Medaljer och övriga hedersbevis

Medaljer och övriga hedersbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökan av företag, myndighet eller enskilda personer.

Medaljer

Medalj kan ansökas om för Betydande gärning alternativt Uppskattad arbetsinsats.

Lösenavgifter

Lösenavgifter för Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och övriga hedersbevis. Medaljer och hedersbevis levereras i etui/ask. Diplom framställs  till varje mottagare.

Övriga hedersbevis

Som alternativ till medalj utdelar Sällskapet hedersgåvor i form av armband och klockor, för betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats.

Mottagare av Näringslivsmedaljen

Kungl. Patriotiska Sällskapet delar årligen ut 10 st Näringslivsmedaljer till personer med starkt ägarinflytande. De hedras för att de under lång tid byggt upp en verksamhet som utvecklar svenskt näringsliv och ger arbetstillfällen.