Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatterna, professor Ove Bring
 • Nils Dardel, Erik Näslund
 • Axel Swinhufvud – Stockholmsfotograf, Anders Hallengren
 • A New Layer, Stina Löfgren
 • Vadstena akademiens programbok 2014, Internationella Vadstena-Akademien
 • Gammorla; ord, talesätt på Nordingråmål
 • Målare från Undersvik, Undersviks Hembygdsförening
 • Publikationsnämnden vid de svenska instituten i Rom och Athen
 • Tidskriften Svenskt Konsthantverk 2014
 • Thinking through painting, Kungliga Akademien för de fria Konsterna
 • Kulturarvet och komforten, Fil Dr Mattias Legnér
 • Katalog Brors Hjort, Bror Hjorts Hus
 • Exlibris årsbok 2012-2014, Sv Exlibrisföreningen
 • Skrivare i det medeltida Sverige, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Glasbrukshanteringens historia i Sverige, professor Olle Krantz
 • Andra världskriget i svensk press, Axel Moberg
 • Installationer och teknik i hus fram till andra världskriget, universitetslektor Joakim Hansson
 • Brottsplats Göteborg, Tore Samuelsson
 • Pionjärvolontärerna, Fil Dr Cecilia Jonsson
 • Boken om Popp och hans mamma Alice, docent Magnus Berg
 • Sockret och sockerkonsumtionen i Sverige, Fil Dr Ulrika Torell
 • Matisse och hans svenska elever, Karin Sidén
 • Konstnärsfamiljen Fougstedt, professor Lena Johannesson
 • Sveriges Kyrkor, rektor Lars Rask
 • Byzantium and the Viking World, Fedir Androshchuk
 • Alfons 2, Dorothea Rosenblad
 • Bok om Dagböcker, Anders Bergman
 • Den enögde vargjägaren Enocksson, professor Christer Westerdahl
 • Vyer och vävar från Västerbotten, Västerbottensvävarna ideell förening
 • De glömda blockbrytarna, Anders Johansson
 • Tryckt till jul, Marie Odenbring Widmark
 • Kulturarv – att skapa historia för framtiden, Fil Dr Katarina MacLeod
 • Elimkyrkan 150 år, Fil Dr Bror-Erik Ohlsson
 • I skuggan av Sigtuna, Fil Dr Sten Tesch
 • Tryck kalender 2015 med historiska bilder av Malmö år 1692, Virtuella historiska modeller, ek för
 • Keramik o porslin i Sverige under 7 000 år, Fil Dr Bengt Nyström
 • Bundna former – fria flöden, professor Christina Dalhede
 • Biografi över Hans Lidman, Hans Lidman Sällskapet 
 • Per Brahe den yngres hovkapell, Jan Olof Rudén
 • Det går an: Jämställdhetsombudsmannen 1980-2008, Eva Blomberg
 • Osäkra rum, professor Hans Henrik Brummer
 • Hedvig Eleonora – den svenska barockens drottning, Husgerådskammaren
 • Historisk bok om Grafikskolan Forum, Gert Sparr
 • Art Nouveau från Rörstrand, Markus Dimdahl
 • Veronica Nygrens textila konst o radikala formgivning, Hedvig Hedqvist
 • Vävda textilier i Uppland, Åsa Viksten Strömbom
 • De som gjorde´t. Bortglömda konstnärer, professor Johan Knutsson
 • Olof Sager-Nelson, Göteborgs konstmuseum
 • Några framstående svenska konsthantverkare, Boel Widell Henriksson
 • Södergruppen, Helene Polite
