Mottagare av Näringslivsmedaljen 2017. Foto: Jonas Ekströmer.

Nyheter

Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m. Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer  Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ. De Svenska Historiedagarna  Sv Vildnad,...

läs mer

Om Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition.

Sök fondmedel

Sök medel ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Till e-ansökan >>
Läs mer om Understödsfonden >>

Kalendarium våren 2018

Nästa möte i Förvaltningsutskottet äger rum den 30 maj. Ansökningar inkomna minst tre veckor innan kommande möte, bereds och behandlas. Årsmöte 2018 äger rum den 23 april.

Medaljer/hedersbevis

Medaljer och övriga hederbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökan av företag, myndighet eller enskilda personer.
Medaljer
Övriga hedersbevis

Sällskapets 250-åriga historia

Kontakt

E-post: info@kungligapatriotiskasallskapet.se
Telefon: 08 – 611 12 62
(säkrast 10–12)

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm