Pressmeddelanden

Louise Westerberg och Louise Ankarcrona tilldelas Medalj för Betydande Fostrargärning

Kungliga Patriotiska Sällskapets Fostrargärningsmedalj tilldelas Louise Westerberg och Louise Ankarcrona. De grundade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 1994. De är verksamma och sitter i stiftelsens styrelse. Idag har stiftelsens skolor sammanlagt 2300 elever i Stockholms län.

Anders Wall får Kungliga Patriotiska Sällskapets Kulturarvsmedalj

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv har 2014 tilldelats Anders Wall. Utmärkelsen, som anses som den förnämligaste på detta område, överlämnades den 4 december vid en högtidlig ceremoni i närvaro av ett antal kulturpersonligheter....

Kungliga Patriotiska sällskapets hantverksmedalj för utmärkt yrkesskicklighet

Torbjörn Lundin och Axel Bodén, Tärnsjö Garveri, tilldelas Kungliga Patriotiska sällskapets hantverksmedalj för utmärkt yrkesskicklighet Landshövding Peter Egardt är förslagsställare och medaljerna delas ut vid en högtidlig ceremoni på residenset i Uppsala onsdag 3...

Kontakt

Tel 08 – 611 12 62 (säkrast mellan 10.00 – 12.00).

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

E-postadresser

info (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
understodsfonden (@) kungligapatriotiskasallskapet.se