 • Wulffs samling,Fil Dr Ritwa Herjulfsdotter 
 • Harald Göransson och den kyrkomusikaliska förnyelsen, Anders Dillar
 • Gotlandsbullen, Helena Rydén
 • Broocmans Hushållsbok, Centrum för biologisk mångfald
 • Nordiska Museet 2001-2014, Christina Mattsson
 • Studenter i krig och fred, Fil Dr Bengt Åhsberg
 • Vetenskap mellan diktatur och demokrati, Petra Garberding 
 • Ägarfamiljerna på Bogesunds slott, Livsöden och dramatik, Inger Braun
 • JAS-projektets tillkomst, professor Kent Zetterberg
 • Ekobyar, Carl Magnus Höglund
 • Colonial forever, Åsa Bhacathi Larsson
 • Tidskrift för Litteraturvetenskap
 • Samfundet Sverige-Finlands 90-års verksamhet
 • Kristendomen i Sverige, Simon Sorgenfrei
 • Tekniskt beskrivningslexikon över kyrkliga föremål, Charlotta Hanner Nordstrand
 • Det forskningspolitiska laboratoriet, Anna Tunlid
 • Bibel om biodling, Anna Lind Lewin
 • Livrustkammaren Skokloster slott, Rebecka Enhörning
 • När Sverige styrdes från Osmanska riket, Armémuseum
 • Gödåker – ett uppländskt gravfält, docent Kent Andersson
 • Folkdräkten från Sollerön, Mora, Venjan och Våmhus, Sollerö Hemslöjdsförening
 • Konsten på Grönsöö, Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse
 • Cahmanorgeln i Leufsta kyrka, Leufsta & Cahmanorgelns Vänner
 • Frescati – människorna, husen och allt som hände, Anders Hedin
 • 100 broar på Gotland, Torsten Daun
 • Biskopsgården i Karlstad stift, Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad stift
 • Steningefolk och –miljöer, Gunilla o Giselher Naglitsch
 • Korpilombolo 1856 (1870) -1971: Nedslag i historien
 • Rickomberga, Erikslund, Stabby – en tillbakablick, fil lic Jan Sterner
 • Miljön Marielund, Föreningen Marielunds vänner
 • Mollösundet, Gunnar Wallin
 • Byar, gårdar och säterier i Bromma, Bromma Hembygdsförening
 • Bönder och herrar i Follingbo pastorat, Ulla Jeppsson
 • Christina Halls visbok och brev, Mölndals hembygdsförening
 • Annorlunda liv, Härd Hedlund
 • Människoöden i Halland under 1600-talet, Anna Karlsson
 • Predikstolar och altartavlor i Hallands kyrkor, Föreningen Hallands Konstmuseum
 • Vallentuna – historien i centrum, Vallentuna Hembygdsförening
 • Alla tiders Uppsala, Fil Dr Lars Lambert
 • Rostocks Brunn, Kroppefjälls Hembygdsförening
 • Arkitekturguiden Norrköpings Stenstad, Bo Daniel Hörnestam
 • Röster ur Ingarös historia, Rolf Ellnebrand
 • Villastaden i Gävle, Birgitta Lundblad
 • Torp och backstugor i Kvarkhult, Flahult och Roen
 • Medeltida kyrkor och kapell i Handbörd o Stranda, Möre, Stig Lundh
 • Gärds Härads hembygdsförenings Årsbok
 • Stakgården och dess ättlingar, Lumshedens hembygdsförening 
 • Hovra Byförening, Hovrastämma
 • Fåglarö samfällighetsförening, Fåglarö, skärgårdsö i Saxarfjärden
 • Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik, Sven Kjellgren
 • Norrköpings gatunamn, Peter Kristensson

 

Sociala ärenden m.m.
 • Läger för rullstolsbundna barn, RG Aktiv Rehabilitering
 • Forskarskola för ungdomar, RAYS
 • ARF Antirasistiska filmdagar
 • Snilleblixtar i Sverige
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Fryshuset: Barn till Ensamma Mammor
 • Föreningen Jiddr: Moderatorsutbildning av ungdomar
 • BRIS
 • Sea-U Marint kunskapscenter
 • MIK Sound Junior, Sveriges första fotbollslag för synskadade
 • Ingenjörer utan gränser, After School – läxläsningshjälp
 • Hjälpkällan
 • Hiv-Sverige, självhjälpsgrupper för barn och familjer som lever med hiv
 • Choice, Hälsoinformation runt ANT
 • Unga Kvinnors Värn, UKV
 • Halliwick-klubben Viggen, Vintersport- och simläger i Åre 2015
 • Mind (för psykisk hälsa)
 • Kvinnorättsförbundet, Aktiviteter för våldsutsatta mammor o barn
 • Major Paul Forsells arbete i Stockholm
 • Riksförbundet Samhällets styvbarn
 • Natashas barläger i Sotter 2014, Natasha Andersson
 • Eolshälls 4H-gård, Djurskötarkurs för handikappade
 • RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Barnplantorna, Stamningsförbundet, Familjehelg för barn som stammar och deras föräldrar
 • Familjeläger – döva barn med cochleaimplantat, CI
 • Unga Synskadade Stockholm, vinterläger
 • Clownronden i Skåne
 • Stockholms Handikappridklubb, för barn och ungdom 
 • Föreningen Aktivitetshusets vänner, utflykter för psykiskt handikappade
 • Svenska Noonan föreningen, ungdomskonferens  
 • Svensk förening för Tuberös skleros, TSC Sverige, Lika vård i hela landet
 • KFUM KFUK, Sommarläger för funktionsnedsatta barn o ungdomar
 • Dagverksamheten Gnistan vid Maria Garbergs Psykm.
 • Förbundet Unga Forskare, Stockholm International Youth Science Seminar
 • Ungdomsverksamhet Schack4an, Stockholms Schackförbund
 • FutureTeens, läger
 • Hidde Iyo Dhaqan, bi- o insektsodlingsprojekt
 • Göteborgs räddningsmission, projekt för hemlösa
 • RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, sommarläger
 • Hypofysis, Familjeträff för hypofyssjuka barn och ungdomar
 • Svenska Downföreningen, familjeläger för barn med Downs syndrom
 • Föräldraföreningen för dyslektiska barn, läger för barn som med dyslexi
 • Westerlundska gymnasiet, musik/teaterresa
 • Gymnasiesärskolan Fridhemsgymnasiet, klassresa 
 • Karlstad kommun, Askedala skola, Skolresor till närområdet för rörelsehindrade
 • Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola
 • Hökegården särskola, endags skolresa
 • Häggviks gymnasieskola, Göteborgsresa till McDonald´s Cup 
 • Westerlundska gymnasiet, Särskolan, Klassresa för gymnasiesärskola 
 • Välkommaskolan, resa för gymnasiesärskola 
 • BUF Frödingskolan, utflykter med särskolebarn
 • Häggviks Gymnasium, skolresa för gymnasiesärskola till Göteborg
 • Platengymnasiet, särskoleresa, gymnasieklass
 • Platengymnasiet, gymnasiesärskolresa till Göteborg
 • GS Lindholmen, Särskoleklass medialinjen till sStockholm resp Visby
 • Södergårdsskolan, Simundervisning
 • Ottelinskolan, vinterläger för gymnasiesärskola
 • Karlavagnens Fritidshem Örtagårdsskolan, utflykter särskolebarn
 • Karlavagnens förskola Akka, Ridning för autistiska förskolebarn
 • Göteborgs handikappridklubb, Ridhabilitering för barn
 • Värnhemsskolan, Tjejgrupp för invandrarflickor

