Kontakt

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Org. nr 802002-6186

info (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
08 – 611 12 62

Ständig sekreterare: Kjell Blückert
kjell.bluckert (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
070-278 76 62

Biträdande sekreterare: Anette Jonsson
anette.jonsson (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
070-278 74 63