Beviljade bidrag februari 2014

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m. Regional Matkultur, Tekn Dr Martin Ragnar, Carlssons bokförlag Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Drottning Kristina, språkforskare Anna Carlstedt, Gidlunds Förlag Utgivning av...

Beviljade bidrag december 2013

Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m. Vetenskapligt symposium: Roma Kloster, Gotlands Museum Ett ömmande hjärta, Docent Magnus Berg, Inst för Globala studier, Göteborgs univ. Josef. Om Jesus far i Bibeln och den kristna traditionen, FD Per Stobaeus Ur minnenas...