Fonder

Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar två fonder, Understödsfonden och Stiftelsen Fredrik Björns donationsfond.

Understödsfonden

Vetenskap och kultur
 Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, barn och ungdom
 Bidrag lämnas som regel enligt följande villkor. Sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Läs mer om Understödsfonden >>

E-ansökan Understödsfonden

Ansökningssystem för Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Till e-ansökan >>

Stiftelsen Fredrik Björns donationsfond

Stödet går bland annat till diakoner samt behövande kvinnor som under minst 15 år vårdat människor främst på sociala och medicinska institutioner i Stockholm. För att ha möjlighet att kunna komma i fråga gäller att du som söker skall ha fyllt 50 år. Du har varit anställd antingen som diakon, i familj som hembiträde eller inom vård och omsorgsverksamhet i Stockholms län. Anställningen måste ha innefattat direkta vård- och omsorgsuppgifter – företrädesvis inom sjukvård.

Läs mer om Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond >>