Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond delar ut medel till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och till sociala ändamål med inriktning på barn och ungdom
.

Beviljade ansökningar september 2018

Beviljade ansökningar september 2018


Ur Zickermans studiesamling, Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har
 fyra sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 5 september beviljades anslag till sociala respektive kultur och vetenskap för totalt 1 573 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

 

Sociala ändamål

Sökande Projekttitel Belopp
Astronomisk Ungdom Ungdomens Star Party 2018 6 000
Hushållningssällskapet Väst Välkommen på middag – studiehandledning, faktamaterial 30 000
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission Sommarkollo för familjer i utsatthet 20 000
Stockholms Dövas Ungdomsråd Lovverksamhet för döva ungdomar 18 000
Svenska Noonan Föreningen Bidrag till familjekonferens 2018 30 000
Teater Sagohuset Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer under skolloven 30 000
Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland Social verksamhet för hörselskadade barn och ungdomar 30 000
Unga med Synnedsättning Stockholm Lägerverksamhet 2019 -– Unga med synnedsättning 40 000
204 000

Vetenskap och kultur 

Sökande Projekttitel Belopp
Andersson, Lars M Tryck: Översättning av Theodor Herzls Altneuland samt Deutschsprachige Jüdische Migration nach Schweden 40 000
Artos & Norma bokförlag Tryck: Staffan stalledräng 20 000
Blanck, Dag Tryck: De svenska amerikanerna. Identitet och politik i svenskamerikansk press cirka 1900 30 000
Blekinge museum Tryck: Gribshunden – medeltidens modernaste skepp 30 000
Ekdahl, Mats Tryck: Snöns historia 30 000
Eriksson, Martin Tryck: Ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm 30 000
Grödinge Hembygdsförening Tryck. Elin Sirenius tonårsdagbok från Grödinge 1874-1880 15 000
Gustafsson, Ulrika Tryck och produktion: Min ljusa stad. Sally Salminen, livet, litteraturen 30 000
Götlind, Anna Tryck: Ett liv i stadens utkant 20 000
Henningsson, Anna Tryck: Hidden Stories of Burchardt Precht’s Altarpiece in Gustaf Vasa Church 10 000
Herjulfsdotter, Ritwa Tryck: Brev från Thorild Wulff 20 000
Hyllstedt, Ragnvi Tryck: Återbruk – nya former 30 000
jagvillhabostad.nu Lösningar på bostadskrisen för unga 28 000
Julin, Bengt Tryck: Bok om stadsdelen Johannesfred i Bromma 10 000
Jönköpings läns hembygdsförbund Tryck: Allmogens kläder blir häradsdräkter – en resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län 30 000
Koivunen, Johanna Symposium för studenter inom klassiska språk i Sverige 21 000
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala Tryck: Kungl. Vetenskaps-Societeten: historik över Sveriges äldsta vetenskapsakademi 30 000
Lagerlöf Nilsson, Ulrika Tryck: ”Bliv! Bliv vad du skall vara” – Elsa Beskows liv och författarskap 30 000
Lars Nordström, Lars Tryck: Emil Engströms bok Med yxa, såg och penna: Minnen från Fjärran västerns skogar 20 000
Lidström, Isak Tryck: Heja Persson! Berättelse om Vasaloppet fordomtida 25 000
Lindenfors, Patrik Tryck: Det kulturella djuret 30 000
Lundegårdh, Catarina Tryck: Bruno och Signe Liljefors 30 000
Lööf, LarsOlof Tryck: Sjöfarare & Superkargörer 30 000
Maassen , Barbro Del av finansiering för att möjliggöra utgivning av manus utifrån Ingarödagboken 30 000
Malmborg, Marianne af Befolkningsundersökning ang. ideellt engagemang 2019 75 000
Nyberg, Gudrun Tryck: En bok om konst i serien Hundra år i Göteborg 30 000
Plank, Katarina Tryck: vetenskaplig antologi: Det heliga i vardagen 30 000
Publikationsnämnden vid de svenska instituten i Rom och Athen Produktionsbidrag för konferensvolymen Reading Roman emotions 40 000
Redvall, Eva Tryck:l ”En etta på Nybroplan – en bok om livet i Dramatens skådespelarloger” 15 000
Sjögren, Hans Tryck: Kulturekonomiska aspekter på den svenska flygmarknaden 30 000
Skara Stiftshistoriska Sällskap Tryck: Fornsvenska legendariet. Utgåva och översättning av Per-Axel Wiktorsson 30 000
Spross, Linn Tryck: Ett frö till samhällets upplösning 30 000
Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund Tillgängliggöra Zickermans studiesamling på Digitalt museum 150 000
Svenska Läkaresällskaet Tryck: Svenska Läkaresällskapets Porträttsamling 30 000
Svärdsjö hembygdsförening Tryck: Erik Lindström och hans dagbok 1877–1936 20 000
Sällskapet Bellmans Minne Tryck: Peter Collin och Bacchi port – Fredmans testamente volym 2 30 000
Söderlind, Ulrica Tryck: Sveriges mest kända mamsell 30 000
UNGiKÖR  ”Voices 4 Health”  – med fokus ungdomars hälsa idag ur ett globalt perspektiv 40 000
Vetenskapens Hus Vetenskaplig tävling (skolungdomar 10–16 år): FIRST LEGO League 30 000
Växjö stiftshistoriska sällskap Tryck: Owe Samuelsson, Växjö stifts herdaminne. Pastorat och präster. Summarisk översikt 30 000
Wahlström, Maria Tryck: Den litterära sorgens uttryck i den samtida litteraturen 30 000
Zetterquist, Nina Tryck: Mitt Värmland genom min konst bilder och text 20 000
Åkesson, Birgitta Tryck: Vägen till bronsåldern – Oxie härad 30 000
Östergötlands museum Vetenskapliga seminarier, Östergötlands museum 30 000
1 369 000
Bidrag år 2017 beviljade ur Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Bidrag år 2017 beviljade ur Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

Sociala ändamål

 • A Million Minds – Motivationskurs för att stärka unga i utsatta områden
 • Aktivitetshusets Vänner – Skidutflykt till Ulricehamn
 • Annestorpsdalens scoutkår Scoutläger sommaren 2017
 • Ashoka Sweden Changemaker camp – en integrationssatsning kring utbildning för unga samhällsförändrare
 • Astma- och Allergiföreningen – Sommar- och seglarläger på Barnens Ö för barn med allergi/astma
 • Astronomisk Ungdom – Rymdforskarskolan: sommarforskarskola för rymdintresserade gymnasister
 • Barnplantorna – Riksförbundet för barn med cochleaimplantat och hörapparat – Familjekurs/läger för familjer till döva barn med cochleaimplantat
 • Bris – Barnens rätt i samhället – Bris stödverksamhet för barn och unga
 • Centrumkyrkans Ungdom Scouternas nationella jamboree
 • Cities of Love Scandinavia Malmö – I Love You: en inkluderande rörelse kring socialt hållbar stadsutveckling
 • Clownmedicin – Glädjeverkstan – Besök av sjukhusclowner på Astrid Lindgrens Barnsjukhus avdelning Albatross
 • Clownronden – Sjukhusclowners besök på barnkliniker i Skåne
 • DHB Västra – Teckenspråksläger för familjer med funktionshindrade barn
 • Edling, Anita – Hävdebok – en släktkrönika
 • Erikshjälpen – Läger för ensamkommande flyktingungdomar
 • Ersta diakonisällskap – Ersta Flickhem
 • Friluftsfrämjandet i Uppsala – Tryck: Information om utekläder, allemansrätten och eldning på lätt svenska
 • Fryshuset – Barn till ensamma mammor – Positiva barndomsminnen under höstlovet
 • Future Teens – Läger för flickor utsatta för våld i nära relation 15–18 år
 • Föreningen Compassen – Stöd till aktiviteter för barn med ADHD/autism
 • Föreningen Helmis Vänner – Seglingar med K-märkta Sandkilen Helmi för barn och ungdomar
 • Föreningen Lära med Djur – Sommarläger för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Gymnasiesärskolan, Burgården – Skolresa tema närodlat – ekologiskt
 • Gymnasiesärskolan, Burgården – Skolresa till Småland för Hotell- och restaurangprogrammet
 • Göteborgs Räddningsmission – Hemlösa och behövande
 • Habiliteringen – Riksgymnasiet i Göteborg – Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättningar
 • Halliwick-klubben Viggen – Vintersport- och simläger i Åre i samarbete med Totalskidskolan
 • Harnäs Skutskär Simsällskap – Simskoleverksamhet för nyanlända
 • Helander, Helena – Klassresa till Roslagen för specialklass i Häggviks gymnasium
 • Henka Dojo Jujitsu – Aktivera barn och unga med funktionsnedsättning samt ge dem en meningsfull fritid
 • Hushållningssällskapet Väst – Tryck: MatGlad – kokboken som gör det enkelt för intellektuellt funktionsnedsatta att laga mat
 • Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom – Projekt Vändpunkt – arbetsträning för att motverka utanförskap
 • Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom – Späda barn i goda händer – intensivt stöd under lång tid till unga föräldrar
 • Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom – Projekt Integration – socialt nätverk till ensamkommande flyktingungdomar
 • Individuell Människohjälp – IMs integrationscafé i Malmö Intresseföreningen för schizofreni, Centrala Stockholm
  Promenadprat, fysisk träning och hälsosam samvaro för personer med schizofreni
 • Invitationsdepartementet –Norrsken Invitationsdepartementets ideella middagsambassadörer
 • IOGT-NTO Sollentuna – Beroendepodden – förebygga och rehabilitera på nätet
 • Karlander, Olof – Tryck: I Sigvards spår: en berättelse om svensk djursjukvård
 • Karlavagnens fritidshem – Utflykt för barn med handikapp
 • KFUM Central – Liten ska bli stor, skapa fler körgrupper för unga med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning
  och trans
 • Klass Restaurang och livsmedel, Kungälv – Studieresa till Jokkmokk
 • Kuddby Scoutkår – Deltagande i scoutläger (Jamboree)
 • Kulturföreningen Kofarenko – Kulturfestival i Gamleby
 • Lindbom Carlsson, Kim – Läger för familjer med barn som stammar 2018
 • Lärjedalen-Hjällbo scoutkår Deltagande i scoutjamboree 2017
 • Major Paul Forsells arbete bland behövande i Stockholm – Major Paul Forsells arbete bland behövande i Stockholm
 • Mind – Utbildning av volontärer i Självmordslinjen
 • NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser – NOC Familjeträff 2018
 • Partille Gymnasium – Skolresa för ungdomar på gymnasiesärskolan
 • Raoul Wallenberg Academy – Kubhjälpen: en utbildningsinsats för att stärka ungas förmåga att agera för ett medmänskligt samhälle
 • Research Academy for Young Scientists (Rays) – Sommarforskarskola för begåvade gymnasister
 • Rett Syndrom i Sverige (RSIS) – Familjeläger för funktionsnedsatta barn
  och ungdomar med diagnosen Rett Syndrom
 • Riksförbundet DHB – DHBs familjeläger för familjer med döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa  – Sommarläger 2017 för personer med psykiskt funktionsnedsättning
 • Rydebäcks scoutkår – Scoutlägret Jamboree 17
 • Sandvikens AIK bandy – Sommarläger – bidrag till entré och åkband för en dag i Furuviksparken för ca
  130 barn
 • Sjöparksskolan Gällivare – Studiebesök samiskt museum – grundsärskola
 • Sjöscoutkåren Drakarna – Sjöscoutkåren Drakarnas deltagande i Jamboree
 • Spädbarnsfonden – Familjeläger med fokus på barns och syskons sorgbearbetning
 • Stamningsfonden – Barnläger 2018
 • Stiftelsen Barnens Dag – Ungdomscrew Stiftelsen Barnens Dag
 • Stiftelsen Goodsport Foundation – Ledarutbildning om en positiv manlighet för nattfotbollsledare från socialt utsatta områden
 • Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission – Drottninggatan – Unga forum
 • Stiftelsen Unga Kvinnors Värn – Stöd till unga utsatta kvinnor
 • Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! – Ledarskapsutbildning för unga ledare
 • Stockholms Handikappridklubb – Ridning för barn och ungdomar medfunktionsnedsättning
 • Sundbybergs Scoutkår – Nationell jamboree för Sundbybergs scoutkår
 • Svartbäckens scoutkår – Deltagande i nationellt scoutläger
 • Svenska Turnerföreningen – Sommarläger för Svenska Turnerföreningen 2018
 • Sveriges Dövas Ungdomsförbund – Lägerverksamhet 2017
 • Tamam, Lund – Tamam Lunds simskola för ensamkommande unga
 • Tollarps Scoutkår – Scoutläger 2017
 • Torsby Ridklubb – Handikapphäst
 • TSC Sverige –Vinterfamiljeläger för familjer
 • Unga Forskare – Stockholm International Youth Science Seminar
 • Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland – Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland 2017
 • Unga Reumatiker – Familjeläger för barn med reumatiska diagnoser
 • Varbergs Handikappidrott – Träningsläger i simning i Veddige
 • Viljan – Södermalms Frivilligorganisation – Integration av nyanlända i Viljans verksamhet
 • Värnhemsskolan – Friluftsdag med lunch för ungdomar med diagnos, funktionsnedsättning samt
  ensamkommande flyktingsbarn
 • Westerlundska Gymnasiet – Lägerskola för Gymnasiesärskolans Nationella program i Enköping
 • X-CONS Haninge – Sommarläger utan boende för 40–50 ungdomar

 

Vetenskap och kultur

 • Ahlbom, Jens – Tryck: Christopher Polhem – vårt universalgeni
 • Amatörteaterföreningen Teaterskeppet – Tryck: Kullen i Västervik – Från sjöfart till industri
 • Andersson, Elin – Tryck: Jubileumsbok om Roggebiblioteket
 • Andersson, Kent – Tryck: Klenoder – 30 arkeologiska fynd från järnåldern
 • Andersson, Roger – Tryck: Krokslätts fabrikssamhälle
 • Andersson, Torbjörn – Tryck: Den odödliga bandyn – En säregen historia om svensk natur, nationalism och nostalgi
 • Anneli Palmsköld – Tryck: Hälsinglands inredningskultur Arkeologerna, Statens historiska museer Dokumentation: timringsanalys och fotoscanning av äldre timmerhus Linköping
 • Artéus, Gunnar – Tryck: Anna Maria Lenngren – ett kvinnoliv
 • Artos & Norma bokförlag – Tryck: Beskrifning om de swenska församlingars forna och närw. tillstånd uti det s.k. Nya Swerige (1759)
 • Ávki AB – Tryck: En hyllning till renhunden
 • Ávki AB – Tryck: Duodji – samiskt dräktskick
 • Balzamo, Elena – Tryck: En svensk diplomat i Marocko på 1830-talet
 • Beijbom, Ulf – Tryck: Solveig Kristianssons textilbilder från utvandringens tid
 • Bellmanssällskapet – Tryck: Bellmanstudier 25
 • Bennich-Björkman, Li – Tryck: Sörja ett liv, leva ett annat – om flyktingens mörker och ljus
 • Berg, Magnus – Tryck: Musealt islam
 • Bergendal, Nils – Tryck: Cyklopedin – om kamerareparatören Christer Anderssons universum
 • Bergström, Carin – Tryck: Albertina och Viktor. De hemvändande Amerikaemigranterna
 • Bergström, Sten – Tryck: Sveriges sjöar – en del av oss
 • Berner, Örjan – Tryck: Svensk diplomat i Maos Kina Revolution och stormaktsspel
 • Bildt, Nils – Tryck: Bildt – historien om en släkt
 • Birgittastiftelsen – Vadstena kloster – forskning inför öppen ridå
 • Björnberg, Erik – Tryck: Agdatorp – en herrgård i Blekinge
 • Björnsson, Elin – Tryck: Rio drömresare – uppdrag i Västerviks historia
 • Bodin, Anders – Tryck: Dokumentation av fäbodar i Boteå, Styrnäs, Överlännäs och Sånga socknar
 • Boman, Lars-Gunnar – Tryck: Båtar i norr – 32 bruks- och fritidsbåtar i Norrbottens län
 • Braw, Monica – Tryck: Biografi om fredsförfattaren Edita Morris (född Edit Toll)
 • Bring, Ove – Tryck: Kvinnor och kungar om krig och fred, fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid
 • Bromma församling – Tryck: Jubileumsbok Bromma kyrka 850 år
 • Brändén, Irina – Tryck: S Nikolaus vitaikoner – att skildra ett helgons liv i bild
 • Bursell, Barbro – Tryck: I krig och fred. Hundra år på officersbostället Bodarna i Uppland
 • Carl och Karin Larssons släktförening – Tryck: Utställningskatalog Mellan björk och bambu
 • Carlquist, Peder – Dokumentärfilm om Anders Zorns liv och verk
 • Cullhed, Anders – Tryck: Tidens guld. Litteraturvetenskapliga studier
 • Dahlgren, Anna – Tryck: Nordisk modefotografi Dalarnas museum Fäbodlandskap och vallmusik
 • Dansmuseet – Utställning: 100-årsminnet av Svenska Baletten
 • Daun, Johannes – Tryck: Svenska Bondeherrgårdar
 • De Svenska Historiedagarna – De Svenska Historiedagarna 2017
 • Delblancsällskapet – Tryck: Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc
 • Det Gamla Tryckeriet – Tryck: Grafisk-historisk almanacka 2018
 • Edman, Stefan – Tryck: Bohuskusten förr och nu – historia, kultur, natur, människoporträtt
 • Ejdervik, Anders – Tryck: Delsjöområdet – där stad och vildmark möts
 • Ek, Thorsten – Tryck: Konstkatalog
 • Ekdahl, Mats – Tryck: En kulturhistoria om ägget i matlagning, måleri, litteratur, vetenskap och historia
 • Ekengren, Leif – Tryck: Svarte Petter, Löjliga Familjen och alla de andra, katalog 2
 • Ekman, Christer – Tryck: Karl Berg, Gruvarbetare
 • Englund, Liselotte – Tryck: The Eye of the Disaster
 • Eriksdotter, Annika – Tryck: Kärrbackstrand – en fotografisk berättelse
 • Eriksson, Anders – Tryck: Retorikens grunder: Retorikens didaktik genom retoriska övningar
 • Fahlgren, Margaretha – Tryck: Känslor, makt och politik – Från Ernst Wigforss till Maud Olofsson
 • Flensmarck, Tor – Tryck: Skånelands medeltid – orter & ätter Del I–J
 • Forssén, Annika – Tryck: Arbete för livet. Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal
 • Fredriksson, Mats – Tryck: Margareth Sandström och Peter de Wit – Smyckekonst
 • Fältström, Herman – Tryck: Historisk analys av försvarsbesluten och sjöförsvaret
 • Föreningen för Dendrologi och Parkvård – Tryck: Årsskriften Lustgården’
 • Föreningen Halländska 1600-talskällor – Tryck: Halländska historiska platser
 • Föreningen Liv i Sverige – Tryck: Antologi med röster från volontärer i flyktingmottagandet
 • Föreningen Svenska Släktkalendern  – Tryck: Svenska Släktkalendern 2018
 • Föreningen Söderblomspelet – Söderblomspelet i Trönö
 • Glans, Kay – Tryck: Tidskriften Respons
 • Gyllenswärd, Ingegärd – Tryck: Arkitekturskolans byggnad på Östermalm
 • Gärdfors, Bengt – Tryck: Sperlingsholm – historien om ett halländskt gods
 • Göteborgs konstmuseum – Tryck: Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning
 • Hallands kulturhistoriska museum – Tryck: Historiska kartor över Halland – 1700- och 1800-talen
 • Hallén, Monica – Tryck: Trasmattans ABC
 • Hallén, Per – Tryck: Upptäck Skatås
 • Hedman Larsson, Karin – Tryck: Porten till Västerdalarna – byarna Färmsnäs och Högberget i Mockfjärd
 • Helena Lindström, Tyra – Tryck: Från Adam till Matilda – ett nybygge i en Tornedalsby 1732–1880
 • Hellsing, My – Tryck: Hedvig Elisabeth Charlottes biljetter till Sophie Piper
 • Hertha Hillfons vänner – Tryck: Eftergift för tyngdlagen – Julia Bondesson och Hertha Hillfon
 • Hessérus, Mattias – Tryck: Rätten till privatlivet
 • Holm, Olof – Tryck: Gold Open Access
 • Holm, Olof – Tryck: Almqvistvariationer: Receptionsstudier och omläsningar
 • Hyltén-Cavallius, Charlotte – Tryck: I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet
 • Hälludd, Stig – Tryck: Minnen från Märsta polisdistrikt 1965–1995
 • Högberg, Ole – Tryck: Tre sekel. Dalsbruk 1686–2012 Bruksare, brukspatroner och Mannerheim
 • Internationella Vadstena-Akademien – Tryck: Libretto till operan The importance of being Earnest och programbok 2017
 • Ivarsdotter, Michaela – Tryck: Koppar och kopparslagare i Blekinge
 • Jan Fridegårdsällskapet – Tryck: Minnesbok om Jan Fridegård
 • Johansson, Rolf – Tryck: Skräddare och äventyrare – emigranter i USA
 • Jäderström, Elin – Tryck: Biografi om Agda Rössel
 • Jönsson, Lennart – Tryck: Göinges minnesmärken berättar
 • Kaolins Vänner – Utställningskatalog
 • Karlsmo, Emilie – Konferens: Kyrkobeskrivningen i ett föränderligt religiöst Sverige
 • Karlsson, Åsa – Tryck: Charles XII. Warrior King
 • Klinteberg, Kristina af – Tryck: Smycken som huvudsak – kulturhistoria och användning
 • Kohlström, Erik – Tryck: Det Vilda Alfabetet
 • Kristensson, Dan – Halmens hantverk – en dokumentärfilm
 • Kulturföreningen Gullholmsgården – Tryck: Registerband till Gullholms- och Härmanöböckerna
 • Kungl. Akademien för de fria konsterna – Utställning i Konstakademien: INSIDE architecture by Åke Axelsson, Jonas Bohlin, Mats Theselius
 • Kungl. Husgerådskammaren – Tryck: Gustav III:s divansförmak
 • Kuratorium Krister Follin – Tryck: Krister Follin – en biografi
 • Lagerbielke, Erika – Tryck: Form för alla sinnen – om Erika Lagerbielke och hennes verksamhet som formgivare
 • Lambert, Lars – Tryck: Uppsala – en tidsresa. Dahlgrens bilder av staden kring 1900
 • Landerholm, Ann-Charlotte/Lotta – Tryck: Mat i Gothem då och nu – Lokala råvaror och traditioner i en gotländsk strandsocken
 • Larsson, Rikard – Tryck: Stockholms slott. Skönhet och styrka
 • Larsson, Sven – Tryck: Ätrans dalgång
 • Leksands Konstsällskap – Tryck: Signerat David Tägtström
 • Lensinger, Jan – Tryck: Mat och festtraditioner vid svenska officersmässar
 • Lind, Jakob – Tryck: Svenska Brigaden i inbördeskriget i Finland 1918
 • Lindaryd, Christina – Tryck: Vreta kloster, Stjärnorp, Ljung och Flistad
 • Lindén, David Tryck: Biografi om riksrådet Johan Skytte
 • Lindholm, Jessica – Tryck: Gravitation! sa Newton till Nisse – en bok om tyngdlag och äpplepaj
 • Lindskog, Gerda Helena – Tryck: Biografi över Anna Hierta-Retzius
 • Liv i Sverige – Tryck: Egnahemsboende i Sverige
 • Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet – Tryck: Wilhelminas döttrar
 • Lundgren Landin, Helena – Tryck: Lustenbåtarna på Klarälven
 • Lundh, Stig – Bok nr 10 och 11 i projektet Medeltidens kyrkor i Linköpings stift
 • Lundqvist, Pia – Tryck: Lika eller olika? svenska missionäreri Fristaten Kongo
 • Lyhagen, Jimmy – Tryck: Fotografi, konst och lokalkultur från Västjämtland och Stockholm under tidigt 1900-tal
 • Malmstedt, Göran – Tryck: En förtrollad värld. Magi och mentalitet i de bohuslänska trolldomsprocesserna 1669–1672
 • Martin Koch-sällskapet – Tryck: Dikter av Kerstin Hed som tidigare inte utgivits i bokform
 • Martinsson, Anna – Tryck: Rickarums kronoparks historia
 • Matsson, Olle – Tryck: Gift – till skada men även till nytta
 • Mattsson, Christina – Tryck: Jobs keramik och textil
 • Mattsson, Eva – Tryck: Biografi om drottning Katarina Jagellonica
 • Medelpads Dövas Förening – Tryck: Den medelpadska dövhistorien, Från Sundsvallsbranden till Sundsvallsbron
 • Melander, Ellinor – Tryck: Biografi om Hilda Sachs
 • Millhagen Adelswärd, Rebecka – Tryck: Stockholms slott 1880–2000: monument, minne, manifestation
 • Moberg, Jan – Tryck: Från hålväg till motorväg. Sörmländska vägar under 1000 år
 • Munkhammar, Lars – Tryck: Konungars och kejsares bok
 • Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar – Dokumentation av båtkonstruktören Knud H Reimers insatser för det flytande kulturarvet
 • Nationalmuseum – Tryck: Carl Gustaf Tessin som konstsamlare
 • Nilsson, Anders – Tryck: Industri & fartygshistoria i Sölvesborg
 • Nordahl, Tommy – Tryck: Skolorna, pedagogiken och politiken under nästan 50 år
 • Nordin, Andreas – Tryck: Latinsk grammatik
 • Nordiska museets förlag – Tryck: Nordiska museets huvudbyggnad
 • Norén, Fredrik – Tryck: Mediehistoriska perspektiv på propaganda och information, 1945 till 1970-talet
 • Norrköpings Konstmuseum – Tryck: Greta Knutson? Greta Knutson-Tzara! Mer än en bortglömd modernist
 • Nyberg, Gudrun – Tryck: Antologi med göteborgsförfattare
 • Nyberg, Gudrun – Tryck: Förändringar i Göteborgs stadsbild de senaste 100 åren
 • Nygårds, Lena – Tryck: Rällsjö Brita Larsson är mitt namn
 • Nylund, Jan-Erik – Tryck: Guide till det medeltida klosterområdet i Vadstena
 • Olsson, Krister – Tryck: Vad vi vet och tänker om höga hus – en antologi
 • Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens – Tryck: Pedagogiskt informationsmaterial till projektet ”Surrande parker och trädgårdar”
 • Planck, Brita – Tryck: Förnuft eller känsla? Adel, kärlek och äktenskap 1750–1900
 • Pärletun Lundberg, Ingrid – Tryck: Lydia Wahlström – en biografi
 • Pärson, Åsa – Tryck: Strukturer – 64 variationer på tuskaft, kypert och satin
 • Ragnar, Martin – Tryck: Svenska drycker
 • Ridbäck, Irma – Tryck: Dagboksanteckningar från 1914, svenska och meänkieli
 • Riddarhuset – Tryck: Riddarhusets vapensköldar – en heraldisk resa genom svensk historia
 • Rockdale natur- och kulturupplevelser – Tryck: En dramatisk kälkfärd – återskapande av transporten av Karl XIV Johans sarkofag
 • Ronström, Linnea – Tryck: Smakerna hos Lilla Bjers på Gotland
 • Rosenblad, Ulf-Peter – Tryck: Bergkvara/Gökalunds historia från 1616 samt Torsås – mer än allfargatan
 • Rosenqvist, Tord – Tryck: Sixten Carlsson – en konstnärsbiografi
 • Rönnells Antikvariat – Tryck: Antologi med Leif Nyléns litteraturkritik
 • Sandström, Birgitta – Tryck: Tore Strindberg som medaljgravör
 • Santillo Frizell, Barbro – Tryck: Gåtfulla etrusker – kulturarv, identitet, landskap
 • Sigurdsson, Julia – Tryck: Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår
 • Siöstedt, Claes – Tryck: Kulturlandskapets förändring sedan 200 år
 • Sjöberg, Birthe – Tryck: Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender
 • Sjöberg, Daniel – Tryck: Fisken i forskningen
 • Sjöfartsmuseet Akvariet – Tryck: Utställningskatalog Min flykt över havet
 • Skogedal, Torbjörn – Tryck: Hornborgasjön med omnejd – Lockelsens landskap
 • Smålands Akademi – Tryck: Ur Smålands skafferi – folk, föda och färdigheter
 • SSE Research Institute SIR – Tryck: Hur Västvärlden fylldes med musik
 • Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar  – Tryck: Hällristningarna i Tanums socken
 • Stiftelsen Konsthantverkscentrum – 6th European Triennial of Contemporary Jewellery
 • Stiftelsen Konstnärernas Kollektivverkstad Monumental Malmö – Tryck: Bronsgjuteriet på KKVMM
 • Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde –  Tryck: Svensk Modernism – André Lhote och hans elever
 • Stiftelsen Strindbergsmuseet – Strindbergsmuseet – ett kulturarv i behov av att vårdas och bevaras
 • Stjernholm, Emil – Tryck: Cinefili, konst och propaganda – Gösta Werner och filmen
 • Svensk Slöjd AB/Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund  – Tryck: Brodera på stickat
 • Svenska Humanistiska Förbundet – Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets årsbok 2017 (Lars Lönnroth: Det germanska spåret)
 • Svenska Humanistiska Förbundet – Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets årsbok 2018 (Emin Tengström: Romarriket runt på 480 dagar)
 • Svenska Jägareförbundet – Seminarium: Sveriges vildnad
 • Svenska Örtasällskapet – Uppbyggnad av en ny hemsida
 • Svenskt visarkiv/Statens musikverk – Tryck: Kåklåtar. Fängelsevisor som identitetsmarkör och kulturarv
 • Svensson, Carl-Johan – Tryck: Äkta och oäkta förfalskningar
 • Svensson, Lotta – Tryck: Lämna eller stanna?
 • Sveriges Dövas Riksförbund – Nationell forskningskonferens: Bra start i livet för döva och hörselskadade barn
 • Sällskapet Stranas Historia – Tryck: Hus och hem i Hälleviksstrand
 • Tegnérsamfundet – Tryck: Esaias Tegnérs kyrkliga tal, volym II
 • Tellström, Richard – Tryck: Restaurangarbetarna, deras historia och restaurangernas
 • Tensta konsthall – Tryck: Tensta museum – Historia, minne och kulturarv i Tensta
 • Teodorsson, Sven-Tage – Tryck: Plutarchos – Texter om religion
 • Thor, Clas – Tryck: Busshistorik om Ivan Thor – en busspionjär i Sörmland, Östergötland och ute i Europa
 • Tidskrift för litteraturvetenskap Tidskrift för litteraturvetenskap 2018
 • Torin, Göran – Tryck: Torparpojken som blev präst – om Kristian Torin
 • Trofast, Jan – Tryck: Jacob Berzelius – Klarhet och Sanning
 • Törnquist, Leif – Tryck: Standar och dragonfanor från m/1686
 • Ullhagen, Björn – Tryck: Mungabonden
 • Uplands nation – Uplands nations jubileumsskrift
 • Vetenskapens Hus – Vetenskaplig tävling (skolungdomar 10–16 år): FIRST LEGO League
 • Vidén, Gunhild – Tryck: Alexander den store – en gränslös historia
 • Viklund, Karin – Tryck: Boken om Yttervik – en by igår och idag
 • Växjö Stiftshistoriska Sällskap – Tryck: Biskopsporträtten i Kalmar stift
 • Wallenstein, Sven-Olov – Tryck: Upplysningens estetik
 • Wallin, Gunnar – Tryck: Berättelser från Mollösund
 • Wedin, Carina – Tryck: Slöjd och Design i ett hållbarhetsperspektiv
 • Weidow, Bengt – Tryck: Växtodlingens grunder
 • Werner Aspenströmsällskapet – 100-årsjubileum av Werner Aspenström 2018
 • Werner, Jeff – Tryck: Postdemokratisk kultur
 • Westerdahl, Christer – Tryck: Söder om Kinnekulle – liv och död i en bondebygd 1814–1914
 • Westerdahl, Christer – Tryck: Att färdas – ett förgånget kognitivt landskap
 • Wickman, Mats Tryck: Fattigkrans – Stockholms första förorter 1870–1930
 • Widell Henrikson, Boel – Tryck: Folder för konsthantverksmässan Collect 2018
 • Wilhelmson, Helene – Tryck/bilder: Perspectives from a human centered archaeology
 • Yman, Bo – Tryck: Jöns Ljungberg och Härjedalsrokokon
 • Zetterberg, Kent – Tryck: Sex överbefälhavare söker en roll (Carl Björeman)
 • Zornsamlingarna – Tryck: Zorn och Frankrike
 • Ådahl, Karin – Tryck: Cornelius Loos teckningar 1710–1711
 • Åkerberg, Anders – Tryck: Skärgården som festplats – Ljusterö bygdegård
 • Åkesson, Birgitta – Tryck: Vemmenhögs härad – en bronsåldersbygd av riksintresse
 • Öberg, Tore – Tryck: Ambulansflygaren
 • Öhlander, Magnus – Tryck: Högutbildade migranter i Sverige

2015: Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Under 2015 beviljades bidrag för 7 913 500 kr ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Tillgängliggörande av forskning: via symposium, publicering m.m.

• Skogsmuseet i Lycksele, Digitalisering av skogliga filmer
• Modellframställning av Gustaf III:s operahus
• Symposium: Civil samhällsforskning, Ersta Sköndal högskola
• De Svenska Historiedagarna
• Finnsams vårkonferens 2015
• Seminarium Sv Vildnad
• Jaktens redskap, Ralf Turander
• Lunds universitet, SOL-centrum, The International Conference on Human Rights
• Stiftelsen Dalarnas museum, utsällning Hagströms elgitarrer
• Träffpunkt Svensktfinland 2016
• Estlandssvenskarnas sångfest
• Östergötlands museum: Familjeläger med byggnadsvård och slöjd
• Stiftelsen Dalarnas museum: Utsällning med Hagströms elgitarrer
• Virtuella Historiska Modeller VHM
• Skildring av Malmbergets samhällsomvandling
• Lockrenar och motstånd bland folken i norr, docent Kerstin Kuoljok
• Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015: Härjedalen
• Giftsvampar och svampgifter, Svampkonsulenternas Riksförbund
• Biskop Brasks mathållning, Markus Lindberg
• Prosten Ekströms ordinationer
• De samhällsbesvärliga: Om kverulanter, psykopater och gränsdiagnoser på 1930-talet: Fil Dr Annika Berg
• Visby som världsarvsstad
• Änglar och Drakar, Gotlands Fornsal
• Bakverk i Sverige åren 1500-2000, Fil Dr Ulrica Söderlind
• Jubileumsbok Blekinge Läns Hemslöjd 130 år
• Eldsjälar – hembygdsförbundets Jubileumsbok, Sveriges Hembygdsförbund
• Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Symposium mm
• Tidskriften Svenskt Konsthantverk
• Bohus Stickning, Bohusläns museum/Västarvet
• Svensk Genealogisk Tidskrift
• Bebyggelsehistorisk Tidskrift
• Lustgården, föreningen för Dendrologi och Parkvårds årsskift
• Svenska Släktkalendern 2016
• Natan Söderbloms-spelen i Trönö
• Kungl biblioteket, Denis Ballus bibliografi över nordisk litteratur
• Slå vakt om friheten. Hoten mot akademin, professor Li Bennich-Björkman
• Sverigeutställning på Musée Bernadotte, Bernadotte-musei Vänner
• Kulturförvaltningen Stockholms Stadsbibliotek, Mobila biblioteksstationer

• Fiskköpare möter fiskare mellan Rådmansö och Mönsterås, Lars G Soldéus
• Svensk försvarsindustri 1945-1992, docent Birgit Karlsson
• Kan Sverige försvaras – mot vad? Bertil Ekerlid
• Lützen, Stiftelsen Lützenfonden
• Uppfångade karolinska krigsbrev. Karl XII:s soldater under fälttåget i Norge 1718, Fil Dr Peter Ullgren
• Ledamöter i Kungl Krigsvetenskaps-akademien 1996-2016, Kungl Krigsvetenskapsakademien
• Evert Svensson, Ett liv i fred och försoning, Socialdemokrater för tro och solidaritet
• Italienjagarna, Örjan Sterner
• Emanuel Cederqvist, Instrumenten
• Propagandans berättarteknik, Fil Dr Jimmy Vulovic
• Högtryck. SAS och omvandlingen, Hans Sjögren
• Svärdfejare i Sverige, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
• Tärnsjö garveri, Kersti Kollberg
• Kemisk industri i Sverige 1850-1920, professor Anders Lundberg
• Kopparslagare i Hälsingland, Hälsinglands museum
• Den svenska barn- o ungdomslitteraturens historia, Sv barnboksinstitutet
• Bohuslän i krig och fred, Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
• Museet på Varbergs fästning 100 år, Hallands kulturhistoriska museum Metaphorical
• I skuggan av Waterloo, Stor-Sverige blir Lill-Sverige, Berntd Sehlstedt
• Tysklandsfararna – historien om en glömd utvandring, Bengt Gärdfors
• Inflyttad från Sverige – en studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors, lektor Östen Wahlbeck
• Svenska skogshuggare i nordvästra USA, utvandrarhistoria, Sv Migrationscentret
• De svenska emigranterna tillArgentina, film o utställning
• Svenskhetens tidigmoderna gränser, Lektor Jens Lerbom
• Nordiska familjedynastier, professor Hans Sjögren
• Inte för en främling och Hur man botar en fanatiker, Teskedsorden Biografi rörande Thorgny de Maré, Johan Bolin
Carl Johan Cronstedt, Fil Dr Linnéa Rollenhagen Tilly
• Sveriges Fängelsemuseum, Avrättningsplatser i Gävleborgs län
• Tidsrum, teaterns bildspråk, Lars-Åke Thessman
• Strindbergs drömspel, Astrid von Rosen
• Universitet under uppsikt, professor Lars Engwall
• Människor runt Strindberg, Erik Höök
• Känslornas idéhistoria, Fil Dr Kristina Savin
• Nordenflycht, lidandets problem och den nödvändiga blasfemin, docent Helene Blomqvist
• Svensk modernitetskritik under det långa 1800-talet, Fil Dr Anders Hedberg
• Seminarium till minne av Gunilla Strömholm, Föreningen för kvinnliga forskare
• Det styrda universitetet, docent Linda Wedin
• Biografi över Disa Beijer: förskolehistoria under tidigt 1900-tal.
• Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra institutioner, Professor Roddy Nilsson
• Svensk kvinnlig gymnastpionjär, Fil Dr Birgitta Wistrand
• Systrar till lärda män – 1700-tal, professor Gudrun Nyberg
• Det kungliga äktenskapet – politik och kärlek under åtta århundraden, lektor Louise Berglund
• Sjöfarare och superkargörer, Lars Olof Lööf
• Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till idag, Leos Müller
• Trolleri som konst och kultur
• Lustresande och bärsöndagar, Anna Lokrantz
• Att pappa i exil, Annika Theodorsson
• Flickebarnet i sävlådan, Fil Dr Hjördis Levin
• Den nya kvinnogruppen, Utställningskatalog på Eskilstuna Konstmuseum
• Folksagor i Sverige, professor Ulf Palmenfelt
• Barn och familjespel, Leif Ekengren

• Den svenska arkitekturens historia, professor Fredric Bedoire
• Slagghus, byggnadsantikvarie AnnMarie Gunnarsson
• Kalkstenshus Rembs, Marianne Hamilton
• Urbanismer – Dagens stadsbyggade i retorik och praktik, Tekn Dr Krister Olsson
• Malmarnas och Kungsholmens hus, Fil Dr Claes Ellehag
• Hembygdsbok om byarna Kroknäs, Hjärtvallen, Hälsing-Nybro
• Gamla stenbroar i nordöstra Skåne, Gamla stenbroar i Kristianstads kommun, id. för.
• Småländska stenvalvbroar, Ingegerd Andersson
• Visborgs slott – danskt herresäte och piratnäste på Gotland, Fil lic Gun Westholm
• Järnvägsbroar, stationshus och perronger på Gotland, Järnvägsbroar, stationshus och perronger på Gotland Daun
• SH, De kungliga slotten
• Örberga kyrka 900 år 2016, Marianne Andersson
• Araslövs kyrka, Fil Dr Nils-Åke Sjösten
• Gotlands medeltida kyrkor, Tore Gannholm

• Schefflerska Palaiset, ”Spökslottet” , Fil Dr Nina Weibull
• Från Ås kloster till Varbergs fästning, Fil Dr Agneta Boqvist
• Svearnas land, bosättning och samhällsorganisation i Mälardalen under yngre järnåldern, John Kraft
• Tidlös arkitektur, Fil lic Christina Lindvall-Nordin
• Medeltida takstolar, Skara stiftshistoriska sällskap
• Kyrkklockorna i Bolstad kyrka, Harry Nyberg

• Johannes Magnus Historia de omnibus Gothorum Sveonumque, professor Hans Helander
• Hembygsrörelsen, Kalmar Läns Hembygsförening
• Den antika surdegen: den islamiska filosofins historia, docent Klas Grinell
• Musslan och hästen, Sankt Jakob, Göta Johansson
• Skedemosse Museum, Skedemosse offerplats
• Mästarnas tid – konstskatter i gotländska kyrkor

• Fårö och Ingemar Bergman – ett möte, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
• Stugboken – en guide till Sveriges gratisstugor, Kjell Vowles
• Den kultiverade naturen. Vardag, liv och arbete i villaträdgården, lektor Katarina Saltzman
• Visby som världsarvsstad, Gotlands fornvänner
• Landskapsregementenas fanor och standar, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
• Götgatan – förr i tiden, nu för tiden, Maj Sandin
• Ericsberg, Ericsbergs slotts kulturhistoriska förening
• Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförenings jubileumsskrift
• Norrvikens Trädgårdar: text Rudolf Abelin
• Knisgården inventering, Kerstin Jobs-Björklöf
• Tjädern och urskogen, Stiftelsen Tyrestaskogen
• I utkanter och marginaler, Fil Dr Annelie Palmsköld
• Forntid längs ostkusten, Michael Dahlin
• Vän med havet – kåsebergafiskaren Herbert Wallin, Jonas Wikborg
• Skeppsvrak och ättestupor, professor Christer Westerdahl
• Ölänningar. Utställning och bok, Simon Johansson
• Tillbakablick, sörmländsk historia, Leif Jacobsson
• Rödlöga – dagböcker, brev och berättelser, Intendent Britt Bogren Ekfeldt
• Pålsjö förr och nu. Från fiskeläge till gräddhylla, Siv Liljeqvist
• Platser i Skaraborg, Karl-Erik Tysk
• Dalarnas historia, Gitten Skiöld
• Skärgårdens förhistoriska fornlämningar i Tjust och Misterhult
• Göteborgarnas Haga – en stadsdels historia, antikvarie Gudrun Lönnroth
• Wefde och Gussjö, byar innan laga skiftet och om godskomplexet, Jan Carlsäter
• Hus och hem i Hälleviksstrand, Sällskapet Stranans Historia
• Ölänningar. Utställning och bok, Simon Johansson
• Smålands Folkblad
• Vadstena akademiens programbok 2015
• Gastronomisk kalender, Gastronomiska Akademien
• Sällskapet de 17 – 130 år
• Halländska trolldoms- o vidskepelseprocesser, För. Halländska 1600-tals källor
• Museum Gustavianum – fönster mot omvärlden, Fil Dr Ing-Marie Munktell
• Beethoven i Sverige, lektor Anders Gabriel Sundström
• Coherence – Studies in Seneca´s Epistulae Morales, Fil Dr Aron Sjöblad
• Menuetten – älsklingsdansen under mer än 350 år, Fil Dr Gunnel Biskop
• Staging Cultural Heritage in Sweden: Art History and the Retro-Gustavian
• Det gränsöverskridande 1700-talet, Fil Dr Kristoffer Arvidsson
• Jubileumsskrift: Kulturarv utan gränser, Fil Dr Ing-Marie Munktell
• Alla Tiders Uppsalaspex, professor Tom Lundin
• Nordenflychts Fruentimrets Försvar, Jennie Nell
• Corpus Speculoru, Ingela Wiman

• Millesgården, museichef Onita Wass
• Konstnärskolonin Varbergsskolan, Hallands kulturhistoriska museum
• Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Arvika, Ideella Föreningen Rackstadmuseet
• Konstnären Marie Adlercreutz, Johanna Rosenqvist
• Ingeborg Lundin – glasets drottning, docent Kerstin Gynnerstedt
• On The Periphery: Vicke Lindstrand, Fil Dr Mark Ian Jones
• Sveriges Allmänna Konstförening, unga svenska konstnärer
• Ebba Matz, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
• Eva Ek Schaeffers textila verk, Eva Zetterberg
• Jubileumsskrift för glas- och keramikgruppen Blås & Knåda
• Folder för Collect 2015, Sebastian Schildt
• Skönhet för alla i nytt ljus, LSH
• Konstnären och experimentfilmaren Åke Karlung, Teddy Hultberg
• Nationalmuseum: Utställningskatalog om smyckekonst
• Möte i Vinterträdgården, handskmakare Thomasine Barnekows konst
• Pärlblommor – tiden trädd på tråd, Ragnar Levi
• Arbetarkonst för 2000-talet, Ahlbäckpristagarna 1993-2013, Johan Ahlbäckstiftelsen
• Kvinnliga pionjärer inom svensk form 1944-1964, museichef Cecilia Widenheim
• Hela världen i en designskola, Mattias Löw
• Studenternas Frackband, professor Tom Lundin
• Zornsamlingarna, Johan Cederlund
• Hövdingens totempåle – om konsten att utbyta gåvor, Anders Björklund
• Symbolism och dekadens – ett nordiskt perspektiv, överintendent Karin Sidén
• Östasiatiskt porslin ur Hallwylska museets samlingar, LSH
• Almare Stäket, Irene Seth
• Östergötlands museum, Familjeläger med byggnadsvård och slöjd
• Estlandssvenskarnas Sångfest
• Bror-Erik Ohlsson, Grafisk historiska almanackan

SOCIALA FRÅGOR, resor för gymnasiesärskolor etc

• Antologi med lärartexter för lärare, Id. för. Liv i Sverige
• Korttiden Tallbacken: Kolmården och Astrid Lindgrens Värld
• Gymnasiesärskolan Burgården, Skolresa till Bohuslän o Nordens ark
• Resursskolan Atlasskolan, Skolresa till Kungsberget
• Hökegården gymnasiesärskola, Skolresa Hönö
• Patrille gymnasiesärskola, Bohuslän o Nordens ark
• Häggvik gymnasiesärskola, Gotland
• Resursskolan Kristianstad, Att tänka innan, under, efter, Wanås konstpark
• Fritids Bräcke Östergård, Bräcke diakoni, Lägervistelse
• Platengymnasiet, gymnasiesärskoleresa
• Westerlundska gymnasiet, särskoleresa
• Karlavagnen Örtagårdsskolan, särskolebarn i Rosengård till utflykter
• Edinshemsskolan, särskoleresa
• Tunaskolan, särskoleresa, utomhuspedagogik
• Katrinelund gymnasiesärskola, särskoleresa
• Häggvik Gymnasium, författarbesök till särskoleklass

SOCIALA FRÅGOR, övrigt

• Major Paul Forsells arbete i Stockholm, Hjälp till behövande
• Varje människa kan göra skillnad, Raoul Walllenberg Academy for Young Leaders
• Europeiska Ungdoms-parlamentet, National Session of EYP Sweden
• Lilla Akademien
• Föräldraföreningen för dyslektiska barn, Läger för barn med läs- och skrivsvårigheter
• Svensk Dysmeliförening, Lägerverksamhet 2015
• Furuboda idrottsförening, Vägar in-projekt för barn och unga med funktionsnedsättning
• Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe, Skidresa till Kungsberget
• Föreningen Lysestrands diabetesläger för barn och ungdomar
• Förening för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, familjehelg i Åre
• Sv Edföreningen, Familjeläger i Södertälje
• RBU Skaraborg, Rullstolsdans i Mora
• Riksförbundet DHB, Döva, hörselskadade och språkstörda barn, aktivitetsdag
• Civilförsvarsförbundet
• Stiftelsen ”Våga va´Dig Själv”!!!
• Förbundet Unga Forskare, Stockholm International Youth Science Seminar
• Sv Turistföreningen, STFs lägerverksamhet Tillsammans 2016
• Utveckling av Design Lab S, tillgängliggör designvärlden för unga
• BRIS – boken ”Liten” till 600 konferensdeltagare
• Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Årets Initiativ o Civilsamhällesstipendiet
• Sommarläger, Unga Synskadade i Stockholm
• Unga Forum, Skånes Stadsmission
• Sturge-Weber föreningen, sommarläger
• Föreningen Träffpunkten
• Föreningen Fragile X, sommarläger
• Ideella för Vändpunkten ungdom
• Njurförbundet, Sommarvecka för kroniskt njursjuka barn
• Snilleblixtarna
• Future Teens
• Siman kunskapsförening, Bokprojekt f nyanlända barn
• Lära med Djur, Ridläger för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ungdomar
• Unga Kvinnors Värn, UKV, Bidrag till unga utsatta kvinnor
• Sveriges Dövas Riksförbund, Familjeläger sommaren 2015
• Sveriges Dövas ungdomsförbund, SDUF, Lägerverksamhet
• DHB Västra. Döva, hörselskadade och språkstörda barn, Läger för döva o hörselskadade barn
• Svenska Downföreningen, Babyläger för barn med Downs syndrom
• Svenska Noonanföreningen, Sommarläger för barn med Noonans syndrom
• Föreningen LNK, utställning/läsprojekt för barn
• Clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Föreningen Glädjeverkstan
• Björklunds hages 4H-gård, Utbilda unga ledare
• Intelligent city – ett ungdomsprojekt, Earth Organisation for Sustainability
• Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet, Återanpassningsverksamhet för socialt utsatta ungdomar
• Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska institut, Ferieresa för gravt funktionshindrade barn
• Fryshusets entreprenörer 2015
• 11th National Session of EYP Sweden
• FutureTeens, FT, Aktiviteter sommar/vinter 2015
• Stockholms Scoutdistrikt Vässarö
• Nattskutan – Svenska kyrkans tält, Visby

Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m.

 • Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer 
 • Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ.
 • De Svenska Historiedagarna 
 • Sv Vildnad, decemberseminarium
 • Symposium kring Historiska hus, lektor Emilie Karlsmo, Uppsala universitet
 • Symposium Queen Christina of Sweden, Stiftelsen Queen Christina
 • Datering av bronsåldersgravar, professor Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet
 • Jubileumssymposium, Svenska Bibelsällskapet
 • Identifiering av historiska klädesplagg, professor Marie Allen, Uppsala universitet
 • Symposium drottning Christinas konstsamling, Svenska Institutet i Rom
 • Regional Matkultur, tekn dr Martin Ragnar
 • Makt och ära i Stormaktstiden – familjen Brahe
 • Kjoltyg & Kreativitet – Kvinnans kliv ut i offentligheten 
 • Smålands gille och Smålands kvinnogille, Smålandsstugan
 • Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftslsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet/Kulturparken Småland, Konservering och dokumentation av gobeläng
 • Fårö och Ingemar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
 • Drottning Kristina, Fil Dr Anna Carlstedt
 • Tidningen Sporrades, Svampkonsulenternas Riksförbund
 • Linköpingsbiskopen Hemming Gadh, David Lindén
 • Koleran, idéerna, samhället och katastrofen 1834, Fil Dr Daniel Larsson
 • På spaning efter det förflutna, Ola Wolfhechel Jensen
 • Then Swenska Psalmboken av 1582, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Kungliga Hyllningsadresser, Antoinette Ramsay Herthelius
 • Lyx och mode i stormaktstidens Sverige, professor Håkan Möller, Göteborgs univ 
 • Föreningen Almvik Tegelbruks Vänner
 • Rågökapellens minnesfond en del av Rågöföreningen
 • Svenska Militära Veteranminnesmärken i utlandet
 • Insamlingsstiftelsen Oscar II Fort
 • Akademien för cirkuskonstens bevarande
 • Estlands svenskar, Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning
 • Lantbrukets kungliga belöningsmedaljer, KSLA
 • Medeltiden on Display, Fil Dr Pia Bengtsson Melin
 • Med slägga, spett och borr. 100 år av gotländsk stenindustri, Birgitta Radie
 • Mångfaldens utmark, Nordiska Kulturlandskapsförbundet
 • Inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri, Sveriges Järnvägsmuseum
 • Kampen mot vita slavhandeln – trafficking i ett historiskt perspektiv, Fil Dr Hjördis Levin
 • Anders Berglin, en jämtländsk målare, Sara Swedenmark
 • Kammarkollegiets 475 årsjubileumsbok
 • Mitt förhållande till det svenska språket, Språkförsvaret
 • Makers of Edged Weapons and their Marks, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
 • Biografi Hjalmar Stolpe, Fil Dr Bo G Eriksson
 • Military Thinking, Kungl. Krigsvetenskapsakademien
 • Sophie Elkan, Marie Hjalmarsson Engelke
 • Katalog för framstående svenska konsthantverkare, Blås & Knåda
 • Biografi Alma Braaten/Brodjaga, docent Birgit Petersson
 • Nordisk dövidrott – 100-årsjubileumsbok
 • Rudolf Kjellén, professor Thomas Lundén
 • Folder till Collect, Sebastian Schildt
 • Ferdinad Boberg, Ulf Sörensen
 • Skiascope 6, Göteborgs Konstmuseum
 • Monografi Svenska Resebrättelser 1667-1829, universitetslektor Carina Lidström
 • Ryska konsten kvarlämnad i Malmö efter Baltiska utställningen 1914, Malmö konstmuseum
 • Konung Alexander. En svensk roman från 1300-talet
 • Norges Grundlov 1814 – Sverige i fred i 200 år, Bernadotte-Musei Vänner,
 • Rosita Taikon Silversmed, Brita Årbrik
 • Första nr av en ny tidskrift om filosofi, Forskning & Framsteg
 • Ur systrarna Ulrichs dagböcker 1830-1855, Fil Dr Margareta Östman
 • Pippi på scen. Astrid Lindgren och teatern, universitetslektor Martin Hellström
 • Sverige i globaliseringens tidevarv
 • Den svenska Traktörsklubben, Fil Dr Ulrica Söderlind
 • Hur man botar en fanatiker, Teskedsorden
 • Moral, minne och politik, professor Martin Åberg
 • Bekymrens gråa flock, Birger Sjöberg-sällskapet
 • Wilhelm Mobergs författarlandskap, professor Ulf Beijbom
 • Personhistorisk tidskrift, PHT, Personhistoriska Samfundet
 • Studio talks: Thinking Through Painting 2009-2015
 • Filmproduktion: Slöjdtekniker, Sv Hemslöjdens Riksförbund
 • De dolda skatterna, Göran Dyhlén
 • Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatterna, professor Ove Bring
 • Nils Dardel, Erik Näslund
 • Axel Swinhufvud – Stockholmsfotograf, Anders Hallengren
 • A New Layer, Stina Löfgren
 • Vadstena akademiens programbok 2014, Internationella Vadstena-Akademien
 • Gammorla; ord, talesätt på Nordingråmål
 • Målare från Undersvik, Undersviks Hembygdsförening
 • Publikationsnämnden vid de svenska instituten i Rom och Athen
 • Tidskriften Svenskt Konsthantverk 2014
 • Thinking through painting, Kungliga Akademien för de fria Konsterna
 • Kulturarvet och komforten, Fil Dr Mattias Legnér
 • Katalog Brors Hjort, Bror Hjorts Hus
 • Exlibris årsbok 2012-2014, Sv Exlibrisföreningen
 • Skrivare i det medeltida Sverige, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Glasbrukshanteringens historia i Sverige, professor Olle Krantz
 • Andra världskriget i svensk press, Axel Moberg
 • Installationer och teknik i hus fram till andra världskriget, universitetslektor Joakim Hansson
 • Brottsplats Göteborg, Tore Samuelsson
 • Pionjärvolontärerna, Fil Dr Cecilia Jonsson
 • Boken om Popp och hans mamma Alice, docent Magnus Berg
 • Sockret och sockerkonsumtionen i Sverige, Fil Dr Ulrika Torell
 • Matisse och hans svenska elever, Karin Sidén
 • Konstnärsfamiljen Fougstedt, professor Lena Johannesson
 • Sveriges Kyrkor, rektor Lars Rask
 • Byzantium and the Viking World, Fedir Androshchuk
 • Alfons 2, Dorothea Rosenblad
 • Bok om Dagböcker, Anders Bergman
 • Den enögde vargjägaren Enocksson, professor Christer Westerdahl
 • Vyer och vävar från Västerbotten, Västerbottensvävarna ideell förening
 • De glömda blockbrytarna, Anders Johansson
 • Tryckt till jul, Marie Odenbring Widmark
 • Kulturarv – att skapa historia för framtiden, Fil Dr Katarina MacLeod
 • Elimkyrkan 150 år, Fil Dr Bror-Erik Ohlsson
 • I skuggan av Sigtuna, Fil Dr Sten Tesch
 • Tryck kalender 2015 med historiska bilder av Malmö år 1692, Virtuella historiska modeller, ek för
 • Keramik o porslin i Sverige under 7 000 år, Fil Dr Bengt Nyström
 • Bundna former – fria flöden, professor Christina Dalhede
 • Biografi över Hans Lidman, Hans Lidman Sällskapet 
 • Per Brahe den yngres hovkapell, Jan Olof Rudén
 • Det går an: Jämställdhetsombudsmannen 1980-2008, Eva Blomberg
 • Osäkra rum, professor Hans Henrik Brummer
 • Hedvig Eleonora – den svenska barockens drottning, Husgerådskammaren
 • Historisk bok om Grafikskolan Forum, Gert Sparr
 • Art Nouveau från Rörstrand, Markus Dimdahl
 • Veronica Nygrens textila konst o radikala formgivning, Hedvig Hedqvist
 • Vävda textilier i Uppland, Åsa Viksten Strömbom
 • De som gjorde´t. Bortglömda konstnärer, professor Johan Knutsson
 • Olof Sager-Nelson, Göteborgs konstmuseum
 • Några framstående svenska konsthantverkare, Boel Widell Henriksson
 • Södergruppen, Helene Polite
 • Wulffs samling,Fil Dr Ritwa Herjulfsdotter 
 • Harald Göransson och den kyrkomusikaliska förnyelsen, Anders Dillar
 • Gotlandsbullen, Helena Rydén
 • Broocmans Hushållsbok, Centrum för biologisk mångfald
 • Nordiska Museet 2001-2014, Christina Mattsson
 • Studenter i krig och fred, Fil Dr Bengt Åhsberg
 • Vetenskap mellan diktatur och demokrati, Petra Garberding 
 • Ägarfamiljerna på Bogesunds slott, Livsöden och dramatik, Inger Braun
 • JAS-projektets tillkomst, professor Kent Zetterberg
 • Ekobyar, Carl Magnus Höglund
 • Colonial forever, Åsa Bhacathi Larsson
 • Tidskrift för Litteraturvetenskap
 • Samfundet Sverige-Finlands 90-års verksamhet
 • Kristendomen i Sverige, Simon Sorgenfrei
 • Tekniskt beskrivningslexikon över kyrkliga föremål, Charlotta Hanner Nordstrand
 • Det forskningspolitiska laboratoriet, Anna Tunlid
 • Bibel om biodling, Anna Lind Lewin
 • Livrustkammaren Skokloster slott, Rebecka Enhörning
 • När Sverige styrdes från Osmanska riket, Armémuseum
 • Gödåker – ett uppländskt gravfält, docent Kent Andersson
 • Folkdräkten från Sollerön, Mora, Venjan och Våmhus, Sollerö Hemslöjdsförening
 • Konsten på Grönsöö, Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse
 • Cahmanorgeln i Leufsta kyrka, Leufsta & Cahmanorgelns Vänner
 • Frescati – människorna, husen och allt som hände, Anders Hedin
 • 100 broar på Gotland, Torsten Daun
 • Biskopsgården i Karlstad stift, Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad stift
 • Steningefolk och –miljöer, Gunilla o Giselher Naglitsch
 • Korpilombolo 1856 (1870) -1971: Nedslag i historien
 • Rickomberga, Erikslund, Stabby – en tillbakablick, fil lic Jan Sterner
 • Miljön Marielund, Föreningen Marielunds vänner
 • Mollösundet, Gunnar Wallin
 • Byar, gårdar och säterier i Bromma, Bromma Hembygdsförening
 • Bönder och herrar i Follingbo pastorat, Ulla Jeppsson
 • Christina Halls visbok och brev, Mölndals hembygdsförening
 • Annorlunda liv, Härd Hedlund
 • Människoöden i Halland under 1600-talet, Anna Karlsson
 • Predikstolar och altartavlor i Hallands kyrkor, Föreningen Hallands Konstmuseum
 • Vallentuna – historien i centrum, Vallentuna Hembygdsförening
 • Alla tiders Uppsala, Fil Dr Lars Lambert
 • Rostocks Brunn, Kroppefjälls Hembygdsförening
 • Arkitekturguiden Norrköpings Stenstad, Bo Daniel Hörnestam
 • Röster ur Ingarös historia, Rolf Ellnebrand
 • Villastaden i Gävle, Birgitta Lundblad
 • Torp och backstugor i Kvarkhult, Flahult och Roen
 • Medeltida kyrkor och kapell i Handbörd o Stranda, Möre, Stig Lundh
 • Gärds Härads hembygdsförenings Årsbok
 • Stakgården och dess ättlingar, Lumshedens hembygdsförening 
 • Hovra Byförening, Hovrastämma
 • Fåglarö samfällighetsförening, Fåglarö, skärgårdsö i Saxarfjärden
 • Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik, Sven Kjellgren
 • Norrköpings gatunamn, Peter Kristensson

 

Sociala ärenden m.m.
 • Läger för rullstolsbundna barn, RG Aktiv Rehabilitering
 • Forskarskola för ungdomar, RAYS
 • ARF Antirasistiska filmdagar
 • Snilleblixtar i Sverige
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Fryshuset: Barn till Ensamma Mammor
 • Föreningen Jiddr: Moderatorsutbildning av ungdomar
 • BRIS
 • Sea-U Marint kunskapscenter
 • MIK Sound Junior, Sveriges första fotbollslag för synskadade
 • Ingenjörer utan gränser, After School – läxläsningshjälp
 • Hjälpkällan
 • Hiv-Sverige, självhjälpsgrupper för barn och familjer som lever med hiv
 • Choice, Hälsoinformation runt ANT
 • Unga Kvinnors Värn, UKV
 • Halliwick-klubben Viggen, Vintersport- och simläger i Åre 2015
 • Mind (för psykisk hälsa)
 • Kvinnorättsförbundet, Aktiviteter för våldsutsatta mammor o barn
 • Major Paul Forsells arbete i Stockholm
 • Riksförbundet Samhällets styvbarn
 • Natashas barläger i Sotter 2014, Natasha Andersson
 • Eolshälls 4H-gård, Djurskötarkurs för handikappade
 • RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Barnplantorna, Stamningsförbundet, Familjehelg för barn som stammar och deras föräldrar
 • Familjeläger – döva barn med cochleaimplantat, CI
 • Unga Synskadade Stockholm, vinterläger
 • Clownronden i Skåne
 • Stockholms Handikappridklubb, för barn och ungdom 
 • Föreningen Aktivitetshusets vänner, utflykter för psykiskt handikappade
 • Svenska Noonan föreningen, ungdomskonferens  
 • Svensk förening för Tuberös skleros, TSC Sverige, Lika vård i hela landet
 • KFUM KFUK, Sommarläger för funktionsnedsatta barn o ungdomar
 • Dagverksamheten Gnistan vid Maria Garbergs Psykm.
 • Förbundet Unga Forskare, Stockholm International Youth Science Seminar
 • Ungdomsverksamhet Schack4an, Stockholms Schackförbund
 • FutureTeens, läger
 • Hidde Iyo Dhaqan, bi- o insektsodlingsprojekt
 • Göteborgs räddningsmission, projekt för hemlösa
 • RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, sommarläger
 • Hypofysis, Familjeträff för hypofyssjuka barn och ungdomar
 • Svenska Downföreningen, familjeläger för barn med Downs syndrom
 • Föräldraföreningen för dyslektiska barn, läger för barn som med dyslexi
 • Westerlundska gymnasiet, musik/teaterresa
 • Gymnasiesärskolan Fridhemsgymnasiet, klassresa 
 • Karlstad kommun, Askedala skola, Skolresor till närområdet för rörelsehindrade
 • Viksjöfors Kulturpedagogiska Skola
 • Hökegården särskola, endags skolresa
 • Häggviks gymnasieskola, Göteborgsresa till McDonald´s Cup 
 • Westerlundska gymnasiet, Särskolan, Klassresa för gymnasiesärskola 
 • Välkommaskolan, resa för gymnasiesärskola 
 • BUF Frödingskolan, utflykter med särskolebarn
 • Häggviks Gymnasium, skolresa för gymnasiesärskola till Göteborg
 • Platengymnasiet, särskoleresa, gymnasieklass
 • Platengymnasiet, gymnasiesärskolresa till Göteborg
 • GS Lindholmen, Särskoleklass medialinjen till sStockholm resp Visby
 • Södergårdsskolan, Simundervisning
 • Ottelinskolan, vinterläger för gymnasiesärskola
 • Karlavagnens Fritidshem Örtagårdsskolan, utflykter särskolebarn
 • Karlavagnens förskola Akka, Ridning för autistiska förskolebarn
 • Göteborgs handikappridklubb, Ridhabilitering för barn
 • Värnhemsskolan, Tjejgrupp för invandrarflickor

Beviljade bidrag februari 2014

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Regional Matkultur, Tekn Dr Martin Ragnar, Carlssons bokförlag
 • Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Drottning Kristina, språkforskare Anna Carlstedt, Gidlunds Förlag
 • Utgivning av medlemstidningen Sporaden, Svampkonsulenternas Riksförbund
 • Koleran, idéerna, samhället och katastrofen 1834, FD Daniel Larsson
 • Kampen mot vita slavhandeln – trafficking i ett historiskt perspektiv, FD Hjördis Levin
 • Arkeologiska utgrävningar i Sverige 1650-2000, Fil kand Ola Wolfhechel Jensen
 • Then Swenska Psalmboken av 1582, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Kungliga Hyllningsadresser, Bernadottebiblioteket
 • Lyx och mode i stormaktstidens Sverige, Professor Håkan Möller, Göteborgs universitet
 • Lantbrukets kungliga belöningsmedaljer, Kungl Skog- och Lantbruksakademien
 • Linköpingsbiskopen Hemming Gadh, David Lidén, Atlantis Förlag
 • Medeltiden on Display, FD Pia Bengtsson Melin, Uppsala universitet
 • Med slägga, spett och borr. 100 år av gotländsk stenindustri, Fil kand Birgitta Radhe
 • Inspiration för dokumentation av modern processindustri, Sveriges Järnvägsmuseum
 • Mångfaldens utmark, Nordiska Kulturlandskapsförbundet, Uppsala
 • 100 broar på Gotland, Torsten Daun, Visby
 • Stakgården och dess ättlingar, del 2, Lumshedens Hembygdsförening
 • Fårö och Ingemar Bergman – ett möte, Stiftelsen Bergmancenter, Fårö
 • Anders Berglin, en jämtländsk målare, Förlag 404, Offerdal
 • Hovrastämma, Hovra Byförening, Korskrogen
 • Gärds Härads hembygdsförenings Årsbok 2014, Monitorförlaget
 • Fåglarö, skärgårdsö i Saxarfjärden, Fåglarö Samfällighetsförening
 • Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik, Sven Kjellgren

 

 Sociala bidrag

 • Klassresa för gymnasiesärskola o teaterresa, Westerlundska gymnasiet, Enköping
 • Skolresa med måltid till Hönö, Hökegården, Göteborg
 • Skolresa för gymnasiesärskola till Göteborg, Häggviks Gymnasium, Sollentuna
 • Gymnasiesärskoleresa till Göteborg, Platengymnasiet, Motala
 • Natashas Barnläger i Sotter 2014, Natasha Andersson, Täby
 • Ridrehabilitering för barn och ungdom, Göteborgs handikappridklubb, Kungälv
 • 2 sommarläger i Sverige 2014, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Ungdomsverksamhet Schak4an 2014

Beviljade bidrag december 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Vetenskapligt symposium: Roma Kloster, Gotlands Museum
 • Ett ömmande hjärta, Docent Magnus Berg, Inst för Globala studier, Göteborgs univ.
 • Josef. Om Jesus far i Bibeln och den kristna traditionen, FD Per Stobaeus
 • Ur minnenas värld, Kusinkretsen Förlag
 • Johan Emanuel Thorin: fotograf och folkskollärare, Stiftelsen Nordiska museet
 • Tillbakablick, Då & Scen
 • Claes Annerstedt. Historia om en glömd historiker
 • Granbergsliv, Granbergs Fäbodlag, Leksand
 • Människoöden i Halland under 1600-talet, Föreningen Halländska 1600-tals källor
 • Jubileumsmapp, Internationella Vadstena-Akademien
 • Bildanskaffning: ”När färgen kom till byn, målade allmogemöbler från norr till söder”
 • Trädgården vid Prins Eugens Waldermarsudde
 • Boken om Annika Heijkenskjöld, Skönhetsrådet i Malmö
 • Råön, Råöns samfällighetsförening
 • Kungliga Vetenskapsakademiens porträttsamling, Kungl Vetenskapsakademien
 • Antologi rörande svenskt konsthantverk, Linnéuniversitetet
 • Slöjd, bildning och kultur, Professor emeritus Sven Hartman

 

 Sociala bidrag

 • Europeiska Ungdomsparlamentet, EUP,  Sverige, Kulturhuvudstadsåret
 • Maskrosbarn, Läger för barn från dysfunktionella familjer
 • Major Paul Forsells arbete i Stockholm, Hjälp till de mest behövande
 • Odenslunds 4H, Tryck av lägerfolder
 • Platengymnasiet, Motala, Gymnasiesärskoleresa till Kolmården och Astrid Lindgrens värld
 • Vallaskolan, Sollefteå, Grundsärskoleresa till Stockholm
 • Ottelinskolan, Uppsala, Vinterresa för gymnasiesärskola
 • Välkommaskolan, Malmberget, Gymnasiesärskoleresa till Björkliden
 • Ferlinskolan, Filipstad, Vårresa till Stockholm för grundsärskoleklass
 • Prästholmsskolan, Boden, Dagsutflykter för grundsärskola