Beviljade bidrag februari 2014

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Regional Matkultur, Tekn Dr Martin Ragnar, Carlssons bokförlag
 • Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Drottning Kristina, språkforskare Anna Carlstedt, Gidlunds Förlag
 • Utgivning av medlemstidningen Sporaden, Svampkonsulenternas Riksförbund
 • Koleran, idéerna, samhället och katastrofen 1834, FD Daniel Larsson
 • Kampen mot vita slavhandeln – trafficking i ett historiskt perspektiv, FD Hjördis Levin
 • Arkeologiska utgrävningar i Sverige 1650-2000, Fil kand Ola Wolfhechel Jensen
 • Then Swenska Psalmboken av 1582, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Kungliga Hyllningsadresser, Bernadottebiblioteket
 • Lyx och mode i stormaktstidens Sverige, Professor Håkan Möller, Göteborgs universitet
 • Lantbrukets kungliga belöningsmedaljer, Kungl Skog- och Lantbruksakademien
 • Linköpingsbiskopen Hemming Gadh, David Lidén, Atlantis Förlag
 • Medeltiden on Display, FD Pia Bengtsson Melin, Uppsala universitet
 • Med slägga, spett och borr. 100 år av gotländsk stenindustri, Fil kand Birgitta Radhe
 • Inspiration för dokumentation av modern processindustri, Sveriges Järnvägsmuseum
 • Mångfaldens utmark, Nordiska Kulturlandskapsförbundet, Uppsala
 • 100 broar på Gotland, Torsten Daun, Visby
 • Stakgården och dess ättlingar, del 2, Lumshedens Hembygdsförening
 • Fårö och Ingemar Bergman – ett möte, Stiftelsen Bergmancenter, Fårö
 • Anders Berglin, en jämtländsk målare, Förlag 404, Offerdal
 • Hovrastämma, Hovra Byförening, Korskrogen
 • Gärds Härads hembygdsförenings Årsbok 2014, Monitorförlaget
 • Fåglarö, skärgårdsö i Saxarfjärden, Fåglarö Samfällighetsförening
 • Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik, Sven Kjellgren

 

 Sociala bidrag

 • Klassresa för gymnasiesärskola o teaterresa, Westerlundska gymnasiet, Enköping
 • Skolresa med måltid till Hönö, Hökegården, Göteborg
 • Skolresa för gymnasiesärskola till Göteborg, Häggviks Gymnasium, Sollentuna
 • Gymnasiesärskoleresa till Göteborg, Platengymnasiet, Motala
 • Natashas Barnläger i Sotter 2014, Natasha Andersson, Täby
 • Ridrehabilitering för barn och ungdom, Göteborgs handikappridklubb, Kungälv
 • 2 sommarläger i Sverige 2014, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Ungdomsverksamhet Schak4an 2014

Beviljade bidrag december 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Vetenskapligt symposium: Roma Kloster, Gotlands Museum
 • Ett ömmande hjärta, Docent Magnus Berg, Inst för Globala studier, Göteborgs univ.
 • Josef. Om Jesus far i Bibeln och den kristna traditionen, FD Per Stobaeus
 • Ur minnenas värld, Kusinkretsen Förlag
 • Johan Emanuel Thorin: fotograf och folkskollärare, Stiftelsen Nordiska museet
 • Tillbakablick, Då & Scen
 • Claes Annerstedt. Historia om en glömd historiker
 • Granbergsliv, Granbergs Fäbodlag, Leksand
 • Människoöden i Halland under 1600-talet, Föreningen Halländska 1600-tals källor
 • Jubileumsmapp, Internationella Vadstena-Akademien
 • Bildanskaffning: ”När färgen kom till byn, målade allmogemöbler från norr till söder”
 • Trädgården vid Prins Eugens Waldermarsudde
 • Boken om Annika Heijkenskjöld, Skönhetsrådet i Malmö
 • Råön, Råöns samfällighetsförening
 • Kungliga Vetenskapsakademiens porträttsamling, Kungl Vetenskapsakademien
 • Antologi rörande svenskt konsthantverk, Linnéuniversitetet
 • Slöjd, bildning och kultur, Professor emeritus Sven Hartman

 

 Sociala bidrag

 • Europeiska Ungdomsparlamentet, EUP,  Sverige, Kulturhuvudstadsåret
 • Maskrosbarn, Läger för barn från dysfunktionella familjer
 • Major Paul Forsells arbete i Stockholm, Hjälp till de mest behövande
 • Odenslunds 4H, Tryck av lägerfolder
 • Platengymnasiet, Motala, Gymnasiesärskoleresa till Kolmården och Astrid Lindgrens värld
 • Vallaskolan, Sollefteå, Grundsärskoleresa till Stockholm
 • Ottelinskolan, Uppsala, Vinterresa för gymnasiesärskola
 • Välkommaskolan, Malmberget, Gymnasiesärskoleresa till Björkliden
 • Ferlinskolan, Filipstad, Vårresa till Stockholm för grundsärskoleklass
 • Prästholmsskolan, Boden, Dagsutflykter för grundsärskola

Beviljade bidrag oktober 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • 400-års jubileum för södra Hälsinglands finnskogar, Föreningen Finnskogsriket
 • Wanted! Bysantium, Professor Ingela Nilsson
 • Liv i Långvinds Bruk
 • Herr Doktor Sven Fr. Psilander!
 • Från kroppsövning till idrott, fysisk aktivitet och hälsa, GIH
 • Gamla Uppsala med domkyrka och sockenkyrka, Kyrkorådet i Gamla Uppsala
 • Antologi om självframställningar i litteraturen, FD Maria Wahlström
 • Arbetets frihet
 • Se språket – barns tillgång till ett svenskt teckenspråk, Inst för språk och folkminnen
 • Biografi om Emma Zorn
 • Jan-Öjvind Swahns forskningsbibliotek
 • Sven Delblanc och Reohold Lundgren, FD Lars Ahlbom
 • Rörstrandsgatan
 • Rörstrands serviser, FD Bengt Nyström
 • Elisabeth Hermodssons konstnärskap, Professor emeritus Bo Gräslund
 • Erik Axel Karlfeldt 150 år, Karlfeldtskaförbundet
 • Dödens teater, Livrustkammaren
 • Först och främst misshagade namnet arbetsstuga
 • In the Forge of Stalin. Swedish Colonists of Ukraine, FD Andrej Kotlarchuk
 • Olaus Magnus, Litteraturhistoriker Elena Balzamo
 • Ideella föreningen Siknäsbatteriet, Målning av befästningsanläggning

 

 Sociala bidrag

 • Fryshuset, Sociala entreprenörerprojektet
 • Enastående föräldrar, Läger för ensamstående med barn
 • BRIS – Barnens Rätt i Samhället, stödhelger
 • Framtid för alla, Tjejläger
 • Skåne Stadsmission, Resa till Stockholm för utsatta flickor 13-20 år
 • Svensk förening för Tuberös skleros, TSC Sverige, Föreläsningar om senaste rön
 • Karlavagnens Fritidshem, Örtagårdsskolan, Utflykter för särskolebarn i Rosengård
 • Clownetterna ideell förening, Sjukhusclownverksamhet
 • Riksgymnasiets elevhem, Bräcke Diakoni, Vinterresa för rörelsehindrade ungdomar
 • DHB Riksförb. Döva, hörselskadade och språkskadade barn, Familjeläger

Beviljade bidrag september 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Seminarium: Vargen, Sv Jägareförbundet/Sv Vildnad
 • Sigvard Bernadotte som silversmed
 • Aktuella forskningsresultat rörande Stockholm, professor Hans De Geer
 • Essäboken Trädgårdarna i Kashmir, professor emeritus Sten Åke Nilsson
 • Brottstycken: Människoliv ur domböcker 1550-1650
 • Östgötiska slott och herrgårdar
 • Örebro Kexfabrik
 • Tomas Tranströmer, en biografi
 • En målad historia, FD Kristoffer Arvidsson Göteborgs Konstmuseum
 • Tosterup, Docent Kerstin Wikner
 • Populärvetenskaplig barnbok: Vattnets mysterier
 • Från Viborg till Narva och Lemberg, docent Fredrik Eriksson
 • Skulpturparet Thomas Qvarsebo och Lena Lerviks skulpturer
 • Speglar, kronor och ljusredskap på Grönsöö, Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse
 • Norrlandsleden III, docent Christer Westerdahl
 • Antologi om Eyvind Johnson, FD Christer Johansson, Stockholms univ.
 • Personhistorisk tidskrift, Personhistoriska Samfundet
 • Skriften Skånelands Medeltid
 • Utopin i vardagen: Sinnen, kvinnor, idéer
 • Skånes kyrkor – ett kulturarv
 • Antologi Evert Taube, Svenska Visakademien
 • Keramikern Per Hammarström, Ordkonst
 • Humle, Nordiska Museet, FD Else-Marie Karlsson Strese o FD Claes Tollin
 • Nathan Söderblom och hans tid, Artos & Norma bokförlag
 • Knis Karl Antonsson, Knis Karl Aronssons minnesfond
 • Förmoderna offentligheter, FD Leif Runefelt
 • Fersen. En berättelse om en stormakt och en adelsfamilj, FD Göran Norrby
 • Kalender med historiska bilder av Malmö år 1692, VHM Virtuella historiska modeller
 • Främligsfientlighet och arbetarrörelsen, FD Hans Wallengren
 • Nordiska språk nu och då, professor Staffan Hellberg
 • Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist, docent Lennart Hedwall
 • Restaureringsprojekt för Stora Rågös kapellruin, Rågökapellens minnesfond

