Kontakt

Tel 08 – 611 12 62

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

E-postadresser

info (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
understodsfonden (@) kungligapatriotiskasallskapet.se

Personal

Kjell Blückert, Sällskapets sekreterare
Anette Jonsson, Sällskapets bitr. sekreterare

Förvaltningsutskottet

 • Ordförande Erik Norberg, fil. dr, kabinettskammarherre, fv riksarkivarie
 • Vice ordförande Christina von Arbin, fv överintendent
 • Sekreterare Kjell Blückert, docent, vd
 • Kamrerare Hans Ahlin, direktör
 • Susann Silfverstolpe, intendent
 • Johan Dalman, teol. dr, biskop, överhovpredikant
 • Hans Eric Brodin, direktör
 • Eva Swartz Grimaldi, direktör
 • Anna Josephson, professor
 • Gunnel Engwall, professor
 • Hans von Stockenström, direktör