Nyheter

Beviljade bidrag 2014

Spridning av forskning, tryck, publicering, symposier m.m. Svea Livgardes Musketerarkår, tyg mm till nya uniformer  Bland litteraturens förenade nationer. Svenska PEN-klubbens historia, professor J Svedjedal, Uppsala univ. De Svenska Historiedagarna  Sv Vildnad,...

Beviljade bidrag februari 2014

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m. Regional Matkultur, Tekn Dr Martin Ragnar, Carlssons bokförlag Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Drottning Kristina, språkforskare Anna Carlstedt, Gidlunds Förlag Utgivning av...