   Sociala bidrag

 • Rainbow Sweden, Dataundervisning/datorer till hemlösa
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Minna Göteborg, Informationsbroschyr ”Var är min pappa?”

Beviljade bidrag juni 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Jubileumskonferens militärhistorisk forskning, Sv Militärhistoriska Kommissionen
 • De svenska Historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013
 • Bilder mm, konferens om Bröderna Nobels oljebolag
 • Dendrologiska föreningens årsbok: Lustgården 2013 och 2014
 • Antologin En maritim värld, FD Katharina Streiffert Eikeland, Göteborgs Universitet
 • Dräktkalendern Leksandsklädd, Leksands Hemslöjdsvänner
 • Tranås, Holavedens Hembygdsförening
 • Skogsfinnarna i Järvsö och Undersvik, FINNSAM
 • Vadstena akademiens programbok 2013
 • Mitt Skaraborg, Skaraborgs Akademi
 • My first Viking book
 • Sv Historikermötet – kongressrapport och programblad, Prof Johnny Wijk, Stockholms univ.
 • Biby – ett fideikommiss berättar, Biby Fideikommisshistoriska förening
 • Strängnäs och Mariefred, Orstadius
 • Biografi över naturforskaren Bengt Euphrasén, Prof Gudrun Nyberg
 • Maria Åström och de organiska mönstrens tillämpning i svensk inredning och arkitektur
 • Väggar av ved, kubbhusens historia och möjligheter, FD Olof Hagman
 • Våra svenska bokmärken, Kulturforskare Anne Marie Jacobsson
 • Lidingöhistorier
 • Gullholmen och Stora Hermanö, Kulturföreningen Gullholmsgården
 • The story of War, FD Anna Maria Forssberg
 • Utställningar på Blankaholmen
 • Projekt ”Ack Libertas”, Martin Bagge och Ensamble Mare Baltikum

 Sociala bidrag

 •  ”Dallas” verksamhet för unga i Rosengård, Malmö Boxningsklubb
 • Vetenskapens Hus , Robot-programmeringstävling ”First Lego League 2013”
 • Somaliska Fritids- & Kulturföreningen, Projekt unga i centrum
 • Stockholms Stadsmission, Unga Stations barnombudsmodell
 • Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders, Projektet: En människa kan göra skillnad
 • Siman kunskaps- och idrottsförening, Ge invandrarkillar en aktiv fritid
 • Civilförsvarsförbundet Bergslagen, Läger för ungdomar i Bergslagen
 • Fryshuset, Entreprenörprojektet år 3 av 3
 • Värmlands läns diabetesförening, Läger för diabetssjuka barn och ungdomar
 • Autism & Aperger Förbundet, Sommarläger för barn och deras familjer
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, verksamhet för ”rösthörare”
 • DHB Västra. Döva och hörselskadade och språkstörda barn, Läger
 • Riksorganisationen för Unga Reumatiker, Familjeläger för unga reumatiker
 • Svenska Noonan föreningen, Ungdomskonferens – för stärkt självkänsla
 • Konferens: Delaktighet för unga med funktionshinder, Folke Bernadotte Stiftelsen

Beviljade bidrag april 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet Herrgårdssymposium
 • Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar
 • Snilleblixtar i Sverige, lärarhandledning
 • Svenska Släktkalendern 2014
 • Filip Orlik – en ukrainsk frihetskämpe i Kristianstad
 • Antikens betydelse för svenskt kulturliv, professor Emin Tengström
 • Reform eller revolt – Litterär propaganda i press, FD Jimmy Vulovic
 • Villa San Micheles gästböcker
 • Sebastian Schildt, tryck Collect 2013
 • Samtida svensk smyckekonst
 • Nationalmuseum of Fine Arts: Three centuries of collecting, FD Magdalena Gram
 • Mästarsångaren från Västerås, professor Marie-Louise Rodén
 • Bondeliv och bondespråk i Skaraborg, Fil lic Rune Persson
 • Järnet och Långhundraleden, Arbetsgruppen Långhundraleden
 • Myssjö skolor, Forskargruppen Fritte å Frauge
 • Alla Helgona kyrka, Nyköpings Alla Helgona församling
 • Kvarsebos historia, Kvarsebo Hembygdsförening
 • Slottet, parken, livet, docent Jonas Nordin
 • Gotlands medeltida kyrkor: Änglar och drakar, Gotlands Museum
 • Herrgårdssymposium, Ekonomisk-historiska inst, Uppsala universitet
 • Karl XIV Johan – en samhällsbyggare

Sociala bidrag

 • Projekt Teskedsorden: Undertextning och översättning av föreläsningar TEDx
 • Idrottsklubben Surd 110 år
 • ARF Antirasistiska filmdagar Malmö
 • Frälsningsarméns Högkvarter Programkontoret, Projekt Matbanken
 • Unga Kvinnors Värn, UKV
 • Civilförsvarsförbundet, Äldresamverkan
 • Dövas hus, Familjeklubben Näckrosen
 • Barnplantorna, familjeläger
 • NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, kunskapsdagar
 • RBU Skaraborg, Rullstolsdans i Mora
 • Ilco, Familjeträff med stomiopererade barn
 • Föräldraföreningen mot narkotika FMN
 • Njurförbundet, familjeläger

Beviljade bidrag februari 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Jernet och harpan, Rikspelman Per-Olof Österholm
 • 100 år på spåret, Göran Dahlberg
 • Den globala staden, Docent Ulf Stahre, Göteborgs Universitet
 • Tidskriften Sv Konsthantverk 2013
 • Extra bild/färgark,16 sidor i utgåva om Raoul Wallenberg, Bengt Jangfeldt
 • Musikboken Håll Käft, Niklas Wrångberg, Position Förlag
 • Växtproduktion i jordbruket, Statsagronom Håkan Fogelfors
 • Kokkonsten som vetenskap och konst, Viveka Adelswärd, Hagdalsakademien
 • Seminarium mm kring Braskhandskrift, Linköpings Slotts & Domkyrkomuseum
 • Ståten och nyttan – kläder och textila traditioner i Småland, Dräktrådet o hembygdsf. Kronoberg
 • Design för kök och offentlig miljö; bruksföremål av rostfritt stål och aluminium
 • Fritz von Dardels teckningar från Svea Garde, Kgl Svea Livgardes Officerskårs stiftelse
 • Utställningskatalog om Charlotte Gyllenhammar, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Katalog, 50-års jubileum, Nutida Svenskt Silver
 • Lännäs by folket och gårdarna, Lännäs Byskoleförening
 • De brukade arvejorden i Ignaberga socken
 • Så mycket mer än fläsk, Martin Ragnar adjungerad professor
 • Ingenjörens konst, Professor Sture Samuelsson
 • Årsbok 2013, Sv Humanistiska Förbundet
 • Bilder till Sven Hedin & Borggårdstalet
 • I hemtrefnadens tid, del 2, Professor Johan Knutsson, Nordiska Museet
 • Med håg för det historiska facket. Johan Fredrik Höckert, Konstsamlingarna Stockholms universitet
 • Hellre fri än filmare, Professor Lars Gustaf Andersson, Lund universitet
 • Medeltida kyrkor och kapell på Öland, kyrkokamrer Stig Lundh
 • NTA Utveckling, c/o Kungl. Vetenskapsakademien, Utveckling av teman för skolundervisning