Beviljade bidrag oktober 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • 400-års jubileum för södra Hälsinglands finnskogar, Föreningen Finnskogsriket
 • Wanted! Bysantium, Professor Ingela Nilsson
 • Liv i Långvinds Bruk
 • Herr Doktor Sven Fr. Psilander!
 • Från kroppsövning till idrott, fysisk aktivitet och hälsa, GIH
 • Gamla Uppsala med domkyrka och sockenkyrka, Kyrkorådet i Gamla Uppsala
 • Antologi om självframställningar i litteraturen, FD Maria Wahlström
 • Arbetets frihet
 • Se språket – barns tillgång till ett svenskt teckenspråk, Inst för språk och folkminnen
 • Biografi om Emma Zorn
 • Jan-Öjvind Swahns forskningsbibliotek
 • Sven Delblanc och Reohold Lundgren, FD Lars Ahlbom
 • Rörstrandsgatan
 • Rörstrands serviser, FD Bengt Nyström
 • Elisabeth Hermodssons konstnärskap, Professor emeritus Bo Gräslund
 • Erik Axel Karlfeldt 150 år, Karlfeldtskaförbundet
 • Dödens teater, Livrustkammaren
 • Först och främst misshagade namnet arbetsstuga
 • In the Forge of Stalin. Swedish Colonists of Ukraine, FD Andrej Kotlarchuk
 • Olaus Magnus, Litteraturhistoriker Elena Balzamo
 • Ideella föreningen Siknäsbatteriet, Målning av befästningsanläggning

 

 Sociala bidrag

 • Fryshuset, Sociala entreprenörerprojektet
 • Enastående föräldrar, Läger för ensamstående med barn
 • BRIS – Barnens Rätt i Samhället, stödhelger
 • Framtid för alla, Tjejläger
 • Skåne Stadsmission, Resa till Stockholm för utsatta flickor 13-20 år
 • Svensk förening för Tuberös skleros, TSC Sverige, Föreläsningar om senaste rön
 • Karlavagnens Fritidshem, Örtagårdsskolan, Utflykter för särskolebarn i Rosengård
 • Clownetterna ideell förening, Sjukhusclownverksamhet
 • Riksgymnasiets elevhem, Bräcke Diakoni, Vinterresa för rörelsehindrade ungdomar
 • DHB Riksförb. Döva, hörselskadade och språkskadade barn, Familjeläger

Beviljade bidrag september 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Seminarium: Vargen, Sv Jägareförbundet/Sv Vildnad
 • Sigvard Bernadotte som silversmed
 • Aktuella forskningsresultat rörande Stockholm, professor Hans De Geer
 • Essäboken Trädgårdarna i Kashmir, professor emeritus Sten Åke Nilsson
 • Brottstycken: Människoliv ur domböcker 1550-1650
 • Östgötiska slott och herrgårdar
 • Örebro Kexfabrik
 • Tomas Tranströmer, en biografi
 • En målad historia, FD Kristoffer Arvidsson Göteborgs Konstmuseum
 • Tosterup, Docent Kerstin Wikner
 • Populärvetenskaplig barnbok: Vattnets mysterier
 • Från Viborg till Narva och Lemberg, docent Fredrik Eriksson
 • Skulpturparet Thomas Qvarsebo och Lena Lerviks skulpturer
 • Speglar, kronor och ljusredskap på Grönsöö, Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse
 • Norrlandsleden III, docent Christer Westerdahl
 • Antologi om Eyvind Johnson, FD Christer Johansson, Stockholms univ.
 • Personhistorisk tidskrift, Personhistoriska Samfundet
 • Skriften Skånelands Medeltid
 • Utopin i vardagen: Sinnen, kvinnor, idéer
 • Skånes kyrkor – ett kulturarv
 • Antologi Evert Taube, Svenska Visakademien
 • Keramikern Per Hammarström, Ordkonst
 • Humle, Nordiska Museet, FD Else-Marie Karlsson Strese o FD Claes Tollin
 • Nathan Söderblom och hans tid, Artos & Norma bokförlag
 • Knis Karl Antonsson, Knis Karl Aronssons minnesfond
 • Förmoderna offentligheter, FD Leif Runefelt
 • Fersen. En berättelse om en stormakt och en adelsfamilj, FD Göran Norrby
 • Kalender med historiska bilder av Malmö år 1692, VHM Virtuella historiska modeller
 • Främligsfientlighet och arbetarrörelsen, FD Hans Wallengren
 • Nordiska språk nu och då, professor Staffan Hellberg
 • Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist, docent Lennart Hedwall
 • Restaureringsprojekt för Stora Rågös kapellruin, Rågökapellens minnesfond

   Sociala bidrag

 • Rainbow Sweden, Dataundervisning/datorer till hemlösa
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Minna Göteborg, Informationsbroschyr ”Var är min pappa?”

Beviljade bidrag juni 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Jubileumskonferens militärhistorisk forskning, Sv Militärhistoriska Kommissionen
 • De svenska Historiedagarna i Malmö 4-6 oktober 2013
 • Bilder mm, konferens om Bröderna Nobels oljebolag
 • Dendrologiska föreningens årsbok: Lustgården 2013 och 2014
 • Antologin En maritim värld, FD Katharina Streiffert Eikeland, Göteborgs Universitet
 • Dräktkalendern Leksandsklädd, Leksands Hemslöjdsvänner
 • Tranås, Holavedens Hembygdsförening
 • Skogsfinnarna i Järvsö och Undersvik, FINNSAM
 • Vadstena akademiens programbok 2013
 • Mitt Skaraborg, Skaraborgs Akademi
 • My first Viking book
 • Sv Historikermötet – kongressrapport och programblad, Prof Johnny Wijk, Stockholms univ.
 • Biby – ett fideikommiss berättar, Biby Fideikommisshistoriska förening
 • Strängnäs och Mariefred, Orstadius
 • Biografi över naturforskaren Bengt Euphrasén, Prof Gudrun Nyberg
 • Maria Åström och de organiska mönstrens tillämpning i svensk inredning och arkitektur
 • Väggar av ved, kubbhusens historia och möjligheter, FD Olof Hagman
 • Våra svenska bokmärken, Kulturforskare Anne Marie Jacobsson
 • Lidingöhistorier
 • Gullholmen och Stora Hermanö, Kulturföreningen Gullholmsgården
 • The story of War, FD Anna Maria Forssberg
 • Utställningar på Blankaholmen
 • Projekt ”Ack Libertas”, Martin Bagge och Ensamble Mare Baltikum

 Sociala bidrag

 •  ”Dallas” verksamhet för unga i Rosengård, Malmö Boxningsklubb
 • Vetenskapens Hus , Robot-programmeringstävling ”First Lego League 2013”
 • Somaliska Fritids- & Kulturföreningen, Projekt unga i centrum
 • Stockholms Stadsmission, Unga Stations barnombudsmodell
 • Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders, Projektet: En människa kan göra skillnad
 • Siman kunskaps- och idrottsförening, Ge invandrarkillar en aktiv fritid
 • Civilförsvarsförbundet Bergslagen, Läger för ungdomar i Bergslagen
 • Fryshuset, Entreprenörprojektet år 3 av 3
 • Värmlands läns diabetesförening, Läger för diabetssjuka barn och ungdomar
 • Autism & Aperger Förbundet, Sommarläger för barn och deras familjer
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, verksamhet för ”rösthörare”
 • DHB Västra. Döva och hörselskadade och språkstörda barn, Läger
 • Riksorganisationen för Unga Reumatiker, Familjeläger för unga reumatiker
 • Svenska Noonan föreningen, Ungdomskonferens – för stärkt självkänsla
 • Konferens: Delaktighet för unga med funktionshinder, Folke Bernadotte Stiftelsen

Beviljade bidrag april 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet Herrgårdssymposium
 • Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar
 • Snilleblixtar i Sverige, lärarhandledning
 • Svenska Släktkalendern 2014
 • Filip Orlik – en ukrainsk frihetskämpe i Kristianstad
 • Antikens betydelse för svenskt kulturliv, professor Emin Tengström
 • Reform eller revolt – Litterär propaganda i press, FD Jimmy Vulovic
 • Villa San Micheles gästböcker
 • Sebastian Schildt, tryck Collect 2013
 • Samtida svensk smyckekonst
 • Nationalmuseum of Fine Arts: Three centuries of collecting, FD Magdalena Gram
 • Mästarsångaren från Västerås, professor Marie-Louise Rodén
 • Bondeliv och bondespråk i Skaraborg, Fil lic Rune Persson
 • Järnet och Långhundraleden, Arbetsgruppen Långhundraleden
 • Myssjö skolor, Forskargruppen Fritte å Frauge
 • Alla Helgona kyrka, Nyköpings Alla Helgona församling
 • Kvarsebos historia, Kvarsebo Hembygdsförening
 • Slottet, parken, livet, docent Jonas Nordin
 • Gotlands medeltida kyrkor: Änglar och drakar, Gotlands Museum
 • Herrgårdssymposium, Ekonomisk-historiska inst, Uppsala universitet
 • Karl XIV Johan – en samhällsbyggare

Sociala bidrag

 • Projekt Teskedsorden: Undertextning och översättning av föreläsningar TEDx
 • Idrottsklubben Surd 110 år
 • ARF Antirasistiska filmdagar Malmö
 • Frälsningsarméns Högkvarter Programkontoret, Projekt Matbanken
 • Unga Kvinnors Värn, UKV
 • Civilförsvarsförbundet, Äldresamverkan
 • Dövas hus, Familjeklubben Näckrosen
 • Barnplantorna, familjeläger
 • NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, kunskapsdagar
 • RBU Skaraborg, Rullstolsdans i Mora
 • Ilco, Familjeträff med stomiopererade barn
 • Föräldraföreningen mot narkotika FMN
 • Njurförbundet, familjeläger