Sociala bidrag

 • Dagverksamheten Gnistan
 • Barnen Först, jämställdhetsprojekt som motverkar hedersrelaterat våld
 • Tärnans hemvist, Örtagårdsskolan, utflykter
 • Brickebackens särskola, Skicart i Storstenshöjden
 • Sylteskolan särskola högstadiet, Grebbestadsresa
 • Gymnasiesärskola Kv. Örnen, Stockholmsresa
 • Platengymnasiesärskolan, skidresa
 • Nya Stenkulaskolan, Tutankhamun utställningen i Malmö f särskoleklass
 • Fridhemsskolans fritidsverksamhet, gymnasiesärskola, bussresa
 • Stureskolan, lägerverksamhet för särskolebarn i Boden
 • Gotlands Folkhögskola Hemse, skolresa till Stockholm för ungdomar med Aspberger
 • Sturge Weber-föreningen Sverige, familjeläger i Billingens stugby i Skara
 • Sv Edföreningen, familjeläger Gislaved
 • Varbergs Handikappidrott, Resa till SM i simning för funktionsnedsatta
 • NF-förbundet i Sverige, familjeläger
 • Svenska kyrkan Visby stift – Nattskutan
 • Stiftelsen Min Stora Dag

Beviljade bidrag december 2012

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Biografi Bertil G:son Uggla, FD Peter Dahlén, Atlantis Förlag
 • Tutankhamuns textiler, tidigare lektor vid Högskolan I Borås Christina Rinaldo
 • Mejt Ståbis dagböcker
 • Föreningen för Svensk Hemslöjd
 • Boken Björk, Marit Stigsdotter
 • Kullsbjörken i Leksands socken, Kullsbjörkens Byalag
 • Från danska kroer till skånskt gästis, Lennart Jönsson
 • Kalender 2013 med historiska bilder av Malmö år 1692, VHM Virtuella historiska modeler, ek för
 • Halländskt liv under svensk-danska kriget 1643-45, Föreningen Halländska 1600-tals källor
 • Hedwig Eleonora
 • Linnedräll – Prynad på bondens bord, Arbrå hemslöjdsförening
 • SAK:s årsbok 2013 – Tova Mozard, Sv allmänna Konstförening, SAK
 • Förbindelser: Fem Leksandskvinnor, Professor Anna Götlind, Stockholms univ
 • Baroner, bönder och bolsjeviker, Professor Torkel Jansson, Uppsala uni m fl
 • Musik i Mjölby, Föreningen Musik I Mjölby
 • Den fristående versionen av Karls Páttr vesæla, Sällskapet Runica et Mediavalia förlag
 • Privata aktörer och offentliga intressen i svensk luftfart 1900-1952, Uppsala Universitet

Sociala bidrag

 • Social verksamhet vid EFS, missionsförening i St:a Clara
 • Ungdomsverksamhet Schack4an 2013, Stockholms Schackförbund
 • Föra 2 personer och deras nätverk genom DUNK-processen, Nätverket Vileda
 • Natashas barläger i Sotter 2013, Natasha Andersson
 • Vårresa 2013, Ferlinskolan särskolan
 • Vinterresa, riksgymnasiet för rörelsehindrade, Bräcke Diakoni
 • Jag ska må bra-projekt, Åre FUB
 • Särskolebarn i Rosengård till utflykter 2013, Karlavagnens Fritidshem Örtagårdsskolan